Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elevhälsa, Skärsätra skola

Vårt uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet organiseras av rektor med stöd från elevhälsoteamet som består av biträdande rektor, speciallärare, skolkurator, skolsköterska. I det utökade elevhälsoteamet ingår dessutom skolläkare, specialpedagog, skolpsykolog samt studie- och yrkesvägledare.

Barnhänder staplade på varandra. 

När en elev behöver stöd

Om en elev behöver särskilt stöd från skolan är det i första hand elevens mentor (klassläraren), som kontaktas och agerar. Mentorn och vårdnadshavare får därefter stöd från Elevhälsoteamet för lämplig väg vidare. På skolan finns också två speciallärare som både lyfter och fördjupar de kunskaper och förmågor som eleverna behöver för att upp nå sin fulla potential.

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan finns regelbundet på plats på skolan och ansvarar för elevens medicinska insatser, EMI. Hon arbetar också med att främja och följa upp elevernas hälsa, både fysiskt, psykiskt och socialt, till exempel med vaccineringar, hälsokontroller och samtal. Skolläkaren ansvarar för medicinska bedömningar vid skolrelaterade hälsofrågor. Behöver du och ditt barn träffa skolläkaren bokas tid via skolsköterskan.

Skolsköterska

Linnea Rosström
Tel: 08-731 38 96
E-post: linnea.rosstrom@lidingo.se

Kurator

Du som är elev eller vårdnadshavare är också välkommen att vända dig till skolans kurator om du eller ditt barn behöver samtalsstöd eller vägledning gällande kamratskap, motivation eller psykiskt mående.

Saga Greiborn
Tel: 070-274 64 33
E-post: saga.greiborn@lidingo.se

Till toppen av sidan