Omsorg och stöd

Akuta ärenden. Kontakuppgifter till polis, socialtjänst, socialjour med flera.


Stöd och hjälp till barn, unga och familj. Stödsamtal, familjerådgivning, kontaktpersoner, kontaktfamiljer.

 

Stöd och hjälp till äldre.
Hemtjänst. Boenden. Förebyggande stöd och sociala aktiviteter. Anhörigstöd.

Stöd, hjälp och sysselsättning för dig med funktionsnedsättning. Insatser inom LSS och SoL.

Stöd och hjälp för personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

 

Stöd och hjälp vid problem med alkohol och droger .

Råd och hjälp för frågor om våld i nära relation. Orosanmälan.

Information om ekonomiskt bistånd, skuldsanering och konsumentrådgivning.

Till toppen av sidan