Omsorg och stöd

Akuta ärenden. Kontakuppgifter till Polis, Socialtjänst, Socialjour med flera.


Stöd och hjälp till barn, unga och familj.
Information om familjerådgivning och föräldrastöd.
Information till unga och föräldrar om alkohol- och drogmissbruk.

 

Stöd och hjälp till äldre.
Förebyggande stöd och sociala aktiviteter.
Information om ansökan och kostnader.

Stöd och hjälp för personer med funktionsnedsättning.
Information om ansökan och kostnader.

Stöd och hjälp för personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Information om ansökan och kostnader.

 

Stöd och hjälp vid problem med alkohol, droger och spelmissbruk.

Information om ekonomiskt bistånd, skuldsanering och konsumentrådgivning.

Information om stöd och hjälp du kan få som anhörig.

Våld och hot är allvarliga brott som ska polisanmälas. Vid oro eller misstanke kan du göra en anmälan eller få råd och stöd av socialtjänsten.

Till toppen av sidan