Omsorg och stöd

Akuta ärenden på kvällar och helger angående missbruk, våld i nära relationer. Barn och unga som far illa.


Stöd och hjälp till barn, unga och familj.
Information om familjerådgivning och föräldrastöd.
Information till unga och föräldrar om alkohol- och drogmissbruk.

 

Stöd och hjälp till äldre.
Förebyggande stöd och sociala aktiviteter.
Information om ansökan och kostnader.

Stöd och hjälp för personer med funktionsnedsättning.
Information om ansökan och kostnader.

Stöd och hjälp för personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.
Information om ansökan och kostnader.

 

Stöd och hjälp vid problem med alkohol, droger och spelmissbruk.

Information om ekonomiskt bistånd, skuldsanering och konsumentrådgivning.

Information om stöd och hjälp du kan få som anhörig.

Information till dig som nyanländ. Så arbetar vi med integration.

Till toppen av sidan