Huvudinnehållet startar här

Huvudinnehållet startar här

Omsorg och stöd

Kontaktuppgifter till polis, socialtjänst, socialjour med flera.


Behöver du hjälp kring familjefrågor? Tillsammans ser vi över situationen och vad vi kan erbjuda. Vi har sekretess och tystnadsplikt så att du ska känna dig trygg.

Vi erbjuder aktiviteter, boende och andra typer av service till dig som är äldre eller anhörig. För flera av insatserna behöver du ansöka om biståndsbeslut.

Vi kan underlätta vardagen för dig och dina anhöriga. Ansök om insatser inom LSS och SoL.

Lider du av nedstämdhet, oro eller ångest? Du kanske har långvarig psykisk funktionsnedsättning eller funktionsvariation? Du kan få stöd och hjälp.

Är du orolig för din alkoholkonsumtion? Behöver du hjälp att sluta med droger? Vi stöttar och vägleder dig.

Har du eller någon du känner blivit utsatt eller bevittnat våld i nära relation? Du kan få professionell hjälp med hur du ska agera, göra en anmälan eller få stöd och vägledning.

Du kan ansöka om bidrag för försörjning, bostadsanpassning och begravningskostnader. Vi har också kostnadsfri budget- och skuldrådgivning.

Du som hjälper en närstående kan ibland behöva eget stöd för att orka. Vi erbjuder bland annat vägledande samtal, anhöriggrupper och stödsamtal.

Ibland hamnar man i situationer som kan vara svåra att hantera på egen hand. Är du över 18 år och har psykisk funktionsnedsättning kan du kontakta personligt ombud för stöd.

Upplever du att tekniken blir ett hinder i din vardag? Vi hjälper dig att använda appar och tjänster. Vår digitala lots lär dig och lotsar dig rätt. Eller så kan du se en av våra instruktionsfilmer.

Till toppen av sidan