Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Barn, unga och familj

Behöver du råd eller stöd? Tillsammans ser vi över situationen och vad vi kan erbjuda. Vi har sekretess och tystandplikt så att du ska känna dig trygg. Vi vägleder också vidare till andra instanser för att du ska få den hjälp du behöver.

Vänd dig till oss inom följande områden

 • Vill göra en orosanmälan för ett barn eller har frågor kring orosanmälan
 • Problem med relationer eller otrygga familjeförhållanden
 • Råd och stöd kring övergrepp, våld, alkohol eller droger
 • Om du vill veta mer om eller behöver hjälp i familjerättsfrågor: separationer, faderskap, adoption.
 • Söka familjerådgivning
 • Vill bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem

Stöd för ungdomar

Du som är barn eller ungdom har rätt att få kärlek, trygghet och omvårdnad. Du ska kunna lita på de vuxna i din närhet och få skydd och stöd när du behöver det. Om du har frågor eller behöver någon att prata med utanför din familj kan du kontakta oss.

Kontakta omsorgs- och socialförvaltningen

Vardagar klockan 08.30–16.00, telefon: 08-731 30 00

Ungdomsmottagningen

Undrar du över något och inte vet vart du ska vända dig? Med personalen på ungdomsmottagningen kan du prata om det mesta, inga frågor är för små. Mottagningen är till för tjejer och killar upp till 23-årsdagen.

Ungdomsmottagningen

Ytterligare information och kontakter

Stöd eller frågor om missbruk av alkohol eller droger

Elevhälsa och skolhälsovård

Våld i nära realation var vänder jag mig?

Delta – socialt sammanhang för dig från 16 år – du kan mötas fysiskt eller virtuellt

Fältkuratorer

Stöd för familjer och vuxna

Du som är förälder är välkommen att kontakta oss på omsorgs- och socialförvaltningen för att få stöd. Vi kan bland annat erbjuda individuella samtal, föräldrasamtal, familjesamtal och samarbetssamtal.

Exempel på situationer där vi kan ge stöd är

 • samarbetssvårigheter mellan föräldrar
 • konflikter eller problem i familjen
 • osäkerhet i föräldrarollen
 • oro för ett barn eller en tonåring
 • relationsproblem.

Kontakta omsorgs- och socialförvaltningen

Vardagar klockan 08.30–16.00, telefon: 08-731 30 00

Ytterligare information och kontakter

Stöd eller frågor om missbruk av alkohol eller droger

Våld och hot – var vänder jag mig?

Socialt sammanhang för dig från 16–35 år, du kan mötas fysiskt eller virtuellt – Delta

Tonårsparlören, IQ:s webbplatslänk till annan webbplats

Faderskap och föräldraskap

Fastställt faderskap och föräldraskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin bakgrund.

Fastställa fader- och föräldraskap

Det är Socialnämnden som är skyldig att se till att fader- och föräldraskapet fastställs för alla barn till föräldrar som inte är gifta. Det kan ske genom att föräldrarna själva tar kontakt under graviditeten eller genom att skatteförvaltningen lämnar besked till omsorgs- och socialförvaltningen om barnets födelse.

Om föräldrarna är sammanboende gör man en förenklad utredning innan fader- eller föräldraskapet fastställs och föräldern kan själv bekräfta fader- eller föräldraskapet. Om föräldrarna inte bor ihop eller förhållandena är komplicerade gör familjerätten en mer omfattande utredning.  

Faderskapstest

När det råder osäkerhet om vem som är far till barnet kan det bli aktuellt med en rättsgenetisk undersökning.

Föräldraskap

När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par genomgår assisterad befruktning kan hennes registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Socialnämndens uppgift är att försöka fastställa föräldraskapet.

Enskild eller gemensam vårdnad

Modern blir automatiskt vårdnadshavare för barnet vid födelsen när föräldrarna inte är gifta med varandra. Föräldrarna kan anmäla gemensam vårdnad i samband med faderskapsbekräftelsen eller vid senare tillfälle.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer kan du vända dig direkt till omsorgs- och socialförvaltningen. Din mödravårdscentral kan också svara på frågor.

Adoption

Har du frågor och funderingar kring adoption? Då kan du vända dig till en av våra familjerättssekreterare på omsorgs- och socialförvaltningen.

För att få adoptera ett barn måste du ha ett medgivande från socialnämnden i din kommun. Det innebär att en familjerättssekreterare gör en hemutredning i din familj. Det är socialnämnden som fattar beslut om medgivandet.

Vill du veta mer Adoptioner?

Adoptionscentrums webbplatslänk till annan webbplats

Barnen framför allt, webbplatslänk till annan webbplats

Barnens vänners webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt
Till toppen av sidan