Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Barn, unga och familj

Behöver du råd eller stöd? Här hittar du verksamheter som arbetar för att barn, unga och föräldrar ska må bra och ha en fungerande vardag.

Dator med blomma och kopp bredvid och adressen lidingo.se/förälder på skärmen

Det kan vara både härligt, utmanande och ibland riktigt svårt att ha ansvaret för ett barn eller en ungdom. Du kanske upplever mycket bråk, barnet kanske sover dåligt eller vantrivs i skolan. Kanske behöver du hjälp med att stärka ditt barns självförtroende eller kanske är du orolig för att ditt barn dricker alkohol, tar droger, blir utsatt för påtryckningar eller mobbing.

Hur vet jag vem jag ska kontakta?

Du som är förälder är välkommen att kontakta oss för att få stöd. Vi kan bland annat erbjuda individuella samtal, föräldrasamtal, familjesamtal och samarbetssamtal.

Är du osäker på vem eller vilken verksamhet din fråga gäller, eller önskar du kontakt med flera instanser? Då är du välkommen att kontakta kundcenter som hänvisar dig rätt.

0–6 år

Vare sig man är ny förälder eller om man får fler barn kan man behöva stöd och råd under de första åren. Här har vi samlat kontakter och aktiviteter för dig med barn mellan 0–6 år.

Öppna förskolan

Öppen förskola är en pedagogisk och social mötesplats som vänder sig till barn i sällskap med vuxen.

Vård och omsorg

Förskolor

På Lidingö erbjuder vi ett stort urval av både kommunala och fristående förskolor.

Familjedaghem

Pedagogisk omsorg finns bara i fristående regi. Verksamheterna drivs ofta i form av familjedaghem.

Elevhälsan

Elevhälsan ger eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagogiska insatser.

Orosanmälan

Är du orolig för att barn upplever eller utsätts för våld i nära relation? Du kan fråga oss om råd eller göra en orosanmälan.

6–16 år

Föreläsning: Vad alla föräldrar borde få veta

Föräldraskap väcker många frågor. Det vimlar av åsikter och tyckanden kring hur en förälder ska vara, vilket ofta kan skapa onödig stress och oro. I sin föreläsning "Vad varje förälder borde veta under barnets första tolv år", hjälper psykologerna Maria Lalouni och Kajsa Lönn Rhodin till att sålla i det enorma informationsflödet.

Här har vi samlat information och verksamheter som är intressanta när barnet växer och kan behöva stöd både i skolan och hemma.

Elevhälsan

Elevhälsan ger eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagogiska insatser.

Vård och omsorg

Första linjen, stöd kring psykisk ohälsa

Första linjen med utökat uppdrag för barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa.

Grundskolor på Lidingö

På Lidingö finns elva kommunala och sex fristående grundskolor. Här hittar du både kommunala och privata.

Gymnasieskola på Lidingö

På Lidingö finns det tre gymnasieskolor. En är kommunal och två är fristående.

Modersmålsundervisning

Tillgången till det egna modersmålet underlättar elevens språkutveckling och lärande inom andra skolämnen, undervisningen ska utveckla elevens kunskaper i och om sitt modersmål. Modersmålsundervisning är tillgängligt både i grundskola och på gymnasiet.

Fritidsgårdar

På Lidingö har vi många aktiviteter för alla åldrar hos våra fritidsgårdar. De finns runt om på hela ön och dit är alla välkomna.

Fältkuratorer

Våra fältkuratorer arbetar för att barn och unga ska må bra och få en trygg uppväxt på Lidingö. De finns till för både unga och vuxna.

Ungdomsmottagningen

Mottagningen är till för tjejer, killar och icke binära personer upp till 23-årsdagen.

Orosanmälan

Är du orolig för att barn upplever eller utsätts för våld i nära relation? Du kan fråga oss om råd eller göra en orosanmälan.

Stödcentrum

Stöd för brottsutsatta ungdomar mellan 10–21 år.

Har din ungdom frågor?

Vi har sammanställt information till ungdomar som kan hjälpa dem i sin vardag och om de vill veta mer om ämnen som kan vara jobbiga att prata om.


13–20 år

Att ha ungdomar hemma är inte alltid utan problem. Vi har samlat information och stöd som kan hjälpa er att prata med era unga och även var man kan vända sig för hjälp, råd samt vägvisning till aktiviteter.

Fritidsgårdar

På Lidingö har vi många aktiviteter för alla åldrar hos våra fritidsgårdar. De finns runt om på hela ön och dit är alla välkomna.

Fältkuratorer

Våra fältkuratorer arbetar för att barn och unga ska må bra och få en trygg uppväxt på Lidingö. De finns till för både unga och vuxna.

Ungdomsmottagningen

Mottagningen är till för tjejer, killar och ickebinära upp till 23-årsdagen.

Delta Ung

Delta Ung riktar sig till personer på Lidingö som har eller riskerar att hamna i psykisk ohälsa eller har hamnat utanför samhället till följd av psykiska eller sociala omständigheter.

Alkohol, droger och spel

Behöver du hjälp och information om hur du pratar om alkohol och droger med din tonåring? Hos IQ finns tips, hjälp och information kring ungdomar och alkohol och i tonårsparlören får du guidning, samtalshjälp med mera.

Behöver du mer stöd och hjälp?

Hos Mini Maria kan man som är ung och har problem med alkohol, droger eller spel få stöd och hjälp. De finns även stöd för familj och närstående. All kontakt med Mini Maria är kostnadsfri.

Spel

Stödlinjen för spelare och anhöriga är en nationell stödinsats för personer som spelar om pengar och deras anhöriga. Det kostar ingenting att kontakta oss och du behöver inte berätta vem du är.

Vård och omsorg

Stödcentrum

Stöd för brottsutsatta ungdomar mellan 10–21 år.

Våld i nära relation

Du kan få professionell hjälp med hur du ska agera, göra en anmälan eller få stöd och vägledning om du upplever eller misstänker att någon är drabbad av våld i nära relation.

Stöd till anhörig

Du som hjälper en närstående kan ibland behöva eget stöd för att orka. Vi erbjuder bland annat vägledande samtal, anhöriggrupper och stödsamtal.

Orosanmälan

Är du orolig för att barn upplever eller utsätts för våld i nära relation? Du kan fråga oss om råd eller göra en orosanmälan.

Tipsa polisen

Har du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda brott? Det kan vara om din ungdom sett eller misstänker brott, försäljning av narkotika, stöld eller liknande.

Har din ungdom frågor?

Vi har sammanställt information till ungdomar som kan hjälpa dem i sin vardag och om de vill veta mer om ämnen som kan vara jobbiga att prata om.

Familjestöd 0–20 år

Många olika typer av familjestöd

Lidingö stad kan erbjuda olika former av stöd för dig och din familj. Du kan få stöd inom olika områden utifrån ditt behov. Det kan till exempel vara stöd i ditt föräldraskap, rådgivning och stöd vid ekonomiska bekymmer eller stöd om du eller ditt barn har en funktionsnedsättning.

Stöd i föräldraskap

Behöver du råd och stöd kring frågor som rör familjen, ditt barn eller dig som förälder är du välkommen att kontakta oss för att få stöd. Vi kan bland annat erbjuda individuella samtal, föräldrasamtal, familjesamtal och samarbetssamtal.

Exempel på situationer där de kan ge stöd är samarbetssvårigheter mellan föräldrar, konflikter eller problem i familjen, osäkerhet i föräldrarollen eller liknande.

Kontakt:
Vardagar klockan 08.30–16.00
Telefon: 08-731 30 00

Familjerådgivning

Familjerådgivningen vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor.

Vårdnad, boende och umgänge

Har du separerat och har svårigheter att samarbeta kring gemensamma barn? Det kan handla om var barnen ska bo eller hur umgänget ska se ut.

Ekonomiskt stöd

Staden har flera sätt att ge ekonomiskt stöd. Det finns möjlighet att ansöka om bidrag för försörjning, bostadsanpassning och begravningskostnader. Vi har också kostnadsfri budget- och skuldrådgivning.

Stöd vid funktionsnedsättning

Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som till exempel utvecklingsstörning, autism eller andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar kan ansöka om hjälp och stöd i vardagen.

Våld i nära relation

Du kan få professionell hjälp med hur du ska agera, göra en anmälan eller få stöd och vägledning om du upplever eller misstänker att någon är drabbad av våld i nära relation.

Anhörig i fängelse, häkte eller frivård

Bufff finns för dig som har en förälder eller familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Med många frågor och mycket känslor som snurrar runt, kan det vara skönt att veta att du inte är ensam.

Orosanmälan

Är du orolig för att barn upplever eller utsätts för våld i nära relation? Du kan fråga oss om råd eller göra en orosanmälan.

Trygghetsnummer

Om du ser eller upplever något otrygghetsskapande, eller en pågående händelse på Lidingös allmänna ytor kan du ringa telefon 08-731 34 42. En otrygghetsskapande händelse kan till exempel vara om du ser en grupp påverkade personer, eller om du upplever att personer är stökiga och att situationen skulle kunna förvärras. Detta gäller på allmänna ytor och inte på privat mark.

Trygghetsnummer: 08-731 34 42

Stöd till anhörig

Du som hjälper en närstående kan ibland behöva eget stöd för att orka. Vi erbjuder bland annat vägledande samtal, anhöriggrupper och stödsamtal.

Elevhälsan

Elevhälsan ger eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagogiska insatser.

Har din ungdom frågor?

Vi har sammanställt information till ungdomar som kan hjälpa dem i sin vardag och om de vill veta mer om ämnen som kan vara jobbiga att prata om.

Backa barnet

Backa barnet är en arbetsmodell som vi, tillsammans med verksamheter inom Region Stockholm och Polisen, genomför på Lidingö. Effektiv samverkan och förebyggande insatser hjälper oss att bättre fånga upp barn och unga innan problem uppstår.

Våra medarbetare som jobbar med barn och unga ska utbildas i arbetsmodellen under de kommande åren. Verksamheterna anpassas parallellt så att arbetet går i linje med Backa barnet. Vi börjar successivt att arbeta utifrån det nya arbetssättet under hösten 2023 i mindre skala för att sedan implementera det fullt ut under de kommande åren.

Föräldrastödsgrupper barn 1–12 år

Vill du stärka relationen till ditt barn/ungdom?

Då kan du som förälder eller annan viktig vuxen anmäla dig till föräldraträffar. Du behöver inte ha något särskilt problem med ditt barn för att delta.

Vi erbjuder olika ABC-grupper beroende på barnets ålder. Det är kostnadsfritt att delta men platserna är begränsade.

Lilla ABC 1–2

Föräldrastödsprogram för föräldrar med barn 1–2,5 år för att stärka föräldraförmågan och främja barns hälsa. Programmet består av fyra gruppträffar med olika teman och övningar att prova hemma mellan träffarna. Varje träff är cirka en timme och hålls av två utbildade gruppledare.

 • Fyra fysiska träffar. Barnen är välkomna att följa med. Varje träff tar ungefär en timme.
 • Första träffen är den 25 september klockan 13.30. Därefter varannan vecka, totalt fyra gånger.
 • Plats: Öppna förskolans lokaler i stadshuset.
 • Anmälan: Mejla ditt intresse till Öppna förskolan.
  Mejla din anmälan till Lilla ABC – camilla.persson@lidingo.se

ABC 3–12

Träffarnas syfte är att stärka relationen mellan förälder och barn/ungdom.

Under fyra gruppträffar om 2,5 timme, får du träffa andra föräldrar under ledning av gruppledare och diskutera olika ämnen. Träffarna hålls i Lidingö stadshus. Har ni möjlighet att delta som föräldrapar och/eller ihop med bonusföräldrar rekommenderar vi det.

Anmälan till ABC 3–12 år nu är fullbokad.

Ta gärna del av vår föreläsning: Vad alla föräldrar borde veta om barnets första 12 år. Föreläsningen finns under rubriken 6–16 år.

Föräldrastödsgrupper tonåringar

Vill du stärka relationen till ditt barn/ungdom?

Då kan du som förälder eller annan viktig vuxen anmäla dig till föräldraträffar eller digitalt föräldrastöd. Du behöver inte ha något särskilt problem med ditt barn för att delta.

Vi erbjuder ABC tonår och Föräldrawebben. Det är kostnadsfritt att delta men platserna är begränsade.

ABC tonår

Träffar för dig som har barn i åldern 13–19 år. Under fem gruppträffar om 2,5 timmar får du träffa andra föräldrar under ledning av gruppledare och diskutera olika ämnen. Har ni möjlighet att delta som föräldrapar och/eller med bonusföräldrar är det även möjligt.

Plats: Lidingö stadshus
Datum: 10 september, 24 september, 17 oktober, 5 november
Tid: klockan 17.30–20.00

Anmälan

Anmälan till ABC tonår är nu fullbokad.

Föräldrawebben

Individuellt digitalt stöd för dig som har barn i åldern 13–19 år. I Föräldrawebben har du kontakt med en föräldraguide via chatt. Kursen är indelad i fyra avsnitt som du genomför på egen hand med stöd av en föräldraguide. All kommunikation sker digitalt. Du kan anmäla dig till det individuella Föräldrawebben.

Anmäl dig till föräldrawebben:

E-post: wangeci.bengtsson@lidingo.se

Nyhetsbrevet Trygga tonåringar

Nyhetsbrevet Trygga tonåringar är gemensam information från polisen och Lidingö stad till dig som är vårdnadshavare till barn i årskurs 6 och uppåt.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Faderskap, föräldraskap och adoption

Fastställt faderskap och föräldraskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin bakgrund.

Fastställa fader- och föräldraskap

Det är omsorgs- och socialnämnden som är skyldig att se till att fader- och föräldraskapet fastställs för alla barn till föräldrar som inte är gifta. Det kan ske genom att föräldrarna själva tar kontakt under graviditeten eller genom att skatteförvaltningen lämnar besked till omsorgs- och socialförvaltningen om barnets födelse.

Om föräldrarna är sammanboende gör man en förenklad utredning innan fader- eller föräldraskapet fastställs och föräldern kan själv bekräfta fader- eller föräldraskapet. Om föräldrarna inte bor ihop eller förhållandena är komplicerade gör familjerätten en mer omfattande utredning.  

Samkönat föräldraskap

När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par genomgår assisterad befruktning kan hennes registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Omsorgs- och socialnämnden uppgift är då att försöka fastställa föräldraskapet.

Det förekommer också att ett manligt homosexuellt par och ett kvinnligt homosexuellt par skaffar barn genom att ena mannen bidrar med spermier vid en assisterad befruktning. Ena mannen och ena kvinnan ses då som föräldrar rättsligt, om det fastställs genom bekräftelse eller dom. De föräldrar som inte har det rättsliga föräldraskapet och vårdnaden utövar dock i praktiken ett föräldraansvar, begrepp för detta kan vara social förälder eller bonusförälder. Det finns vissa bestämmelser för sociala föräldrar så som att barnet har behov av umgänge, underhållsskyldighet med mera i 7 kap 5 § föräldrabalken.

Två män har möjlighet att adoptera om de uppfyller kraven och är gifta eller sambor. Ansökan om adoption ska göras hos tingsrätten och omsorgs- och socialnämnden får uppdrag att utreda om förutsättningarna för adoption är uppfyllda.

Faderskapstest

När det råder osäkerhet om vem som är far till barnet kan det bli aktuellt med en rättsgenetisk undersökning.

Enskild eller gemensam vårdnad

Modern blir automatiskt vårdnadshavare för barnet vid födelsen när föräldrarna inte är gifta med varandra. Föräldrarna kan anmäla gemensam vårdnad i samband med faderskapsbekräftelsen eller vid senare tillfälle.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer kan du vända dig direkt till omsorgs- och socialförvaltningen. Din mödravårdscentral kan också svara på frågor.

Adoption

Har du frågor och funderingar kring adoption? Då kan du vända dig till familjerätten.

Vår familjerätt är till för dig som bor i Lidingö, Täby, Vaxholm och Danderyd. Du hittar den i Mörby centrum.

För att få adoptera ett barn måste du ha ett medgivande från omsorgs- och socialnämnden. Det innebär att en familjerättssekreterare gör en hemutredning i din familj. Det är nämnden som fattar beslut om medgivandet.

Vill du veta mer om Adoptioner?

Gängkriminalitet

Hela samhället behöver hjälpas åt för att hindra att barn och unga från att rekryteras till kriminella nätverk. Lidingö samarbetar med olika aktörer, bland annat polisen, med det brottsförebyggande arbetet.

Så upptäcker du att unga dras in i kriminella gäng

Barn och tonåringar som rekryteras av kriminella kan känna sig pressade och få oro och ångest. En del börjar skolka, mår illa eller har fysiskt ont. Många försöker dölja vad som pågår för att skydda sin familj och sina vänner.

Var uppmärksam på om barnet:

 • ändrar attityd, döljer saker eller börjar ljuga
 • börjar umgås med äldre ungdomar eller vuxna
 • swishar pengar eller har mer egna pengar än förut
 • kommer hem med dyra saker och kläder, skaffar ytterligare en mobil
 • har nya värderingar.

Så lockas unga in i kriminalitet

De kriminella lockar med erbjudanden om snygga kläder, pengar, mat, gratis skjuts som kan vara svårt att stå emot. De kan också visa den unga mycket uppmärksamhet och gemenskap, men kan plötsligt ta slut om inte den unga lyder order. Uppdragen kan till en början vara oskyldiga, som att hålla utkik åt polisen, hantera pengar, skicka vidare olagliga pengar via Swish, transportera vapen och narkotika, gömma dem, bära de kriminellas vapen, och sälja narkotika.

Ta emot stöd och hjälp

Om du som förälder eller vårdnadshavare är orolig för att ditt barn befinner sig i kriminella kretsar är det viktigt att du tar emot stöd och hjälp. Vår socialtjänst är till för dig. Prata också gärna med anda vuxna du litar på, lärare, grannar, vänner och din familj. Be om råd, lyssna och var öppen. Vi har samma mål: Att alla barn och ungdomar ska må bra och slippa hamna i kriminalitet.

Polisanmäl om du misstänker att barn rekryteras

Att rekrytera barn till kriminalitet är ett brott, därför ska du polisanmäla om du misstänker något sådant. Den 1 juli 2023 började en ny lag gälla som säger att det är straffbart att involvera barn och ungdomar i brottslig verksamhet. Sedan tidigare kan det vara straffbart att hjälpa kriminella att begå brott.

Mer information

Information in other languages

If you need information in another language you can use the translation function that we have on the website. It is powered by Google translate, so it might not be a perfect translation. If there is information that you don't understand you are always welcome to contact us. We have colleagues who speak all minority languages.

Translate the website

Filmer från föräldrakvällen 30 mars 2023

Hej tonårsförälder och andra viktiga vuxna!

Under föräldrakvällen pratade vi om användning av alkohol och droger bland ungdomar. Vi beskriv läget gällande trygghet och brottslighet relaterat till ungdomar här på ön och tipsar om hur vi kan främja goda relationer till våra tonåringar.

Nu kan ni se föreläsningarna i efterhand.

Medverkande aktörer: Mini-Maria, fritidsgårdarna på ön, fältkuratorerna, preventionssamordnare, ungdomsmottagningen och socialtjänsten.

Våra fältkuratorer hjälper dig om du har frågor.

E-post: faltochprevention@lidingo.se 

Fältkuratorerna informerar

Ungdomsavdelningen informerar

Resurs och samordning informerar

Socialtjänsten informerar

Kontakt
Till toppen av sidan