Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Barn, unga och familj

Behöver du råd eller stöd? Tillsammans ser vi över situationen och vad vi kan erbjuda. Vi har sekretess och tystandplikt så att du ska känna dig trygg. Vi vägleder också vidare till andra instanser för att du ska få den hjälp du behöver.

Vänd dig till oss inom följande områden

 • Vill göra en orosanmälan för ett barn eller har frågor kring orosanmälan
 • Problem med relationer eller otrygga familjeförhållanden
 • Råd och stöd kring övergrepp, våld, alkohol eller droger
 • Om du vill veta mer om eller behöver hjälp i familjerättsfrågor: separationer, faderskap, adoption.
 • Söka familjerådgivning
 • Vill bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem

Föräldrakväll för tonårsföräldrar

Föräldrakväll om droger, alkohol och psykisk ohälsa

En kväll där vi pratar om användning av alkohol och droger och sambandet mellan dem och psykisk ohälsa.

Program

 • Mini-Marias personal berättar om hur de jobbar med ungdomar som hamnat i problem med droger eller alkohol.
 • Ungdomspolisen ger värdefull information om vad som är aktuellt just nu.
 • Lidingös elevhälsa föreläser på ämnet.
 • Frågestund. Den sista halvtimmen ges utrymme att ställa frågor till de aktörer som finns på plats.

Medverkande

Polisen, Mini-Maria, fritidsgårdarna på ön, fältkuratorerna, Nattvandring Lidingö, elevhälsan och socialtjänsten.

Missade du tillfället?

Du kan se direktsändningen i efterhand i 14 dagar, men det går inte att ställa frågor längre utan det gavs enbart möjlighet till under sändningen. Har du frågor kan du maila till linnea.hagstrom@lidingo.se, preventionssamordnare.

Länk till sändingen, Microsoft teamslänk till annan webbplats

Stöd för ungdomar

Du som är barn eller ungdom har rätt att få kärlek, trygghet och omvårdnad. Du ska kunna lita på de vuxna i din närhet och få skydd och stöd när du behöver det. Om du har frågor eller behöver någon att prata med utanför din familj kan du kontakta oss.

Kontakta omsorgs- och socialförvaltningen

Vardagar klockan 08.30–16.00, telefon: 08-731 30 00

Ungdomsmottagningen

Undrar du över något och inte vet vart du ska vända dig? Med personalen på ungdomsmottagningen kan du prata om det mesta, inga frågor är för små. Mottagningen är till för tjejer och killar upp till 23-årsdagen.

Ungdomsmottagningen

Ytterligare information och kontakter

Stöd eller frågor om missbruk av alkohol eller droger

Elevhälsa och skolhälsovård

Våld i nära realation var vänder jag mig?

Delta – socialt sammanhang för dig från 16 år – du kan mötas fysiskt eller virtuellt

Fältkuratorer

Stöd för familjer och vuxna

Du som är förälder är välkommen att kontakta oss på omsorgs- och socialförvaltningen för att få stöd. Vi kan bland annat erbjuda individuella samtal, föräldrasamtal, familjesamtal och samarbetssamtal.

Exempel på situationer där vi kan ge stöd är

 • samarbetssvårigheter mellan föräldrar
 • konflikter eller problem i familjen
 • osäkerhet i föräldrarollen
 • oro för ett barn eller en tonåring
 • relationsproblem.

Kontakta omsorgs- och socialförvaltningen

Vardagar klockan 08.30–16.00, telefon: 08-731 30 00

Ytterligare information och kontakter

Stöd eller frågor om missbruk av alkohol eller droger

Våld och hot – var vänder jag mig?

Socialt sammanhang för dig från 16–35 år, du kan mötas fysiskt eller virtuellt – Delta

Tonårsparlören, IQ:s webbplatslänk till annan webbplats

Faderskap

Socialtjänstens personal arbetar med människor som ibland är i en beroendeställning. Detta ger oss ett stort moraliskt och etiskt ansvar att uppträda på ett korrekt och respektfullt sätt, i alla situationer.

Fastställa faderskap

Det är Socialnämnden som är skyldig att se till att faderskapet fastställs för alla barn till föräldrar som inte är gifta. Det kan ske genom att föräldrarna själva tar kontakt under graviditeten eller genom att skatteförvaltningen lämnar besked till omsorgs- och socialförvaltningen om barnets födelse.

Om föräldrarna är sammanboende gör man en förenklad utredning innan faderskapet fastställs och fadern kan själv bekräfta faderskapet. Om föräldrarna inte bor ihop eller förhållandena är komplicerade gör familjerätten en mer omfattande utredning.  

Faderskapstest

När det råder osäkerhet om vem som är far till barnet kan det bli aktuellt med en rättsgenetisk undersökning.

Enskild eller gemensam vårdnad

Modern blir automatiskt vårdnadshavare för barnet vid födelsen när föräldrarna inte är gifta med varandra. Föräldrarna kan söka gemensam vårdnad i samband med faderskapsbekräftelsen eller vid senare tillfälle.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer kan du vända dig direkt till mottagningen på omsorgs- och socialförvaltningen. Din mödravårdscentral kan också svara på frågor.

Adoption

Har du frågor och funderingar kring adoption? Då kan du vända dig till en av våra familjerättssekreterare på omsorgs- och socialförvaltningen.

För att få adoptera ett barn måste du ha ett medgivande från socialnämnden i din kommun. Det innebär att en familjerättssekreterare gör en hemutredning i din familj. Det är socialnämnden som fattar beslut om medgivandet.

Vill du veta mer Adoptioner?

Adoptionscentrums webbplatslänk till annan webbplats

Barnen framför allt, webbplatslänk till annan webbplats

Barnens vänners webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt
Till toppen av sidan