Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Barn, unga och familj

Behöver du råd eller stöd? Här hittar du verksamheter som arbetar för att barn, unga och föräldrar ska må bra och ha en fungerande vardag.

Dator med blomma och kopp bredvid och adressen lidingo.se/förälder på skärmen

Det kan vara både härligt, utmanande och ibland riktigt svårt att ha ansvaret för ett barn eller en ungdom. Du kanske upplever mycket bråk, barnet kanske sover dåligt eller vantrivs i skolan. Kanske behöver du hjälp med att stärka ditt barns självförtroende eller kanske är du orolig för att ditt barn dricker alkohol, tar droger, blir utsatt för påtryckningar eller mobbing.

Hur vet jag vem jag ska kontakta?

Du som är förälder är välkommen att kontakta oss för att få stöd. Vi kan bland annat erbjuda individuella samtal, föräldrasamtal, familjesamtal och samarbetssamtal.

Är du osäker på vem eller vilken verksamhet din fråga gäller, eller önskar du kontakt med flera instanser? Då är du välkommen att kontakta kundcenter som hänvisar dig rätt.

0–6 år

Vare sig man är ny förälder eller om man får fler barn kan man behöva stöd och råd under de första åren. Här har vi samlat kontakter och aktiviteter för dig med barn mellan 0-6 år.

Öppna förskolan

Öppen förskola är en pedagogisk och social mötesplats som vänder sig till barn i sällskap med vuxen.

Öppna förskolan, Lidingö

Vård och omsorg

Lidingö Barnmorskemottagning, sll.se Länk till annan webbplats.

Amningsmottagningar, regionstockholm.se Länk till annan webbplats.

Barnavårdcentral (BVC), regionstockholm.se Länk till annan webbplats.

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM), 1177.se Länk till annan webbplats.

Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård (BUP), bup.se Länk till annan webbplats.

Capio vårdcentral Lidingö, capio.se Länk till annan webbplats.

Förskolor

På Lidingö erbjuder vi ett stort urval av både kommunala och fristående förskolor.

Jämför Lidingös förskolor Länk till annan webbplats.

Familjedaghem

Pedagogisk omsorg finns bara i fristående regi. Verksamheterna drivs ofta i form av familjedaghem.

Familjedaghem

Elevhälsan

Elevhälsan ger eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagogiska insatser.

Barn- och elevhälsan

Orosanmälan

Är du orolig för att barn upplever eller utsätts för våld i nära relation? Du kan fråga oss om råd eller göra en orosanmälan.

Oro för att barn far illa

6–16 år

Föreläsning: Vad alla föräldrar borde få veta

Föräldraskap väcker många frågor. Det vimlar av åsikter och tyckanden kring hur en förälder ska vara, vilket ofta kan skapa onödig stress och oro. I sin föreläsning "Vad varje förälder borde veta under barnets första tolv år", hjälper psykologerna Maria Lalouni och Kajsa Lönn Rhodin till att sålla i det enorma informationsflödet.

Här har vi samlat information och verksamheter som är intressanta när barnet växer och kan behöva stöd både i skolan och hemma.

Elevhälsan

Elevhälsan ger eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagogiska insatser.

Barn- och elevhälsan

Vård och omsorg

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM), 1177.se Länk till annan webbplats.

Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård (BUP), bup.se Länk till annan webbplats.

Capio vårdcentral Lidingö, capio.se Länk till annan webbplats.

Första linjen, stöd kring psykisk ohälsa

Första linjen med utökat uppdrag för barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa.

Torsviks vårdcentral, Region Stockholms.se Länk till annan webbplats.

Grundskolor på Lidingö

På Lidingö finns elva kommunala och sex fristående grundskolor. Här hittar du både kommunala och privata.

Grundskolor

Gymnasieskola på Lidingö

På Lidingö finns det tre gymnasieskolor. En är kommunal och två är fristående.

Gymnasium

Modersmålsundervisning

Tillgången till det egna modersmålet underlättar elevens språkutveckling och lärande inom andra skolämnen, undervisningen ska utveckla elevens kunskaper i och om sitt modersmål. Modersmålsundervisning är tillgängligt både i grundskola och på gymnasiet.

Modersmålsundervisning grundskola

Modersmålsundervisning gymnasium

Fritidsgårdar

På Lidingö har vi många aktiviteter för alla åldrar hos våra fritidsgårdar. De finns runt om på hela ön och dit är alla välkomna.

Fritidsgårdar och mötesplatser

Fältkuratorer

Våra fältkuratorer arbetar för att barn och unga ska må bra och få en trygg uppväxt på Lidingö. De finns till för både unga och vuxna.

Fältkuratorer

Ungdomsmottagningen

Mottagningen är till för tjejer, killar och icke binära personer upp till 23-årsdagen.

Ungdomsmottagningen

Orosanmälan

Är du orolig för att barn upplever eller utsätts för våld i nära relation? Du kan fråga oss om råd eller göra en orosanmälan.

Oro för att barn far illa

Stödcentrum

Stöd för brottsutsatta ungdomar mellan 10-21 år.

Stödcentrum - Ungdomar och brott, socialtstod.stockholm Länk till annan webbplats.

Har din ungdom frågor?

Vi har sammanställt information till ungdomar som kan hjälpa dem i sin vardag och om de vill veta mer om ämnen som kan vara jobbiga att prata om.

Stöd för dig som ungdom

13–20 år

Att ha ungdomar hemma är inte alltid utan problem. Vi har samlat information och stöd som kan hjälpa er att prata med era unga och även var man kan vända sig för hjälp, råd samt vägvisning till aktiviteter.

Fritidsgårdar

På Lidingö har vi många aktiviteter för alla åldrar hos våra fritidsgårdar. De finns runt om på hela ön och dit är alla välkomna.

Fritidsgårdar och mötesplatser

Fältkuratorer

Våra fältkuratorer arbetar för att barn och unga ska må bra och få en trygg uppväxt på Lidingö. De finns till för både unga och vuxna.

Fältkuratorer

Ungdomsmottagningen

Mottagningen är till för tjejer, killar och ickebinära upp till 23-årsdagen.

Ungdomsmottagningen

Delta Ung

Delta Ung riktar sig till personer på Lidingö som har eller riskerar att hamna i psykisk ohälsa eller har hamnat utanför samhället till följd av psykiska eller sociala omständigheter.

Deltas verksamheter

Alkohol, droger och spel

Behöver du hjälp och information om hur du pratar om alkohol och droger med din tonåring? Hos IQ finns tips, hjälp och information kring ungdomar och alkohol och i tonårsparlören får du guidning, samtalshjälp med mera.

Tonårsparlören, iq.se Länk till annan webbplats.

Tonårsparlören på andra språk, iq.se Länk till annan webbplats.

Stöd till föräldrar - alkohol och droger

Behöver du mer stöd och hjälp?

Hos Mini Maria kan man som är ung och har problem med alkohol, droger eller spel få stöd och hjälp. De finns även stöd för familj och närstående. All kontakt med Mini Maria är kostnadsfri.

Mini Maria Stockholm Länk till annan webbplats.

Maria Ungdom Mini Maria Stockholm, Beroendecentrum Stockholm, 1177.se Länk till annan webbplats.

Akut hjälp, mariaungdom.se Länk till annan webbplats.

Presentation av Mini Maria Stockholm, videointervju med Lidingö stad

Spel

Stödlinjen för spelare och anhöriga är en nationell stödinsats för personer som spelar om pengar och deras anhöriga. Det kostar ingenting att kontakta oss och du behöver inte berätta vem du är.

stodlinjen.se Länk till annan webbplats.

Vård och omsorg

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM), 1177.se Länk till annan webbplats.

Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård (BUP), bup.se Länk till annan webbplats.

Stödcentrum

Stöd för brottsutsatta ungdomar mellan 10-21 år.

Stödcentrum - Ungdomar och brott, socialtstod.stockholm Länk till annan webbplats.

Våld i nära relation

Du kan få professionell hjälp med hur du ska agera, göra en anmälan eller få stöd och vägledning om du upplever eller misstänker att någon är drabbad av våld i nära relation.

Våld i nära relation

Stöd till anhörig

Du som hjälper en närstående kan ibland behöva eget stöd för att orka. Vi erbjuder bland annat vägledande samtal, anhöriggrupper och stödsamtal.

Stöd till anhörig

Orosanmälan

Är du orolig för att barn upplever eller utsätts för våld i nära relation? Du kan fråga oss om råd eller göra en orosanmälan.

Oro för att barn far illa

Tipsa polisen

Har du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda brott? Det kan vara om din ungdom sett eller misstänker brott, försäljning av narkotika, stöld eller liknande.

Tipsa polisen, polisen.se Länk till annan webbplats.

Har din ungdom frågor?

Vi har sammanställt information till ungdomar som kan hjälpa dem i sin vardag och om de vill veta mer om ämnen som kan vara jobbiga att prata om.

Stöd för dig som ungdom

Familjestöd 0-20 år

Många olika typer av familjestöd

Lidingö stad kan erbjuda olika former av stöd för dig och din familj. Du kan få stöd inom olika områden utifrån ditt behov. Det kan till exempel vara stöd i ditt föräldraskap, rådgivning och stöd vid ekonomiska bekymmer eller stöd om du eller ditt barn har en funktionsnedsättning.

Stöd i föräldraskap

Behöver du råd och stöd kring frågor som rör familjen, ditt barn eller dig som förälder är du välkommen att kontakta oss för att få stöd. Vi kan bland annat erbjuda individuella samtal, föräldrasamtal, familjesamtal och samarbetssamtal.

Exempel på situationer där de kan ge stöd är samarbetssvårigheter mellan föräldrar, konflikter eller problem i familjen, osäkerhet i föräldrarollen eller liknande.

Kontakt:
Vardagar klockan 08.30–16.00
Telefon: 08-731 30 00

Familjerådgivning

Familjerådgivningen vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor.

Familjerådgivning

Vårdnad, boende och umgänge

Har du separerat och har svårigheter att samarbeta kring gemensamma barn? Det kan handla om var barnen ska bo eller hur umgänget ska se ut.

Vårdnad, boende och umgänge

Ekonomiskt stöd

Staden har flera sätt att ge ekonomiskt stöd. Det finns möjlighet att ansöka om bidrag för försörjning, bostadsanpassning och begravningskostnader. Vi har också kostnadsfri budget- och skuldrådgivning.

Ekonomiskt stöd

Stöd vid funktionsnedsättning

Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som till exempel utvecklingsstörning, autism eller andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar kan ansöka om hjälp och stöd i vardagen.

Funktionsnedsättning

Akut social hjälp

Våld i nära relation

Du kan få professionell hjälp med hur du ska agera, göra en anmälan eller få stöd och vägledning om du upplever eller misstänker att någon är drabbad av våld i nära relation.

Våld i nära relation

Anhörig i fängelse, häkte eller frivård

Bufff finns för dig som har en förälder eller familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Med många frågor och mycket känslor som snurrar runt, kan det vara skönt att veta att du inte är ensam.

Bufff.nu Länk till annan webbplats.

Orosanmälan

Är du orolig för att barn upplever eller utsätts för våld i nära relation? Du kan fråga oss om råd eller göra en orosanmälan.

Oro för att barn far illa

Trygghetsnummer

Om du ser eller upplever något otrygghetsskapande, eller en pågående händelse på Lidingös allmänna ytor kan du ringa telefon 08-731 34 42. En otrygghetsskapande händelse kan till exempel vara om du ser en grupp påverkade personer, eller om du upplever att personer är stökiga och att situationen skulle kunna förvärras. Detta gäller på allmänna ytor och inte på privat mark.

Trygghetsnummer: 08-731 34 42

Stöd till anhörig

Du som hjälper en närstående kan ibland behöva eget stöd för att orka. Vi erbjuder bland annat vägledande samtal, anhöriggrupper och stödsamtal.

Stöd till anhörig

Elevhälsan

Elevhälsan ger eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagogiska insatser.

Barn- och elevhälsan

Har din ungdom frågor?

Vi har sammanställt information till ungdomar som kan hjälpa dem i sin vardag och om de vill veta mer om ämnen som kan vara jobbiga att prata om.

Stöd för dig som ungdom

Backa barnet

Backa barnet är en arbetsmodell som vi, tillsammans med verksamheter inom Region Stockholm och Polisen, genomför på Lidingö. Effektiv samverkan och förebyggande insatser hjälper oss att bättre fånga upp barn och unga innan problem uppstår.

Våra medarbetare som jobbar med barn och unga ska utbildas i arbetsmodellen under de kommande åren. Verksamheterna anpassas parallellt så att arbetet går i linje med Backa barnet. Vi börjar successivt att arbeta utifrån det nya arbetssättet under hösten 2023 i mindre skala för att sedan implementera det fullt ut under de kommande åren.

Backa barnets webbplats Länk till annan webbplats.

Föräldrastödsgrupper barn 3-12 år

Vill du stärka relationen till ditt barn/ungdom?

Då kan du som förälder eller annan viktig vuxen anmäla dig till föräldraträffar. Du behöver inte ha något särskilt problem med ditt barn för att delta.

Vi erbjuder ABC 3–12. Det är kostnadsfritt att delta men platserna är begränsade.

ABC 3–12

Träffarnas syfte är att stärka relationen mellan förälder och barn/ungdom.

Under fyra gruppträffar om 2,5 timme, får du träffa andra föräldrar under ledning av gruppledare och diskutera olika ämnen. Träffarna hålls i Lidingö stadshus. Har ni möjlighet att delta som föräldrapar och/eller ihop med bonusföräldrar rekommenderar vi det.

Plats: Lidingö stadshus
Datum: 12 september, 26 september, 10 oktober och 24 oktober
Tid: 9.00–11.30

Anmälan

Den här gruppen är fulltecknad. Start av nya grupper kommer att ske vårterminen 2024. Vi publicerar en länk till anmälningsformuläret när anmälan är öppen.

Ta gärna del av vår föreläsning: Vad alla föräldrar borde veta om barnets första 12 år. Föreläsningen finns under rubriken 6-16 år.

Föräldrastödsgrupper tonåringar

Vill du stärka relationen till ditt barn/ungdom?

Då kan du som förälder eller annan viktig vuxen anmäla dig till föräldraträffar eller digitalt föräldrastöd. Du behöver inte ha något särskilt problem med ditt barn för att delta.

Vi erbjuder ABC tonår och Föräldrawebben. Det är kostnadsfritt att delta men platserna är begränsade.

ABC tonår

Träffar för dig som har barn i åldern 13–19 år. Under fyra gruppträffar om 2,5 timme får du träffa andra föräldrar under ledning av gruppledare och diskutera olika ämnen. Har ni möjlighet att delta som föräldrapar och/eller med bonusföräldrar är det även möjligt.

Plats: Lidingö stadshus
Datum: 20 september, 4 oktober, 18 oktober och 8 november
Tid: 17.30–20.00

Föräldrawebben?

Individuellt digitalt stöd för dig som har barn i åldern 13–19 år. I Föräldrawebben har du kontakt med en föräldraguide via chatt. Kursen är indelad i fyra avsnitt som du genomför på egen hand med stöd av en föräldraguide. All kommunikation sker digitalt. Kursen startar den 18 september 2023, men det finns möjlighet till kursstart även efter den 18 september.

Anmälan

Höstens grupp av ABC Tonår är fulltecknad. Start av ny grupp kommer att ske vårterminen 2024. Vi publicerar en länk till anmälningsformuläret när anmälan är öppen. Du kan fortfarande anmäla dig till det individuella Föräldrawebben.

Till formulär för anmälan Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrevet Trygga tonåringar

Nyhetsbrevet Trygga tonåringar är gemensam information från polisen och Lidingö stad till dig som är vårdnadshavare till barn i årskurs 6 och uppåt.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Faderskap, föräldraskap och adoption

Fastställt faderskap och föräldraskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin bakgrund.

Fastställa fader- och föräldraskap

Det är Socialnämnden som är skyldig att se till att fader- och föräldraskapet fastställs för alla barn till föräldrar som inte är gifta. Det kan ske genom att föräldrarna själva tar kontakt under graviditeten eller genom att skatteförvaltningen lämnar besked till omsorgs- och socialförvaltningen om barnets födelse.

Om föräldrarna är sammanboende gör man en förenklad utredning innan fader- eller föräldraskapet fastställs och föräldern kan själv bekräfta fader- eller föräldraskapet. Om föräldrarna inte bor ihop eller förhållandena är komplicerade gör familjerätten en mer omfattande utredning.  

Samkönat föräldraskap

När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par genomgår assisterad befruktning kan hennes registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Socialnämndens uppgift är då att försöka fastställa föräldraskapet.

Det förekommer också att ett manligt homosexuellt par och ett kvinnligt homosexuellt par skaffar barn genom att ena mannen bidrar med spermier vid en assisterad befruktning. Ena mannen och ena kvinnan ses då som föräldrar rättsligt, om det fastställs genom bekräftelse eller dom. De föräldrar som inte har det rättsliga föräldraskapet och vårdnaden utövar dock i praktiken ett föräldraansvar, begrepp för detta kan vara social förälder eller bonusförälder. Det finns vissa bestämmelser för sociala föräldrar så som att barnet har behov av umgänge, underhållsskyldighet med mera i 7 kap 5 § föräldrabalken.

Två män har möjlighet att adoptera om de uppfyller kraven och är gifta eller sambor. Ansökan om adoption ska göras hos tingsrätten och socialnämnden får uppdrag att utreda om förutsättningarna för adoption är uppfyllda.

Faderskapstest

När det råder osäkerhet om vem som är far till barnet kan det bli aktuellt med en rättsgenetisk undersökning.

Enskild eller gemensam vårdnad

Modern blir automatiskt vårdnadshavare för barnet vid födelsen när föräldrarna inte är gifta med varandra. Föräldrarna kan anmäla gemensam vårdnad i samband med faderskapsbekräftelsen eller vid senare tillfälle.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer kan du vända dig direkt till omsorgs- och socialförvaltningen. Din mödravårdscentral kan också svara på frågor.

Adoption

Har du frågor och funderingar kring adoption? Då kan du vända dig till en av våra familjerättssekreterare på omsorgs- och socialförvaltningen.

För att få adoptera ett barn måste du ha ett medgivande från socialnämnden i din kommun. Det innebär att en familjerättssekreterare gör en hemutredning i din familj. Det är socialnämnden som fattar beslut om medgivandet.

Vill du veta mer Adoptioner?

Adoptionscentrums webbplats Länk till annan webbplats.

Barnen framför allt, webbplats Länk till annan webbplats.

Barnens vänners webbplats Länk till annan webbplats.

Information in other languages

If you need information in another language you can use the translation function that we have on the website. It is powered by Google translate, so it might not be a perfect translation. If there is information that you don't understand you are always welcome to contact us. We have colleagues who speak all minority languages.

Translate the website

Filmer från föräldrakvällen 30 mars

Hej tonårsförälder och andra viktiga vuxna!

Under föräldrakvällen pratade vi om användning av alkohol och droger bland ungdomar. Vi beskriv läget gällande trygghet och brottslighet relaterat till ungdomar här på ön och tipsar om hur vi kan främja goda relationer till våra tonåringar.

Nu kan ni se föreläsningarna i efterhand.

Medverkande aktörer: Mini-Maria, fritidsgårdarna på ön, fältkuratorerna, preventionssamordnare, ungdomsmottagningen och socialtjänsten.

Våra fältkuratorer hjälper dig om du har frågor.

E-post: faltochprevention@lidingo.se 

Fältkuratorerna informerar

Ungdomsavdelningen informerar

Resurs och samordning informerar

Socialtjänsten informerar

Kontakt
Till toppen av sidan