Bygga och bo

Större och mindre stadsbyggnadsprojekt, detaljplaner och processer.

Har du frågor om uppvärming, eldning eller vatten och avlopp? Du kanske upplever störningar från grannar. Det finns lagar och regler för bostadsmiljön, vi vägleder dig.

Vi guidar dig i att ta hand om ditt avfall på ett hållbart sätt: hur du sorterar rätt, startar olika abonnemang och hur du hittar anäggningar för avfall.

Vill du bygga nytt, bygga till, bygga om eller kanske riva något? Byggprojekt kräver ofta bygglov eller en anmälan. I vissa fall krävs även mark- eller rivningslov.

Bostäder, mark, tomter, kartor och lantmäteritjänster.

Till toppen av sidan