Läget på Lidingö med anledning av covid-19

Natur och miljö

Tips om hur du kan leva mer miljövänligt i din vardag. Kostnadsfri energi- och klimatrådgivning.

Våra miljömål och miljöprogram. Hur är luftkvaliteten på Lidingö och hur arbetar förskolorna med att minska kemikalier i verksamheten?

Lidingö är en grön ö med tydlig skärgårdskaraktär. Här är det alltid nära till ett grönområde.

På Lidingö finns många olika naturtyper på en liten yta och mixen av kulturlandskap och vild natur ska bevaras.

Varsam skötsel av naturen gör att både vanliga och ovanliga växter och djur trivs på Lidingö.

På Lidingö är vatten i alla dess former en viktig beståndsdel. Här finns kust, insjöar, vattendrag och våtmarker.

Till toppen av sidan