Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Djur och växter

Omsorgsfull och varsam skötsel av skogar, kulturlandskap och grönområden på Lidingö gör att både växter och djur trivs här.

Blomma och insekt.

Naturen på Lidingö är starkt präglad av äldre tiders markanvändning och man kan se tydliga spår efter gammalt kulturlandskap. Över tid har dock naturen förändrats på ön. Naturgräsmarker som förr i tiden förmodligen hade en stor utbredning förekommer idag sparsamt.

På de områden som fortfarande betas av djur och där ingen näring tillförts växer dock ett stort antal kärlväxter. Några karaktäristiska arter är ängshavre, brudbröd, jungfrulin, mandelblom, liten blåklocka, gullviva och vaxskivlingar. I dessa hagar trivs också fåglar som gulsparv, stenskvätta och ärt- och törnsångare.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest, en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, har fått sitt första bekräftade fall i Sverige. Viruset är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Människor och andra djurslag kan inte smittas med afrikansk svinpest.

I dagsläget finns det inte svinpest på Lidingö då det inte finns några vildsvin på ön. Det finns heller inga tamsvin registrerade. Om du har tamsvin så ska de anmälas till staden.

Förhindra smittspridning

Alla kan hjälpas åt för att minimera risken för ökad smittspridning. Tänk på att

  • slänga matrester i soporna
  • kompostera matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i
  • inte mata grisar med matavfall
  • respektera restriktionerna i den smittade zonen som Jordbruksverket fastställt
  • inte ta med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns
  • rengör stövlar och annan utrustning samt tvätta hundar efter att ha jagat i land med smittspridning.

Ytterligare information vad du ska tänka på för att förhindra smittspridning och mer om sjukdomen finns på Jordbruksverkets respektive Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA:s) webbplatser.

Afrikansk svinpest, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om afrikansk svinpest, SVA:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Fakta om afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Hos sjuka djur finns virus finns i alla kroppsdelar, kroppsvätskor och utsöndringar. Störst virusmängder finns i blodet. Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan infekterade och friska vildsvin och grisar samt genom att djuren kommer åt infekterade kadaver eller kött. Även människor, transportbilar eller redskap som förorenats med smittämnet kan sprida det till nya platser.

Rapportera in döda vildsvin

Alla uppmanas att rapportera in fynd av döda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Rapportera vilda djur, SVA:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt
Till toppen av sidan