Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Djur och växter

Omsorgsfull och varsam skötsel av skogar, kulturlandskap och grönområden på Lidingö gör att både växter och djur trivs här.

Växt och insekt.

Naturen på Lidingö är starkt präglad av äldre tiders markanvändning och man kan se tydliga spår efter gammalt kulturlandskap. Över tid har dock naturen förändrats på ön. Naturgräsmarker som förr i tiden förmodligen hade en stor utbredning förekommer idag sparsamt.

På de områden som fortfarande betas av djur och där ingen näring tillförts växer dock ett stort antal kärlväxter. Några karaktäristiska arter är ängshavre, brudbröd, jungfrulin, mandelblom, liten blåklocka, gullviva och vaxskivlingar. I dessa hagar trivs också fåglar som gulsparv, stenskvätta och ärt- och törnsångare.

Till toppen av sidan