Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Fåglar

Lidingö har ett rikt fågelliv och flera ovanliga fåglar har observerats här, bland annat kattuggla, havsörn och snatterand. Gråviken är fågelskyddsområde.

Svan i vatten.

Tack vare det omväxlande landskapet med skogsmark, öppen mark och fjärdar finns det ett rikt fågelliv på Lidingö. Sammanlagt har 26 rödlistade fågelarter noterats på ön.

Det finns flera bra platser på ön för dig som vill titta på fåglar och vi jobbar aktivt för att få fåglar att trivas, bland annat tillverkar vi uggleholkar för att få kattugglan att bo vid Ekbacken i Larsberg.

Vårdas omsorgsfullt

För att locka sjöfåglar vårdar vi våra våtmarker omsorgsfullt, bland annat vid Västra Långängskärret och Gråviken där det under sommaren betar high land cattle som äter vassen vid stränderna. När isen lagt sig röjer vi sly i hela kärret.

Andra platser lämnas mer orörda för att få olika typer av våtmarksområden och gynna olika arter, som Östra Långängskärret.

Lätt att se fågel

Det finns flera platser på ön där det är lätt att skåda fåglar. Vid Västra Långängskärret finns ett fågeltorn, vid Gråviken finns ett utsiktsberg och vid Ekholmsnäs finns en spång med en avsats. Många går också upp i Ekholmsnäsbacken för att titta på flyttfågelstreck.

Vi har ett gott samarbete med Lidingö Ornitologiska förening, LOF.

Lidingö Ornitologiska förening, webbplats Länk till annan webbplats.

Ugglor

Det finns en häckande kattuggla vid Ekbacken i Larsberg. Man kan också se kattugglor vid Hustegaholm.

Sångsvan

Trivs bra i våra våtmarksområden, bland annat i västra Långängskärret, Stockbysjön och Ekholmsnässjön.

Vitkindade gäss

En ganska ovanlig art i Sverige men på Lidingö är populationen stor. Ursprunget till att vi har viktkindade gäss i Stockholmsområdet sägs bero på att de en gång i tiden rymde från Skansen. Gässen ställer till en del problem, speciellt runt badplatser där det blir mycket spillning efter dem. Staden har rätt att skjuta ett 70-tal gäss om året.

Havsörn

Med lite tur kan man se havsörn på Lidingö. De passerar över Lidingö på sin väg till skärgården och gör ibland nedslag på ön i sin jakt på föda.

Duvhök

Finns ett antal revir på Lidingö. Det gynnas av skogar som lämnas ifred eller sköts väldigt försiktigt.

Snatterand

Gråviken är en viktig rastlokal för snatteranden. Under vår och höst kan de ses i stora mängder vid Gråviken, några par häckar även här.

Häger

I vasskanten vi Kyrkviken kan man få se häger. 

Kontakt
Till toppen av sidan