Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Stöd till anhörig

Du som hjälper en närstående kan ibland behöva eget stöd för att orka. Vi erbjuder bland annat vägledande samtal, anhöriggrupper och stödsamtal. Anhörigstödet är gratis och dokumenteras inte. Vi vänder oss till dig som bor på Lidingö.

Anhörighetskonsulenterna Maria och Anita.

Maria Hartley (tv) och Anita Eriksson stöttar dig som anhörig.

Anhörigstöd erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående som är psykiskt eller fysiskt sjuk, har ett missbruk eller beroende, är äldre eller har någon form av funktionsnedsättning. Du som stödjer kan vara partner, förälder, barn, syskon, vän, kollega eller granne.

Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt.

Nyhetsbrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev så får du enkelt information om våra olika aktiviteter direkt i din mejl.

Prenumerera på anhörigstödets nyhetsbrev 

Information, covid-19

Det här är ett nyhetsbrev som vänder sig direkt till dig som kund, anhörig eller som på annat sätt berörs av äldreomsorgen. Vi vill påminna om vikten att fortsatt värna våra äldre och sköra.

Det besöksförbud som införts inom delar av äldreomsorgen gäller fortsatt. Lidingö stad införde skarpa besöksrestriktioner den 20 mars och valde att stänga öppna verksamheter för bland annat äldre redan den 18 mars. Den 1 april införde regeringen på uppmaning av Folkhälsomyndigheten generellt besöksförbud på landets äldreboenden som gäller till den 30 september. Nya besked från regeringen gällande fortsatta åtgärder väntas den 15 september.

Besöksförbudet gäller

Eventuella undantag beslutas av verksamhetsansvarig och föregås av en enskild bedömning. Undantag från besöksförbudet görs i samband med vård i livets slutskede, om en besökare själv har en obotlig icke smittsam sjukdom och är i livets slutskede eller vid stark oro hos den boende som inte bedöms kunna lindras på annat sätt än genom besöket.

Rekommendationen är att besök i första hand ordnas utomhus. Besök inne i verksamheten behöver vara mer strikt kontrollerade.

Vi ser att utvecklingen av coronapandemin går i rätt riktning. Därför är det så viktigt att hålla fast vid de åtgärder som Folkhälsomyndigheten angivit. Håll i och håll ut!

Vi arbetar intensivt för att hitta möjligheter att på olika sätt bryta isoleringen för personer i riskgrupperna.

Försiktigt återöppnande av Mötesplats centrum

Vissa aktiviteter inom det förebyggande arbetet kommer att återupptas från den 1 september. Med ett begränsat antal deltagare och med fokus på att hålla avstånd och med skyddsmaterial som ytdesinfektion, handsprit och tvål, är bedömningen att risken för att våra äldre skulle smittas under aktiviteter anordnade i Lidingö stads regi är mindre än i samhället i stort. Enheten har under stängningen kunnat utarbeta arbetssätt som ytterligare minskar riskerna.

De verksamheter som gradvis kommer att öppnas är gymnastik, boule, stavgång och promenader. Vid återöppnandet gäller bland annat en begränsning av antalet deltagare till högst sex personer. För att säkerställa att detta antal inte överskrids så kommer deltagande kräva förbokning.

Anledningen till att det är viktigt att få i gång aktiviteter, är att allt fler rapporter om att social isolering och inaktivitet leder till ökande ohälsa bland de målgrupper som den förebyggande enheten möter.

Scheman för de olika aktiviteterna och hur man anmäler sig till dessa, kommer att finnas på stadens webbplats. Det går också att kontakta mötesplats centrums personal och fråga.

Vi har beredskap

Vi har beredskap för att möta en andra våg och att vi står rustade med fungerande rutiner, fungerande samverkan med Regionens hälso- och sjukvård, och vi har i dag god tillgång till skyddsutrustning.

Lidingö stad informerar kontinuerligt på stadens webbplats om nya direktiv som kommer från ansvariga myndigheter och andra nyheter som rör situationen på Lidingö. Där finns också svar på de vanligast förekommande frågorna som rör pandemin.

Information om coronavirus, Lidingö stad

Stefan Heinebäck, chef omsorgs- och socialförvaltningen
Cecilia Lewenhaupt, medicinsk ansvarig sjuksköterska

Anhöriggrupp/studiecirkel

I en anhöriggrupp får du information om olika stödformer, råd och stöd samt får möjlighet att träffa andra i liknande situation. Gruppernas innehåll anpassas efter behov och önskemål. Grupper startar upp kontinuerligt.

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar utifrån olika teman. Exempel på förläsningar vi har haft är:

  • bemötande vid demenssjukdom
  • stresshantering
  • medberoende vid missbruk
  • neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • psykisk ohälsa.

Prenumerera på anhörigstödets nyhetsbrev, för att se aktuella föreläsningar  

Evenemangskalender, Upplev Lidingölänk till annan webbplats

Enskilda samtal

Vid behov kan du boka tid för ett enskilt samtal med anhörigkonsulenten. I samtalen får du stöd och information, de är kostnadsfria och dokumenteras inte.

Ring eller mejla och boka en tid för samtal. Det går även bra att lämna meddelande på röstbrevlådan så kontaktar anhörigkonsulenterna dig så snart de kan.

Hälsoaktiviteter

Vi erbjuder olika former av hälsoaktiviteter för dig som är anhörig.

Exempel på aktiviteter kan vara:

  • yoga
  • stresshantering
  • massage

Kontakta oss för att få veta vad som erbjuds nu eller prenumerera på vårt nyhetsbrev för att följa våra aktiviteter.

Prenumerera på anhörigstödets nyhetsbrev, för att se aktuella aktiviteter

Anhörigvårdarkort

Anhörigvårdarkort ska vara en trygghet för den anhörige och för den som är beroende av hjälp. Om anhörigvårdaren råkar ut för en akut sjukdom eller olycka, ger kortet information om vilka personer som bör kontaktas. Du får kortet av din anhörigkonsulent.

Anhörigkonsulent Maria Hartley – hjälper dig som stödjer en närstående över 65 år.

Anhörigkonsulent Anita Eriksson – hjälper dig som stödjer en närstående under 65 år.

Kontakt
Till toppen av sidan