Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Stöd till anhörig

Du som hjälper en närstående kan ibland behöva eget stöd för att orka. Vi erbjuder bland annat vägledande samtal, anhöriggrupper och stödsamtal. Anhörigstödet är gratis och dokumenteras inte. Vi vänder oss till dig som bor på Lidingö.

Bilden visar de två anhörigstödjarna. 

Anita Eriksson (tv) och Eva Hammarström Eriksson stöttar dig som anhörig.

Anhörigstöd erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående som är psykiskt eller fysiskt sjuk, har ett missbruk eller beroende, är äldre eller har någon form av funktionsnedsättning. Du som stödjer kan vara partner, förälder, barn, syskon, vän, kollega eller granne.

Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt.

Nyhetsbrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev så får du enkelt information om våra olika aktiviteter direkt i din mejl.

Prenumerera på anhörigstödets nyhetsbrev 

Anhörigvecka, 4–7 oktober 2021

Visste du att drygt 1,3 miljoner personer i vuxen ålder – det vill säga nästan var femte person i Sverige – vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet någon i sin närhet? Alla dem vill vi uppmärksamma genom att under en vecka erbjuda inspirerande digitala föreläsningar om anhöriga och deras vardag.

Den nationella Anhörigveckan har arrangerats sedan 2005. Den 6 oktober infaller nationella och europeiska anhörigdagen, som uppmärksammar anhörigas situation i hela Sverige och Europa.

Paneldiskussion

Som avslutning på anhörigveckan hölls en livesänd panel med stadens elevhälsa, Linn Baader från Attention Stockholm samt anhörigkonsulent Anita Eriksson. Deltagarna berättade bland annat om sina uppdrag och vilket stöd som kan erbjudas.

Efter panelen höll Eric Donell en föreläsning om att leva med diagnoser. En motiverande föreläsningsföreställning om hur man kan få det att funka i vardagen. På ett lättsamt och inspirerande sätt delar han med sig av kunskap om strategier för skola, socialt samspel, tidshantering, ordning och reda, arbete, sömn och tics för personer med ADHD, Tourette och autism/Asperger.

Inspelningen går att se till 29 oktober.

Anhöriggrupp/studiecirkel

I en anhöriggrupp får du information om olika stödformer, råd och stöd samt får möjlighet att träffa andra i liknande situation. Gruppernas innehåll anpassas efter behov och önskemål. Grupper startar upp kontinuerligt.

Anhöriggrupp vuxensyskon

Just nu är anmälan öppen till en grupp för vuxensyskon. Gruppen träffas vid åtta tillfällen under kvällstid och startar så snart det är en full grupp. Samtalsgruppen leds av två anhörigkonsulenter från Anhörigkonsulenter i nationellt nätverk för Vuxensyskon med stöd av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Samtalet sker via Zoomlänk och du behöver ha dator, surfplatta eller telefon med stabilt internet. Viktigt är också att du sitter i ett rum där du kan vara själv.

Anmäl dig till maria.blad@anhoriga.se.

Vuxensyskon anhörigrupp, anhöriga.se Länk till annan webbplats.

Studiecirkel för föräldrar till en ungdom med beroendeproblematik

Vi kommer att utgå från behandlingsmetoden CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training). Du får bl.a. öva på kommunikationsfärdigheter och hjälp att se situationen ur ett annat perspektiv, där fokus ligger på DIG och ditt välmående. CRAFT utvecklades främst utifrån vetskapen om att anhöriga till personer med missbruksproblematik ofta spelar en mycket viktigt roll för personens tillfrisknande. Anmäl intresse till Julia eller Anita. I första hand vänder vi oss till anhöriga på Lidingö och i Sundbyberg.

Samtalsledare:
Anita Eriksson Anhörigkonsulent i Lidingö stad
Julia Svahn Anhörigstrateg i Sundbyberg

Datum: Tio tillfällen med start 29 september

Tid: onsdagar klockan 14.00–16.00

Plats: Träffarna sker digitalt på Teams, max sex deltagare

För information kontakta: julia.svahn@sundbyberg.se eller anita.eriksson@lidingo.se

Föreläsningar och temakvällar

Vi erbjuder föreläsningar utifrån olika teman. Exempel på förläsningar vi har haft är:

  • bemötande vid demenssjukdom
  • stresshantering
  • medberoende vid missbruk
  • neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • psykisk ohälsa.

Navigeringskurs om demens för anhöriga

Är du anhörig till någon med demens eller kognitiv sjukdom? Nu finns en digital navigeringskurs för dig. Den innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till som du som anhörig kan ha nytta av. Den kostar ingenting. Du går bara in på länken nedan.

Kursen är framtagen av anhörigkonsulenter, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt Demenscentrum som Lidingö stad har samarbete med.

Navigeringskurs, NKA:s webbplats Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev och evenemang

Prenumerera på anhörigstödets nyhetsbrev, för att se aktuella föreläsningar  

Evenemangskalender, Upplev Lidingö Länk till annan webbplats.

Enskilda samtal

Vid behov kan du boka tid för ett enskilt samtal med anhörigkonsulenten. I samtalen får du stöd och information, de är kostnadsfria och dokumenteras inte.

Ring eller mejla och boka en tid för samtal. Det går även bra att lämna meddelande på röstbrevlådan så kontaktar anhörigkonsulenterna dig så snart de kan.

Hälsoaktiviteter

Vi erbjuder olika former av hälsoaktiviteter för dig som är anhörig.

Exempel på aktiviteter kan vara:

  • yoga
  • stresshantering
  • massage

Kontakta oss för att få veta vad som erbjuds nu eller prenumerera på vårt nyhetsbrev för att följa våra aktiviteter.

Prenumerera på anhörigstödets nyhetsbrev, för att se aktuella aktiviteter

Anhörigvårdarkort

Anhörigvårdarkort ska vara en trygghet för den anhörige och för den som är beroende av hjälp. Om anhörigvårdaren råkar ut för en akut sjukdom eller olycka, ger kortet information om vilka personer som bör kontaktas. Du får kortet av din anhörigkonsulent.

Anhörigkonsulent Anita Eriksson – hjälper dig som stödjer en närstående under 65 år.

Kontakt
Till toppen av sidan