Delta

Delta är en unik verksamhet inom Socialpsykiatrin. Du kan vara helt anonym och du behöver inte träffa någon handläggare för att komma hit. Delta är för dig som är 18–35 år. Delta Ung är för dig som är 16–18 år.

Delta riktar sig till personer folkbokförda på Lidingö som har eller riskerar att hamna i psykisk ohälsa eller har hamnat utanför samhället till följd av psykiska eller sociala omständigheter. Delta är en helt frivillig insats och det krävs ingen diagnostiserad ohälsa eller beslut.

Stöd av coach

Till Delta kan du komma för ett socialt sammanhang eller för att få coachning till arbete eller studier. Om det finns ett behov av arbets- och studiecoachning så kan du boka in individuella coachingsamtal där du till exempel kan få stöd med att skriva CV och personligt brev, söka arbeten, kartläggning av studier och arbeten med mera. Tillsammans med en arbets- och studiecoach kan processen underlättas och resan till ett arbete eller studier bli mer överskådlig. Coachning utgår alltid från individens vilja, det är du som kund som äger processen. Vi är glada att vi kunnat hjälpa många att komma ut i arbete.

Aktiviteter

Vi har olika grupper och aktiviteter som du kan välja att vara med i.

Tidningsredaktionen

Tidningsredaktionen bedriver ett redaktionellt arbete för tidningen Svängen. Du kan ta rollen som skribent och fotograf eller jobba med layout och designarbete. Det finns även andra typer av mediarelaterade uppgifter i relationen till tidningen.

Konstkollektivet

Konstkollektivet riktar sig till alla deltagare och är framför allt handledd där vi tillsammans gör olika typer av konstnärliga övningar för att främja seende, kreativitet och skaparglädje. Övningar utförs både individuellt och i grupp. Inga förkunskaper krävs.

Tjej-/killgrupp

En mycket uppskattad aktivitet är vår tjejgrupp respektive killgrupp där du som identifierar dig som antingen tjej, kille eller icke-binär kan träffas en gång i veckan. Inom snar framtid kommer vi även att starta en HBTQ-grupp för personer som är intresserad av HBTQ-frågor.

Kontakt

Delta Ung

Delta Ung riktar sig till dig som är 16–18 år, folkbokförd på Lidingö och som varken studerar eller arbetar. Delta Ung erbjuder dig individuell coachning till i första hand skola men i annat fall till arbete/praktik. Vi organiserar även aktiviteter såsom fysisk träning och skapande för att erbjuda dig sammanhang att växa i. Fysisk träning är en del av grundstommen i vad vi kallar för beredskapsutvecklande aktiviteter, det vill säga aktiviteter som genom goda effekter på fysiskt och psykiskt välmående ökar din kraft att ta dig an livsförändringar och ta makten över din situation.

För att komma till Delta Ung behöver du inget biståndsbeslut från kommunen och det är helt gratis. Det är en frivillig insats där du kan vara anonym och som bygger på din motivation, dina intressen och styrkor. Du får träffa en coach som hjälper dig att sätta upp rimliga mål, utforma en plan och som sedan följer upp planen med dig för att se till att det går åt rätt håll.

  • Stöd i att utforma individanpassad plan för återgång till skola
  • Stöd i kontakter med andra inblandade parter/myndigheter
  • Hjälp att utforma plan/program för träning enligt egna målsättningar
  • Lotsning till träning/aktiviteter i andra former/föreningar
  • Stöd och vägledning för föräldrar
  • Få hjälp att länkas till andra funktioner
  • Sociala sammanhang

Kontakt per e-post eller telefon

Kia, coach:
E-post: kia.jarnasen@lidingo.se
Telefon: 073-079 32 01

Sebastian, coach:
E-post: sebastian.ferner@lidingo.se
Telefon: 072-212 20 07 

Fredrik, coach på Delta Ung:
E-post: fredrik.lindbla@lidingo.se
Telefon: 072-538 68 28

Sandra, coach:
E-post: sandra.lindblad@lidingo.se
Telefon: 072-237 99 62

 

FaR-certifierad aktivitetsarrangör, logga

TextFaR - Fysisk aktivitet på recept

Vi är utbildade och certifierade av Akademiskt Primärvårdscentrum och kan ta emot personer med ett FaR, Fysisk aktivitet på recept.

Kontakt
Till toppen av sidan