Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Delta

Delta är en unik verksamhet inom socialpsykiatrin som erbjuder arbets- och studiecoachning. Delta är för dig som är 18–35 år och Delta Ung är för dig som är 16–18 år.

Delta och Delta Ung riktar sig till personer folkbokförda på Lidingö som har eller riskerar att hamna i psykisk ohälsa eller har hamnat utanför samhället till följd av psykiska eller sociala omständigheter. Det krävs ingen diagnostiserad ohälsa eller beslut från handläggare för att komma hit utan man kan vara helt anonym. Det är en frivillig insats som bygger på din motivation, intressen och styrkor. Det kostar inget att komma hit.

Tillsammans med en arbets- och studiecoach kan processen mot en sysselsättning underlättas. Vi är glada att vi kunnat hjälpa många att komma ut i arbete.

Stöd av coach

Till Delta kan du komma för att få coachning eller ta del av ett socialt sammanhang. Om det finns ett behov av arbets- och studiecoachning så kan du boka in individuella coachingsamtal och då erbjuds:

 • kartläggning av färdigheter, kompetenser och mål
 • stöd i att skapa CV och personligt brev
 • coachning under sökandeprocessen till arbete/studier
 • intervjuträning
 • motiverande samtal
 • vägledning till kontakt med andra instanser

Våra arbetssätt och metoder är lösningsfokuserat och utgår ifrån motiverande samtal, SE (supported employment), IPS (individual placement and support) och lågaffektiv bemötande. Coachning utgår alltid från individens vilja och det är du som kund som äger processen.

Socialt sammanhang och aktiviteter

Saknar du ett socialt sammanhang? Vi på Delta erbjuder följande aktiviteter:

Tidningsredaktionen

Tidningsredaktionen bedriver ett redaktionellt arbete för tidningen Svängen. Du kan ta rollen som skribent och fotograf eller jobba med layout och designarbete. Det finns även andra typer av medierelaterade uppgifter i relationen till tidningen.

Konstkollektivet

Konstkollektivet riktar sig till alla deltagare och är framför allt handledd där vi tillsammans gör olika typer av konstnärliga övningar för att främja seende, kreativitet och skaparglädje. Övningar utförs både individuellt och i grupp. Inga förkunskaper krävs.

Tjej-/kill- och HBTQ-grupp

En mycket uppskattad aktivitet är vår tjejgrupp respektive killgrupp där du som identifierar dig som antingen tjej, kille eller icke-binär kan träffas en gång i veckan. Vi har även en nystartad HBTQ-grupp för personer som är intresserad av HBTQ-frågor.

Delta Ung

Delta Ung riktar sig till dig som är 16–18 år och som varken studerar eller arbetar. Delta Ung erbjuder dig individuell coachning till i första hand skola men i annat fall till arbete/praktik. Vi organiserar även aktiviteter såsom fysisk träning och skapande för att erbjuda dig sammanhang att växa i. Fysisk träning är en del av grundstommen i vad vi kallar för beredskapsutvecklande aktiviteter, det vill säga aktiviteter som genom goda effekter på fysiskt och psykiskt välmående ökar din kraft att ta dig an livsförändringar och ta kontrollen över din situation.

På Delta Ung kan du få träffa en coach och tillsammans jobba med bland annat följande:

 • Stöd i att utforma individanpassad plan för återgång till skola
 • Stöd i kontakter med andra inblandade parter/myndigheter
 • Hjälp att utforma plan/program för träning enligt egna målsättningar
 • Lotsning till träning/aktiviteter i andra former/föreningar
 • Stöd och vägledning för föräldrar
 • Få hjälp att länkas till andra funktioner
 • Sociala sammanhang

Fysisk aktivitet på recept

Vi är utbildade och certifierade av Akademiskt Primärvårdscentrum och kan ta emot personer med ett FaR, Fysisk aktivitet på recept.

Kontakt

Delta hittar du på Stjärnvägen 1C. Ingång vid parkeringen bakom Lidingö Galleria-huset vid Torsviks torg.

Du kan också följa oss på Instagram där vi lägger upp information om vad som händer hos oss, tips och råd och mycket mer.

Lidingö Delta, Instagramlänk till annan webbplats

Kontaktpersoner

Kia, coach:
E-post: kia.jarnasen@lidingo.se
Telefon: 073-079 32 01

Mesay, coach:
E-post: mesanesh.ewanoski@lidingo.se
Telefon: 070-523 18 28

Sebastian, coach (föräldraledig):
E-post: sebastian.ferner@lidingo.se
Telefon: 072-212 20 07

Sandra, coach (föräldraledig):
E-post: sandra.lindblad@lidingo.se
Telefon: 072-237 99 62

Fredrik, coach på Delta Ung:
E-post: fredrik.lindbla@lidingo.se
Telefon: 072-538 68 28

Kontakt
Till toppen av sidan