Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Socialpsykiatri – vad kostar det?

Sysselsättning och boendestöd är avgiftsfritt. Hur mycket du slutligen betalar för insatserna beror bland annat på din inkomst. Inom kommunal vård- och omsorg gäller maxtaxa.

Maxtaxa innebär att den högsta sammanlagda avgift staden kan ta ut för hemtjänst och annan omsorg är 2 044 kronor per månad. Boendekostnad, mat och förbrukningsartiklar ingår inte i beräkningen av maxtaxan utan tillkommer.

Så beräknas din avgift

Du betalar utifrån ditt avgiftsutrymme, med maxtaxan som avgiftstak. Blir ditt avgiftsutrymme 200 kronor per månad, betalar du högst 200 kronor per månad. Blir ditt avgiftsutrymme 2 000 kronor betalar du högst 2 359 kronor per månad. Avgiftsutrymmet är din inkomst efter skatt, efter avdrag av förbehållsbelopp och boendekostnad.

+ Nettoinkomst
— Förbehållsbelopp (minimibelopp för att täcka normala levnadskostnader)
+ Bostadstillägg
— Boendekostnad
= Avgiftsutrymme

* Inkomst från pension, sjukersättning, aktivitetsersättning och annat.

Nettoinkomster för makars och registrerade partners läggs samman och delas vid beräkningen.

E-faktura, kund

Avgifter- boende med särskild service - psykisk funktionsnedsättning

Tjänst

Avgift kr/mån

Heldygnsomsorg

2 359*

Matabonnemang

3 500

Hyra enligt gällande kontraktAvgifter hemtjänst

Nivå

Tjänst

Avgift, kr/mån*

1

Trygghetslarm eller matleverans

238

2

Trygghetslarm och matdistribution

593

3

Hemtjänst upp till tre gånger i veckan, vid ett tillfälle per dag, dagtid

816

4

Hemtjänst fyra till fem vardagar i veckan, vid ett tillfälle per dag, dagtid

1 293

5

Hemtjänst alla dagar, en till två gånger per dag, dagtid

1 565

6

Hemtjänst alla dagar, flera gånger per dygn, dagtid och/eller kväll

1 835

7

Hemtjänst flera gånger per dygn, dagtid, kväll och natt

2 359

*

Från nivå 3 ingår trygghetslarm och distribution av mat. Kostnader för maten tillkommer och ingår inte i underlaget för beräkning av maxtaxan. Matlåda kostar 64 kronor per portion.


Till toppen av sidan