Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Socialpsykiatri – vad kostar det?

Sysselsättning och boendestöd är avgiftsfritt. Hur mycket du slutligen betalar för insatserna beror bland annat på din inkomst. Inom kommunal vård- och omsorg gäller maxtaxa.

Maxtaxa innebär att den högsta sammanlagda avgift staden kan ta ut för hemtjänst och annan omsorg är 2 575 kronor per månad. Boendekostnad, mat och förbrukningsartiklar ingår inte i beräkningen av maxtaxan utan tillkommer.

Så beräknas din avgift

Du betalar utifrån ditt avgiftsutrymme, med maxtaxan som avgiftstak. Blir ditt avgiftsutrymme 200 kronor per månad, betalar du högst 200 kronor per månad. Blir ditt avgiftsutrymme 2 000 kronor betalar du högst 2 575 kronor per månad. Avgiftsutrymmet är din inkomst efter skatt, efter avdrag av förbehållsbelopp och boendekostnad.

+ Nettoinkomst
— Förbehållsbelopp (minimibelopp för att täcka normala levnadskostnader)
+ Bostadstillägg
— Boendekostnad
= Avgiftsutrymme

* Ingår i beräkning av maxtaxa.

Nettoinkomster för makars och registrerade partners läggs samman och delas vid beräkningen.

E-faktura, kund

Avgifter för hemtjänst 2024

Nivå

Hemtjänst i ordinärt boende*

Avgift

Nivå 1

Trygghetslarm eller leverans av matlåda

259 kronor/månad

Nivå 2

Trygghetslarm och leverans av matlåda

647 kronor/månad

Nivå 3

Hemtjänst upp till tre vardagar i veckan, vid ett tillfälle per dygn – dagtid samt förenklad biståndshandläggning (1)

891 kronor/månad

Nivå 4

Hemtjänst 4–5 vardagar/vecka, 1 gång per dygn – dagtid

1 411 kronor/månad

Nivå 5

Hemtjänst alla dagar, en till två gånger per dygn – dagtid

1 708 kronor/månad

Nivå 6

Hemtjänst alla dagar, flera gånger/dygn, dag och kväll

2 003 kronor/månad

Nivå 7

Hemtjänst alla dagar, flera gånger/dygn, dag, kväll och natt

2 575 kronor/månad

Extra:

Hemtjänst, enstaka insatser

244 kronor/timme

Städ:

Hemtjänst, endast städinsats

358 kronor/timme

Extern placering i boende med särskild service enligt SoL

  • Måltid: 3 820 kronor/månad (om mat erbjuds)
  • Hyra: Enligt gällande hyreskontrakt.

Stadens interna boende med särskild service enligt SoL

  • Måltid: 3 820 kronor/månad (om mat erbjuds)
  • Hyra: Enligt gällande hyreskontrakt.

HVB, stödboende eller korttidsboende

  • Boende*: 87 kronor/dygn
  • Måltider: 94 kronor/dygn
    Frukost, lunch och middag. Avgiften sänks när vissa måltider inte äts på boendet. En förutsättning är att detta anmälts i förväg till boendet. Avgiften reduceras med 20 kr för frukost, med 37 kr för lunch och med 37 kr för middag.
Till toppen av sidan