Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Gymnasium

På Lidingö finns det tre gymnasieskolor. En är kommunal och två är fristående.

Ungdomar på Lidingö har tillgång till alla gymnasieprogram som finns i länet genom ett samverkansavtal med Stockholms stad och övriga kommuner i Stockholms län. Eleverna söker programmen på lika villkor inom länet.

Lidingö stad betalar programpeng enligt Storsthlm prislista. Staden även kan i vissa fall stå för gymnasieelevens kostnader för dagliga resor genom terminskort från SL.

Kommunal gymnasieskola

Hersby gymnasium

Skolan erbjuder fyra nationella program samt NIU friidrott:

  • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Ekonomiprogrammet
  • Teknikprogrammet
  • Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i friidrott.

I den kommunala gymnasieskolan finns ett Introduktionsprogram (IM) för de elever som ännu inte är behöriga till ett nationellt program.

Hersby gymnasium

Fristående gymnasieskolor

Fristående gymnasium har en annan huvudman än kommunen och är öppen för alla elever. Fristående gymnasieskolor får samma ersättning (skolpeng) för sin verksamhet som de kommunala gymnasieskolorna.

Stillerska filmgymnasiet

På skolan finns det estetiska programmet med inriktning estetik och media med profil filmare. Från höstterminen 2019 kommer även samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation att erbjudas på skolan.

Stillerska filmgymnasiet Länk till annan webbplats.

Lunagymnasiet

Lunagymnasiet vänder sig till elever med Aspergers syndrom, ADHD och liknande neuropsykiatriska funktionsvariationer. Här finns estetiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmet samt introduktionsprogrammet.

Kopplat till Lunagymnasiet finns Luna Ungdomsboende som är ett heldygnsboende för elever på Lunagymnasiet. Alla som sökt sig till skolan, som har riksintag, har också möjlighet att söka plats på ungdomsboendet.

Lunagymnasiet Länk till annan webbplats.

Luna ungdsomsboende Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan