Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen vänder sig till dig som vill studera som vuxen. Kanske vill du byta yrke, lära dig svenska eller studera på Särvux.

Tjej lyssnar under föreläsning på Vuxenutbildningen.

Det är aldrig för sent att börja på nytt

Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder dig utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Men du kan även välja att gå en yrkesutbildning. Eller välja en lärlingsutbildning för att jobba som barnskötare, undersköterska eller arbete inom hotell- och restaurangbranschen. I lärlingsutbildningen knyter vi ihop teori med praktik och du står i centrum för vår utbildning.

Lärlingsutbildningar

Som lärling får du vara med i en verklighetsanpassad utbildning där vi knyter ihop teori med praktik och där du ska känna att du är i centrum för vår utbildning.

Utbildningen är upplagd så att du har teori på skolan i vuxenutbildningens lokaler en dag varje vecka. Resterande fyra dagar har du praktik ute på en arbetsplats. Vi har utbildade handledare som följer dig under ett år och ger dig det stöd och hjälp som du behöver för att bli kompetent inom det yrke du valt. Läraren som du träffar en gång i veckan följer upp hur det går för dig genom att besöka dig på din praktikplats. Vi vill att du ska lyckas!

Ansök till lärlingsutbildningarna, Vuxenutbildningens kurskataloglänk till annan webbplats

Barnskötare

Du gillar att umgås med barn och att se dem utvecklas.

Under utbildningen till barnskötare läser du följande kurser:

 • Människors miljöer, 100 poäng
 • Lärande och utveckling, 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete, 200 poäng
 • Skapande verksamhet, 100 poäng
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng
 • Specialpedagogik, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Hälsopedagogik, 100 poäng

Kock eller till ett yrke inom hotell och kursgårdar

Du gillar att jobba serviceinriktat och vet att ditt bemötande är viktigt när du möter kunder i ditt arbete. Arbetstiderna kan vara oregelbundna och många gånger får man arbeta helger och högtider.

Under utbildningen läser du följande kurser:
(Den första delen är en grund i utbildningen som alla måste läsa.)

 • Hygien, 100 poäng
 • Livsmedel- och näringskunskap, 100 poäng
 • Måltids- och branschkunskap, 100 poäng
 • Service och bemötande, 100 poäng
 • Inriktning, 300 poäng
 • Fördjupning, 500 poäng

Undersköterska

Vill du arbeta med människor inom vård och omsorg? Då ska du söka vår lärlingsutbildning till undersköterska!

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Medicin 1, 150 poäng
 • Psykologi, 50 poäng
 • Vård och omsorgsarbete, 200 poäng
 • Psykiatri 1, 100 poäng
 • Vård och omsorgsarbete 2, 150 poäng
 • Etik och månniskans livsvillkor, 100 poäng
 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Specialpedagogik, 100 poäng
 • Socialpedagogik, 100 poäng
 • Fördjupningskurser i äldreomsorg eller psykiatri, 300 poäng

Sagt om lärlingsutbildningarna

”Det mest intressanta som jag minns har varit när vi fick observera barnens lek och när vi hade en egen aktivitet med barnen."

"Jag tycker det är mycket intressantare och roligare att göra något sådant som är direkt kopplat till barnen.”

”Jag tycker att jag lärt mig att bli mer pedagogisk och hantera olika situationer med barnen. Jag har blivit mer bestämd med barnen."

"Jag har lärt mig mycket från läroplanen.”

”Lek och lärande fick mig att vidga synen på leken.”

”Att dokumentera barns skapande var roligt.”

”Inlämningsuppgifter är bra för då kan jag lättare uttrycka mig än om jag ska ta det muntligt.”

”Bra med power point, duktiga föreläsare och våra gruppdiskussioner/grupparbeten.”

”Att känna till våra styrdokument ger mig säkerhet och trygghet i mitt arbete.”

Yrkesvux – yrkesutbildning för vuxna

Inom vuxenutbildning erbjuds flera olika yrkesutbildningar.

Du som inte gått gymnasiet eller av olika skäl vill yrkesväxla kan studera på Yrkesvux – yrkesutbildning för vuxna.

Vi har utbildning i egen regi inom Barn och fritid, Vård och omsorg och Hotell och restaurang. De yrkesutbildningar vi inte erbjuder i vår egna verksamhet kan du studera hos någon av de utbildningsanordnare som vi har avtal med – Astar, Movant och Jensen, som erbjuder en mängd olika yrkesutbildningar/yrkespaket inom olika branscher som till exempel elektriker, byggnadsarbetare och handel.

Du kan också söka yrkesförarutbildning.

Kontakta vår Studie- och yrkesvägledare för mer information.

Studie- och yrkesvägledare, Vuxenutbildningen

Ansökan och kursutbudlänk till annan webbplats

SFI - svenska för invandrare

Du som bor på Lidingö, har ett annat modersmål och vill lära dig svenska är välkommen att studera svenska för invandrare (SFI) hos oss. Du bestämmer själv om du vill studera på dagen eller på kvällen.

För att kunna läsa SFI på Lidingö behöver du vara folkbokförd på ön och vara minst 16 år gammal. De behöver även ha ett tiosiffrigt personnummer eller samordningsnummer (EU medborgare).

Tillsammans skapar vi din studieplan

Alla elever på vuxenutbilningen ska ha en studieplan. Studieplanen innehåller bland annat vad du ska läsa, målet med dina studier samt hur du ska komma dit. Din ansökan är en första del av din studieplan, som du sedan utvecklar tillsammans med studie-och yrkesvägledarna.

Kurser på olika nivåer

SFI erbjuder fyra kurser och tre utbildningsspår. Vilken kurs och vilket spår du ska gå bestäms av skolan utifrån din tidigare utbildning och erfarenhet. Vi börjar med en introduktionskurs där du lär dig grunderna i svenska. Efter introduktionskursen placeras du i lämplig grupp. Du skriver ett prov och får betyg efter varje kurs.

Efter SFI finns många kurser att välja mellan

Svenska som andraspråk, grund, finns i fyra olika nivåer. Vilken kurs du ska starta bestäms utifrån dina SFI-betyg eller annan erfarenhet. Vi erbjuder även kurser i andra ämnen på grundläggande nivå om du vill läsa annat.

För dig som vill läsa på gymnasial nivå finns svenska som andraspråk, yrkeskurser, behörighetsgivande kurser och teoretiska gymnasiekurser.

Ansök till SFI

Du ansöker i vår kurskatalog som finns på en annan webbplats. Efter att du skickat ansökan får du information om kursstart till din e-post. Du har rätt att starta SFI inom tre månader, men vi jobbar för att du inte ska behöva vänta mer än fyra veckor.

Du som har utbildning sedan tidigare ska skicka dina betyg till UHR (Universitet och högskolerådet).

Ansök till SFI, Vuxenutbildningens kurskataloglänk till annan webbplats

Vill du ha hjälp att anmäla dig till SFI är du välkommen att besöka Lidingö vuxenutbildning på Läroverksvägen 58. Om du är folkbokförd i en annan kommun och vill studera via Lidingö vuxenutbildning är du välkommen att mejla till oss.

Prövningar

Prövning i en kurs innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan gör en prövning. Prövningen innebär ofta både ett skriftligt och muntligt prov.

Du kan göra en prövning oberoende av var du är folkbokförd. Du kan enbart göra en prövning hos en huvudman (kommun) eller hos någon skola som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller gymnasiearbete, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.

Ansökan till prövningPDF (pdf, 503.2 kB)

Prövningstillfällen

Vårens prövningstillfälle är fullt. Nya datum för höstens prövningar läggs ut inom kort.

Vi erbjuder prövning i ämnena:

 • SVE 1, 2, och 3.
 • SVA 1, 2 och 3.
 • Eng 5 och 6.
 • Matematik
  1 b/c
  2 b/c
  3 b/c

Studie- och yrkesvägledning

Drop-in är tillsvidare stängd

Vill du komma i kontakt med våra studie- och yrkesvägledare så är du välkommen att maila eller ringa.

E-post: vuxenutbildning.vagledning@lidingo.se

Telefon (klockan: 09.00–15.00)

Amina 08-731 70 85

Heike 08-731 32 24

Nivåtester hjälper dig hitta rätt kurs

Du som är osäker på dina kunskaper i svenska, engelska, matematik eller naturkunskap kan göra ett nivåtest. Testet visar hur mycket du kan, även om du inte har ett aktuellt betyg i ämnet. Om du till exempel har dyslexi eller koncentrations­svårigheter kan du få ett anpassat test som passar dina behov. Du kan göra nivåtest i ämnena svenska, svenska som andra språk, engelska, matte och naturkunskap.

Nivåtest i svenska som andraspråk

Du kan även göra nivåtest om du har betyg VG, A, B eller C från sfi kurs D.

Nivåtest i matematik

Innan du gör nivåtestet i matematik kan du förbereda dig genom att repetera och fräscha upp dina matematikkunskaper mattecentrum.se. Du får låna miniräknare och formelblad när du kommer till testet. Om du har läst matematik på ett annat språk än svenska får du ha med dig och använda lexikon.

Bokning av test

Om du är osäker på din nivå så kontaktar du någon av oss studie- och yrkesvägledare för att boka ett test.

Testen genomförs:
Tisdagar klockan 16:00–18:30
Fredagar klockan 09:30–12:30

Auktorisation

Vi söker aktörer inom olika områden för att komplettera det utbud vi redan erbjuder.

De utbildningsanordnare som ansöker om auktorisation och uppfyller de krav som anges i Lidingö stads auktorisationsvillkor godkänns som anordnare.

Vid ansökan om auktorisation söker varje anordnare inom vilka områden man vill auktoriseras. Auktorisation kan göras för en eller flera yrkesutbildningar. Anordnare kan godkännas för auktorisation löpande.

Till toppen av sidan