Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen vänder sig till dig som vill studera som vuxen. Kanske vill du byta yrke, lära dig svenska eller studera på Särvux.

Tjej lyssnar under föreläsning på Vuxenutbildningen.

Det är aldrig för sent att börja på nytt

Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder dig utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Men du kan även välja att gå en yrkesutbildning. Eller välja en lärlingsutbildning för att jobba som barnskötare, undersköterska eller arbete inom hotell- och restaurangbranschen. I lärlingsutbildningen knyter vi ihop teori med praktik och du står i centrum för vår utbildning.

Vi erbjuder även SFI-kurser för dig som behöver lära dig svenska.

Vi har även prövningar i kurser, vilket innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan gör du en prövning. Dessa består ofta av ett skriftligt och muntligt prov. Studievägledningen hjälper dig med mer information.

Vi vill att du ska lyckas!

Våra kurser

Till toppen av sidan