Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen vänder sig till dig som vill studera som vuxen. Kanske vill du byta yrke, lära dig svenska eller studera på Särvux.

Tjej lyssnar under föreläsning på Vuxenutbildningen.

Lidingö Vuxenutbildning i stadshuset

Lidingö vuxenutbildning har under det senaste året genomfört en omorganisation som innebär att vi numera ingår i ett samarbetsavtal – Vux-norrort där våra elever på sfi, grundläggande och gymnasial nivå söker och genomför sin utbildning hos olika utbildningsanordnare i Stockholmsregionen. I och med ingången i Vux-norrort upphörde också vår verksamhet i Gångsätra den 30 juni 2021.

I stadshuset hittar du studievägledare och administration. Här kan man få hjälp med råd om utbildning, ansökan med mera men kurser och utbildning sker på olika skolor i hela Stockholmsområdet.

Ny mottagning och adress:

Vuxenutbildningen Lidingö stad
Stockholmsvägen 50
181 32 Lidingö

Sfi – svenska för invandrare

För att kunna läsa sfi på Lidingö behöver du vara folkbokförd på ön och vara minst 16 år gammal. De behöver även ha ett tiosiffrigt personnummer eller samordningsnummer (EU medborgare).

Ansök till sfi

Ansökan till sfi görs via vår kurskatalog. Ansökan görs då till skolor och anordnare utanför Lidingö.

Ansök till SFI, kurskatalog Länk till annan webbplats.

Ansökningstider för kurser våren 2022

Från och med höstterminen 2021 har Lidingö vuxenutbildning ingått ett nytt samarbetsavtal med Vux norrort där all utbildning inom sfi och vux söks och genomförs hos anordnare i Stockholmsregionen.


Ansökningstider för kurser och kurspaket våren 2022

Sista ansökningsdag

Kursstart

7 november 2021

3 januari 2022

12 december 2021

7 februari 2022

16 januari 2022

14 mars 2022

20 februari 2022

18 april 2022

27 mars 2022

23 maj 2022

För grundläggande kurser görs ansökan tre veckor innan kursstart.

För sfi kan ansökan göras löpande.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare

Vill du komma i kontakt med våra studie- och yrkesvägledare så är du välkommen att maila eller ringa.

E-post: vuxenutbildning.vagledning@lidingo.se

Telefontider:
Måndag, klockan 9.00–11.00
Telefon: 08-731 70 85

Tisdag och torsdag, klockan 9.00–11.00
Telefon: 08-731 32 24

Nivåtester hjälper dig hitta rätt kurs

Du som är osäker på dina kunskaper i svenska, engelska, matematik eller naturkunskap kan göra ett nivåtest. Testet visar hur mycket du kan, även om du inte har ett aktuellt betyg i ämnet. Om du till exempel har dyslexi eller koncentrations­svårigheter kan du få ett anpassat test som passar dina behov. Du kan göra nivåtest i ämnena svenska, svenska som andra språk, engelska, matte och naturkunskap.

Nivåtest i svenska som andraspråk

Du kan även göra nivåtest om du har betyg VG, A, B eller C från sfi kurs D.

Nivåtest i matematik

Innan du gör nivåtestet i matematik kan du förbereda dig genom att repetera och fräscha upp dina matematikkunskaper mattecentrum.se. Du får låna miniräknare och formelblad när du kommer till testet. Om du har läst matematik på ett annat språk än svenska får du ha med dig och använda lexikon.

Bokning av test

Om du är osäker på din nivå så kontaktar du någon av oss studie- och yrkesvägledare för att boka ett test.

Testen kan genomföras på distans.

Prövningar

Du kan göra en prövning oberoende av var du är folkbokförd. Du kan enbart göra en prövning hos en huvudman (kommun) eller hos någon skola som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller gymnasiearbete, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.

För dig som vill läsa in en kurs på egen hand eller vill höja dina betyg görs prövningar. Efter prövningen får du ett betyg på kursen.

För att göra en prövning ska du ha fyllt 20 år eller ha ett examensbevis eller studiebevis från ett nationellt program i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.

Vem kan göra en prövning – och vad kostar det?

  • Du har ett godkänt betyg i kursen sedan tidigare. Prövningen kostar 500 kronor per kurs, som du betalar till skolan.
  • Du har inget betyg i kursen sedan tidigare. Prövningen kostar 500 kronor per kurs, som du betalar till skolan.
  • Du har betyget IG eller F i kursen från kommunal vuxenutbildning. Prövningen är kostnadsfri för studerande inom vuxenutbildningen.

De skolor som ingår i vårt av avtal inom vuxnorrort kan oftast också anordna prövning i kursen. Skolor hittar du via vårt kursutbud – lidingo.alvis.se/. Kontakta skolan för information om anmälan till prövning. Avgiften betalas direkt till den skola där du gör prövningen. Planera din prövning i god tid, eftersom förberedelser inför prövning kan ta mycket tid.

Sänkt prövningsavgift

För elever som tog studenten 2020 och 2021 gäller särskilda villkor. Den avgift som en huvudman får ta ut för en prövning får uppgå till högst 150 kronor för en elev som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller studiebevis under 2020 eller 2021.

Den tillfälligt sänkta avgiften gäller för ett prövningstillfälle per kurs. För övriga prövande som inte har rätt till avgiftsfri prövning får avgiften som tidigare uppgå till högst 500 kronor. Sänkt prövningsavgift gäller för höstterminen 2021.

Aktuella regeländringar, Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ytterligare fyra år

På grund av covid-19-pandemin är möjligheten att genomgå prövning begränsad i många kommuner och komvux anordnas i huvudsak som distansutbildning.
Detta gör det svårt för många elever att hinna få slutbetyg från komvux på gymnasial nivå innan den 1 juli 2021. Regeringen har därför beslutat att ett sådant slutbetyg ska kunna utfärdas till och med den 1 juli 2025.

Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ytterligare fyra år, regeringen.se Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan