Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Förskola och pedagogisk omsorg

Lidingö stad har flera alternativ att välja bland när du behöver omsorg till ditt barn.

Barn studerar en kastanj med förstoringsglas.

De olika verksamheterna vänder sig till barn mellan ett och fem år:

  • 20 kommunala förskolor
  • 25 fristående förskolor
  • 10 fristående pedagogisk omsorg (dagmamma)

Verksamheterna håller hög kvalitet och arbetar ständigt med att skapa en pedagogiskt genomtänkt verksamhet som genomsyras av trygghet, lärande och kreativitet.  

Förskola i fristående och kommunal regi

En förskola i kommunal regi har kommunen som huvudman, medan en fristående förskola har en annan huvudman, godkänd av kommunen. Huvudmannen kan vara ett bolag, en förening eller ett trossamfund.

Oavsett huvudman är förskolan en egen skolform med uppdrag att lägga grunden för det livslånga lärandet, med utgångspunkt i skollagen och förskolans läroplan. Förskolorna skiljer sig åt i pedagogisk inriktning, sammansättning på barn- och personalgrupper, lokalernas utformning och arbetsplaner.

Pedagogisk omsorg i fristående regi (familjedaghem)

På Lidingö finns pedagogisk omsorg (dagmamma) enbart i fristående regi. Verksamheten är godkänd av kommunen. Det är ett alternativ till förskola, men ingen skolform med undervisning som förskolan. 

Pedagogisk omsorg drivs ofta i huvudmannens egna hem i en barngrupp på 5-7 barn. Lidingö har också pedagogisk omsorg som drivs i annan lokal än det egna hemmet och med större barngrupper. Flera pedagogisk omsorg samverkar och erbjuder gruppverksamhet där barnen  får möjlighet att lära känna andra barn och vuxna.

Till toppen av sidan