Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Klagomål på förskola och skola

Om du är missnöjd över någonting i Lidingös kommunala förskolor, skolor eller andra pedagogiska verksamheter kan du lämna ett klagomål.

Klagomål ger oss möjlighet att rätta till eventuella brister i verksamheten. Det är ett viktigt led i stadens dialog med medborgarna och i arbetet med att utveckla utbildningens kvalitet i staden. Gäller det en fristående verksamhet ska du vända dig direkt till verksamheten med ditt klagomål.

Så går du tillväga för att lämna klagomål

I första hand: kontakta den verksamhet som klagomålet gäller

Om du vill lämna ett klagomål ska du i första hand vända dig till rektorn för den skola eller förskola som klagomålet berör. Då har verksamheten möjlighet att åtgärda eventuella brister.

I andra hand: kontakta verksamhetschef för förskola eller skola

Är du inte nöjd med det svar du får från förskolan eller skolan kan du kontakta ansvarig chef för verksamheten.

I tredje hand: lämna klagomålet till lärande- och kulturförvaltningen

Om du fortfarande inte känner dig nöjd kan du lämna ett klagomål till Lidingö stad, som är huvudman för de kommunala verksamheterna.

Skicka ditt klagomål med e-post

Klagomål skickar du med e-post till oss. Ange alltid ordet "klagomål" i ämnesraden.

E-post: larande.kultur@lidingo.se

Ditt klagomål bör innehålla:

  • Namn och kontaktuppgifter
  • Uppgifter om vilken skola eller förskola klagomålet gäller
  • Beskrivning av klagomålet.

Du har rätt att vara anonym, men vi kan då av förklarliga skäl inte återkoppla hanteringen av klagomålet till dig.

Klagomålet blir en allmän handling

Klagomålet registreras och blir en allmän handling när det kommer in till förvaltningen. Det betyder att handlingen kan bli tillgänglig för allmänhet och media. I undantagsfall kan uppgifter i en allmän handling sekretessbeläggas, till exempel om innehållet är kränkande för en enskild. Utbildningschefen fattar beslut om att lämna ut allmän handling. 

Så här handläggs ditt klagomål

Du kommer informeras om hur lärande- och kulturförvaltningen handlägger ditt klagomål, under förutsättning att du önskar bli kontaktad och har lämnat kontaktuppgifter.

Till toppen av sidan