Huvudinnehållet startar här

Digitalisering

Det pågår ständigt olika digitaliseringsprojekt inom stadens förvaltningar. En del av projekten har stadens ledningsgrupp valt att lyfta in i den gemensamma- och förvaltningsövergripande digitaliseringsportföljen. Projekten som du kan läsa om på den här sidan ingår i stadens digitaliseringsportfölj, både påbörjade men även tidigare avslutade projekt.

Lidingö stad blev utnämnd till Årets digitaliseringskommun 2019 med en motivering som fortfarande beskriver oss bra. Vi har sedan dess fortsatt vårt arbete med att möta morgondagens utmaningar med samma ledord då som nu, digitalt först.

Motivering

Årets vinnare visar såväl mod som vilja i att använda digitaliseringens möjligheter för att möta invånarnas behov och verksamhetens utmaningar. Lidingö stad har förstått varför förnyelse är viktigt och har lyckats integrera sina ambitioner för utveckling i en digital tid fullt ut i verksamheten, kulturen, ledningen och styrningen.

Årets vinnare når resultat på riktigt. De höjer servicen och kvaliteten samtidigt som de sparar på energin, klimatet och skattemedlen.Genom en utpräglad samverkanskultur och en generös inställning bidrar man också till hela Sveriges innovationskraft. Lidingö stad visar i ord och handling att det går att balansera effektivitet och innovation och visar vägen mot en enklare, öppnare och effektivare offentlig förvaltning.

Till toppen av sidan