Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Säkerhet och krishantering

Lidingö är en av landets tryggaste och säkraste kommuner. Vi arbetar ständigt med förebyggande insatser för ökad trygghet. Staden har ett stort ansvar för att hantera eventuella kriser. Som medborgare har du ansvar för din egen säkerhet.

Illustration av en kris

Staden arbetar förebyggande tillsammans med andra aktörer för ökad trygghet. Vid kris har staden ett ansvar för alla som befinner sig i området.

Vi har ett förebyggande fokus i vårt arbete, i varje enskild satsning. Det ska vara tryggt och säkert att bo, arbeta och vistas här. Det är en viktig del av visionen om Lidingö som Hälsans ö Samtidigt har du som enskild alltid ett ansvar för din säkerhet. 

Ett tryggt och säkert Lidingö

Lidingö är en av Sveriges tryggaste och säkraste kommuner. När det gäller våldsbrott ligger vi lågt i statistiken i förhållande till jämförbara kommuner och vi har varit förskonade från större kriser. Staden arbetar kontinuerligt förebyggande för att minska risken för olyckor, oönskade händelser, brott, skador och andra påfrestningar. Vi har också beredskap dygnet runt om en kris blir verklighet.

Sårbart samhälle

Vi lever i ett sårbart samhälle i en tid där hot och risker inte tar hänsyn till geografiska gränser. Vattenbrist, terrorhot, omfattande elavbrott eller extremväder är exempel på allvarliga händelser som vi måste försöka förhindra, men också kunna hantera om de inträffar. Att Lidingö är en del av Storstockholmsregionen ställer höga krav på samordning och samverkan vid kriser, både inom staden och med andra berörda aktörer.

Telefonnummer vid olyckor, kris, fara

  • Ring 112 vid akut fara, SOS Alarm
  • Ring 113 13 för information vid allvarliga olyckor och kriser, SOS Alarm
  • Ring 114 14 vid icke-akuta brott, Polisen
  • Ring 1177 för råd om vård och hälsa, Vårdguiden
Till toppen av sidan