Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Förbered dig för en kris

Du bär alltid ansvaret för din egen säkerhet. Det gäller till exempel vid ett långvarigt strömavbrott eller annan form av störning eller kris i samhället. Det innebär att du själv behöver ordna vatten, värme och något att äta.

saker som är bra att ha hemma vid kris: ryggsäck med liggunderlag, vattenflaska, choklad, ficklampa, konserver

Det är viktigt att du kan kommunicera med andra och ta del av viktig information från myndigheter och media. Om de flesta av oss kan klara de första akuta dygnen på egen hand kan samhällets resurser användas för att hjälpa svaga eller utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn. Att inför en kris tänka på sig själv är i själva verket att ta hänsyn till sina medmänniskor. Förbered dig på att du och din familj ska klara er på egen hand åtminstone i krisens inledningsskede.

Fundera på vad du kan behöva ha hemma om samhällets funktioner slutar att fungera. Ha gärna en krislåda redo för att klara minst en vecka, men gärna lite längre. Det betyder inte att samhällskrisen är över efter en vecka. Det kan ta tid innan vardagen fungerar normalt igen. Att lära känna sina grannar, gå med i en förening eller lära känna nya människor är också en bra grund för att klara en kris väl.

Håll dig informerad

Vid en kris är det viktigt att ta del av den information som ges. Håll dig till de offentliga kanalerna och lita inte på ryktesspridning.

Bra att ha hemma

Om det blir ett längre strömavbrott, vattenbrist, terrorhot eller extremväder så kan det ta dagar innan samhällets service fungerar normalt igen. Strömmen kan ha gått, värmen slutat fungera och butikernas hyllor börjar gapa tomma. Samhällets resurser måste då användas till dem som behöver det mest.

Det bästa sättet att visa omtanke för andra vid en samhällskris är att tänka på sig själv och sin familj. En målsättning kan vara att du och din familj ska kunna klara er i minst en vecka men gärna lite längre.

Här hittar du saker som är bra att ha hemma i en krislåda. Anpassa listan så att den passar dig och din familj.

Vatten

 • Vattenfyllda PET-flaskor i frysen
 • Vattendunkar eller hinkar
 • Mineralvattenflaskor

Tänk på!

De första dagarna behövs ungefär 3-5 liter vatten per person och dygn, därefter ökar behovet successivt. Om vattnet är förorenat behöver det kokas innan det går att dricka.

Värme och ljus

 • Varma kläder, mössor, halsdukar och vantar
 • Extra filtar, täcken, sovsäckar
 • Stearin- eller värmeljus
 • Fotogen- eller oljelampa och bränsle
 • Gasol- eller fotogenkamin och bränsle
 • Tändstickor eller braständare
 • Ficklampa och extrabatterier

Tänk på!

När ljus och annat brinner så kan det bildas kolmonoxid, en färg- och luktfri gas som är giftig att andas in. Vädra därför kort men rejält och ofta. Om det är kallt så samlas i ett rum med mattor. Stäng dörrar, fäll ner persienner och dra för gardiner för att minska värmeutstrålningen. Bygg en koja med filtar över ett bord eller slå upp ett tält inne i rummet.

Mat

Det är bra att ha ett litet lager mat som går att lagra länge, som kan förvaras i rumstemperatur och som går enkelt att tillaga. Om det blir ett långvarigt strömavbrott kan du behöva ett gas- eller spritkök med bränsle, eller en grill om du kan vara utomhus.

 • Okokt pasta, ris eller bulgur
 • Kött-, fisk- och grönsakskonserver
 • Potatispulvermos och pulversoppa
 • Ägg
 • Havregryn, flingor och mjöl
 • Hårt bröd, skorpor eller kex
 • Mjukost eller annat hållbart pålägg
 • Färdigkokta bönor eller linser i tetrapack
 • Nyponsoppa, blåbärssoppa eller fruktkräm
 • Nötter och russin
 • Socker och honung
 • Olja, salt och peppar
 • Choklad, energibars och godis

Tänk på!

En vuxen person behöver ungefär 1 800–2 300 kcal per dag. Under en kris kan energibehovet öka på grund av den extra ansträngning som krävs.

Kommunikation

För att kunna kommunicera med andra och ta del av viktig information är det bra att ha följande hemma:

 • Radio som drivs på batteri eller vev (dynamo)
 • Extrabatteri till mobiltelefon
 • Anteckningsblock och blyertspenna
 • Lista med viktiga telefonnummer

Övrigt

 • Husapotek, första hjälpen och mediciner
 • Hygienartiklar och våtservetter
 • Kastrull eller kokkärl
 • Sprit- eller gasolkök
 • Utomhusgrill och kol alternativt gasol
 • Engångstallrikar och engångsbestick
 • Plastpåsar för sopor och toalettbesök
 • Brandvarnare, brandsläckare och brandfilt
 • Kontanter
 • Konservöppnare
 • Säkringar till proppskåp
 • Kom ihåg förnödenheter till husdjuren!

Filmer om hemberedskap

MSB har, i samarbete med armbryterskan Heidi Andersson, tagit fram filmer om hemberedskap. Filmerna visar enkla tips för hushållet inom områdena Mat, Vatten, Värme och Kommunikation. Den femte filmen visar hur man på ett brandsäkert sätt kan ordna med ljus, värme och mat under ett strömavbrott. Alla filmerna ligger på YouTube. Du kan välja engelsk eller svensk text.

Filmer om hemberedskap, MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Föreläsning med Tomas Ries, Krisberedskapsveckan 2021 Länk till annan webbplats.

Detta kan hända

På Krisinformation.se kan du lära dig mer om vilka risker och hot som kan uppstå, hur samhällets beredskap ser ut och vilka myndigheter som ansvarar för vad. Du får också information om hur du själv kan förbereda dig för olika scenarios.

Detta kan hända, krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Engagera dig

Vid en kris eller vid krig är samhället beroende av att det finns frivilliga resurser som hjälper till och engagerar sig. Tänk lite extra på om du har grannar som behöver stöd och hjälp. Det finns även andra sätt att engagera sig på, till exempel att ansluta sig till en frivilligorganisation. Som medlem kan du bidra till att samhället fortsätter fungera även under störda förhållanden och att dina medmänniskor får stöd och hjälp.

Lokal frivilligorganisation:

Röda korset Lidingös webbplats Länk till annan webbplats.

Sveriges frivilligorganisationer:

Frivilligorganisationer, Krisinformations webbplats Länk till annan webbplats.

Extremväder och klimatanpassning

I februari 2021 antog kommunfullmäktige ett miljöprogram där bland annat anpassningen till mer extrema väder ingår. Programmet ska löpa fram till 2030 och den första fasen är att identifiera vilka risker som finns och hur de ska åtgärdas, exempelvis vid stora skyfall, värmeböljor, översvämningar, ras och skred samt erosion.

Så klimatanpassar vi Lidingö

Under våren 2023 tog staden ytterligare ett steg i arbetet med klimatanpassning. Ett underlag har tagits fram med fokus på prioriterade riskområden och markstabilitet. Detta underlag är en fördjupning och fortsättning av det arbete som gjordes 2021 med att uppdatera klimatriskkartorna från Länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Statens geotekniska institut (SGI). Kartunderlagen utgör en viktig del i den nya översiktsplanen, i detaljplanearbeten och vid bedömning av risker och prioritering av åtgärder för stadens fastigheter, byggnader och verksamheter.

De fördjupade underlagen visar graden av risk för att byggnader, vägar eller samhällsviktiga funktioner ska drabbas av översvämning, ras och skred, erosion eller höga temperaturer.

Så förbereder vi för extremväder

Med hjälp av klimatriskkartorna fortsätter nu ett kartläggningsarbete över vilka vägar, kommunala byggnader och samhällsviktiga funktioner som ligger i riskzon och vilken prioriteringsgrad dessa ska ha i förhållande till varandra i åtgärdsarbetet.

Staden arbetar fortlöpande med att säkerställa underhållet av VA-nätet genom kontinuerlig filmning av avloppsnätet och infodring av dåliga ledningar. Här är några exempel på vad staden har utfört.

 • Styr- och övervakningssystem har installerats på våra vattentorn och pumpstationer.
 • Under oktober 2021 lanserade SMHI ett nytt vädervarningssystem som inneburit en tydligare larmkedja vid förväntade extremväder. Denna har gjort att inblandade aktörer kan agera tidigt i händelseförloppet. Lidingö är en av vädervarningsmottagarna i egenskap av aktör inom Samverkan Stockholmsregionen.
 • Lidingö stad har ett mobilt reservkraftverk som vid elavbrott är avsett att användas till våra spillvattenpumpstationer som har breddning ut till Kottlasjön.
 • Flera lågt liggande spillvattenstationers nödutlopp har fått backventiler för att hindra havet att stiga upp bakvägen och in i pumpgropen.

Arbetet med klimatanpassningsåtgärder har också koppling till stadens säkerhets- och beredskapsarbete där underlagen synliggör kritiska vägpunkter och ringar in utsatta områden. Klimatrisker ingår också numera i stadens risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplaner.

Översvämningsrisk på Lidingö, Lidingös webbkarta Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan