Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Så styrs Lidingö

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Tjänstemännen bereder och genomför vad politiken beslutar. 

Politikerna ansvarar för verksamheten

Vart fjärde år är det kommunalval. Antalet röster i valet avgör hur många platser varje parti får i kommunfullmäktige. Efter valet 2022 bildades en koalition med Lidingömoderaterna och Lidingöpartiet som bildar minoritetsstyre.

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Politikernas uppgift är att företräda Lidingöborna och du har också mellan valdagarna möjlighet att utöva ditt demokratiska inflytande. Kontakta gärna stadens politiker för att diskutera kommunala frågor.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige för Lidingö stad 2022–2026 är i storleksordning: Moderaterna 18, Lidingöpartiet 11, Centerpartiet 9, Socialdemokraterna 8, Liberalerna 5, Sverigedemokraterna 3, Kristdemokraterna 3, Miljöpartiet 2 och Vänsterpartiet 2.

Lidingö stads organisation

Lidingö stads organisation. Samma information finns i text på webbsidan.

Lidingö stads organisation. Klicka på bilden för att se den i större format


Under kommunfullmäktige lyder stadens nämnder:

 • Kommunstyrelsen
 • Tekniska nämnden
 • Fastighetsnämnden
 • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
 • Omsorgs- och socialnämnden
 • Utbildningsnämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden

Under nämnderna lyder stadens förvaltningar:

 • Kommunstyrelsen:
  Stadsledningskontoret
  Miljö- och stadsbyggnadskontoret

 • Tekniska nämnden:
  Tekniska förvaltningen

 • Fastighetsnämnden:
  Fastighetsförvaltningen
  Lidingö stads tomt AB
  Lidingö stads fastighets AB

 • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
  Miljö- och stadsbyggnadskontoret

 • Omsorgs- och socialnämnden
  Omsorgs- och socialförvaltningen

 • Utbildningsnämnden
  Lärande- och kulturförvaltningen

 • Kultur- och fritidsnämnden
  Lärande- och kulturförvaltningen

Under kommunfullmäktige lyder också överförmyndare, revisorer och valnämnd:

 • Överförmyndare
 • Revisorer
 • Valnämnd

Tjänstemännen utför vad politikerna bestämmer

Tjänstemännen bereder och genomför vad politiken beslutar. Tjänstemän är inte politiskt valda utan offentligt anställda personer. I Lidingö stad finns 270 yrken representerade. Däribland jurister, ekonomer, lärare, handläggare, vårdbiträden med flera.

Stadens tjänstemannaorganisation är uppdelad i en stadsledning och förvaltningar.

Till toppen av sidan