Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Så styrs Lidingö

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Tjänstemännen bereder och genomför vad politiken beslutar. 

Politikerna ansvarar för verksamheten

Vart fjärde år är det kommunalval. Antalet röster i valet avgör hur många platser varje parti får i kommunfullmäktige.

Efter valet 2022 bildas en koalition med Lidingömoderaterna och Lidingöpartiet som bildar minoritetsstyre inför kommande mandatperiod. Den 24 oktober sammanträder det nya kommunfullmäktige.

Fullmäktige utser ledamöterna till kommunstyrelsen och de övriga nämnderna påbörjar sina uppdrag den 1 januari 2023.

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Politikernas uppgift är att företräda Lidingöborna och du har också mellan valdagarna möjlighet att utöva ditt demokratiska inflytande. Kontakta gärna stadens politiker för att diskutera kommunala frågor.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige för Lidingö stad 2022 - 2026 är i storleksordning: Moderaterna 18, Lidingöpartiet 11, Centerpartiet 9, Socialdemokraterna 8, Liberalerna 5, Sverigedemokraterna 3, Kristdemokraterna 3, Miljöpartiet 2 och Vänsterpartiet 2.


Tjänstemännen utför vad politikerna bestämmer

Tjänstemännen bereder och genomför vad politiken beslutar. Tjänstemän är inte politiskt valda utan offentligt anställda personer. I Lidingö stad finns 270 yrken representerade. Däribland jurister, ekonomer, lärare, handläggare, vårdbiträden med flera.

Stadens tjänstemannaorganisation är uppdelad i en stadsledning och förvaltningar.

Till toppen av sidan