Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vision och inriktningsmål

Staden har en vision och tre inriktningsmål som talar om hur politiken vill att Lidingö ska utvecklas på lång sikt.

Vy över Lidingöbron

Vision

Lidingö är den unika och trygga skärgårdsstaden som utvecklas varsamt och i takt med Lidingöbornas behov. Ett tydligt fokus på kärnverksamheterna ger hög kvalitet i servicen och en låg skatt för Lidingöborna. Lidingö stad ger goda förutsättningar för lokala företag, ett aktivt civilsamhälle och livskraftigt föreningsliv.

Inriktningsmål

Starka verksamheter med valfrihet och goda villkor för Lidingöborna

Lidingö fokuserar på kärnverksamheten där skola, vård och omsorg utvecklas och stärks. Kommunalt finansierade tjänster håller hög kvalitet.

Hållbar ekonomi och effektiv styrning

En budget i balans skapar förutsättningar för bästa service. Skatten hålls låg genom hög kostnadsmedvetenhet hos förvaltningarna samt effektiv styrning och uppföljning. Lidingöborna möter engagerade och kompetenta medarbetare. Lidingö stad är en attraktiv arbetsgivare.

Ett lyssnande ledarskap som möter Lidingöbornas behov

Lidingö är en trygg skärgårdsstad med bevarad småstadskänsla. Ett lyhört ledarskap möter Lidingöbornas behov, ger förutsättningar för ett starkt näringsliv och tillvaratar ideella krafter och föreningsliv. Lidingöborna är nöjda med utbudet av kultur- och fritidsmöjligheter.

Finansiellt mål

Lidingö stad har en ekonomi i balans, grundad på en låg kommunalskatt och redovisar goda resultat.

Det finansiella målet kan brytas ned i följande fyra underliggande mål:

 1. Lidingö stad har en ekonomi i balans.
  Kostnadsutvecklingen ska vara i nivå med skatteintäkterna under mandatperioden.

 2. Lidingö stad har en låg kommunalskatt.
  Lidingöbornas skattebörda ska sänkas med 50 öre under mandatperioden 2019–2022.

 3. Lidingö stad har ett gott ekonomiskt resultat
  Stadens överskottsmål ska vara 1 procent av verksamhetens kostnader.

 4. Lidingö stad har långsiktigt hållbara investeringsvolymer
  Löpande årliga investeringsbehov ska finansieras med årets avskrivningar och årets resultat.

    

Till toppen av sidan