Kvalitet och utveckling

Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och kvalitet för att förbättra servicen i våra verksamheter. Du har möjlighet att jämföra service och ta del undersökningar och arbetsmetoder.

Lidingöbornas upplevelser av stadens service

Statistiska centralbyrån (SCB) undersöker medborgarnas upplevelser av kommunal service vartannat år. Granskningen görs i alla kommuner vilket gör att du kan jämföra resultaten mellan kommuner. Resultaten för Lidingö är positiva. Vi ligger högre än snittet generellt och särsklit högt när det gäller bland annat arbetsmöjligheter, trygghet och bostäder.

"77 procent av medborgarna i Lidingö stad kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen"

Staden får också höga betyg för hur vi lever upp till varumärket Hälsans Ö. En majoritet uppger att den huvudsakliga källan till information om stadens verksamheter är stadens egen papperstidning Vårt Lidingö.

Jämför med andra kommuner

Det finns möjlighet att jämföra kostnader och kvalitet för olika verksamheter mellan kommuner. Trygghet, tillgänglighet, delaktighet, effektivitet, information och samhällsutveckling är några områden du kan jämföra med hjälp av Sveriges kommuner och regioners (SKR) undersökningar. Befolkning, ekonomi, hälso- och sjukvård med mera kan du följa från år till år i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Till toppen av sidan