Skriv ut
Dela

Kvalitetsarbete omsorg och stöd

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i omsorgsarbetet. Du kan ta del av undersökningar, vilka metoder vi arbetar med och utvecklar. Vi hänvisar också till andra myndigheter som utför undersökningar och jämför kvalitet.

Uppföljning av verksamheterna

Omsorgs- och socialnämnden följer upp sina ansvarsområden enligt kommunallagen. Syftet är att kontrollera att uppdragen utförs i enlighet med kraven på förfrågningsunderlaget, anbud och avtal. Uppföljning hjälper oss att förbättra och utveckla verksamheterna. Staden har upprättat en plan som berör föjande verksamheter:

  • Omsorgs- och socialförvaltningens egna verksamheter som drivs enligt beställning av omsorgs- och socialnämnden.
  • Entreprenadverksamheter som är upphandlade enligt Lag om offentlig upphandling. LOU.
  • Verksamheter upphandlade enligt Lag om valfrihetssystem, LOV.

Uppföljningen omfattar vård- och omsorgsboenden, hemtjänst, familjerådgivning, matleveranser, personlig assistans och ledsagarservice

Andra uppföljningsmetoder är bland annat brukarundersökningar, patientberättelse och individuella uppföljningar.

Hemtjänsten - avtalsuppföljning
Vård- och omsorgsboende - avtalsuppföljning
Familjerådgivning - avtalsuppföljning
Individuppföljning
Personlig assistans och ledsagarservice - avtalsuppföljning
Patientsäkerhetsberättelse
Funktionsnedsättning - öppna jämförelser
Brukarnas upplevelser av omsorgen
Till toppen av sidan