Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kvalitetsarbete omsorg och stöd

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i omsorgsarbetet. Du kan ta del av undersökningar, vilka metoder vi arbetar med och utvecklar. Vi hänvisar också till andra myndigheter som utför undersökningar och jämför kvalitet.

Uppföljning av verksamheterna

Omsorgs- och socialnämnden följer upp sina ansvarsområden enligt kommunallagen. Syftet är att kontrollera att uppdragen utförs i enlighet med kraven på förfrågningsunderlaget, anbud och avtal. Uppföljning hjälper oss att förbättra och utveckla verksamheterna. Staden har upprättat en plan som berör följande verksamheter:

  • Omsorgs- och socialförvaltningens egna verksamheter som drivs enligt beställning av omsorgs- och socialnämnden.
  • Entreprenadverksamheter som är upphandlade enligt Lag om offentlig upphandling. LOU.
  • Verksamheter upphandlade enligt Lag om valfrihetssystem, LOV.

Uppföljningen omfattar vård- och omsorgsboenden, hemtjänst, familjerådgivning, matleveranser, personlig assistans och ledsagarservice

Andra uppföljningsmetoder är bland annat brukarundersökningar, patientberättelse och individuella uppföljningar.

Hemtjänsten

Vi ser över vårt sätt att tillgänglighetsanpassa våra dokument. Vill du ta del av våra avtalsuppföljningar kontaktar du vår registrator på e-post: omsorgs-.och.socialforvaltningen@lidingo.se

Vård- och omsorgsboende

Vi ser över vårt sätt att tillgänglighetsanpassa våra dokument. Vill du ta del av våra avtalsuppföljningar kontaktar du vår registrator på e-post: omsorgs-.och.socialforvaltningen@lidingo.se

Familjerådgivning

Vi ser över vårt sätt att tillgänglighetsanpassa våra dokument. Vill du ta del av våra avtalsuppföljningar kontaktar du vår registrator på e-post: omsorgs-.och.socialforvaltningen@lidingo.se

Individuppföljning

Vi ser över vårt sätt att tillgänglighetsanpassa våra dokument. Vill du ta del av våra individuppföljningar kontaktar du vår registrator på e-post: omsorgs-.och.socialforvaltningen@lidingo.se

Personlig assistans och ledsagarservice

Vi ser över vårt sätt att tillgänglighetsanpassa våra dokument. Vill du ta del av våra avtalsuppföljningar kontaktar du vår registrator på e-post: omsorgs-.och.socialforvaltningen@lidingo.se

Patientsäkerhetsberättelse

Lidingö stads omsorgs- och socialnämnd är vårdgivare för de verksamheter inom egen regi som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvaret för. Nämnden ska årligen redovisa en patientsäkerhetsberättelse.

Vi ser över vårt sätt att tillgänglighetsanpassa våra dokument. Vill du ta del av vår patientsäkerhetsberättelse kontaktar du vår registrator på e-post: omsorgs-.och.socialforvaltningen@lidingo.se

Funktionsnedsättning

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Socialstyrelsen sammanställer och presenterar årligen data från olika register. I undersökningarna jämförs socialtjänstens stöd till personer med funktionsnedsättning.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning - LSS, Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Brukarnas synpunkter på omsorgen

Socialstyrelsen genomför årligen undersökningar om användarnas upplevelser av bland annat hemtjänst och vård- och omsorgsboenden. Undersökningarna visar resultat i helhet och nedbrutna för varje instans som utför uppdragen.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Äldreguiden, webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan