Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan (SIP) är till för dig som är i behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

äldreomsorg, Lidingö, hemtjänst

Vad är SIP (samordnad individuell plan) ?

Om du har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med regionen ta fram en samordnad individuell plan. Detta anges i socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen.

SIP är en plan där dina insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård samordnas. En förutsättning är att du eller din vårdnadshavare, om du är under 18 år, samtycker till att planen tas fram.

Syftet med en samordnad individuell plan

  • att det blir tydligt för dig vem som har ansvar för vad.
  • att stödet ges i rätt ordningsföljd.
  • SIP är ett verktyg som bidrar till ett helhetsperspektiv, så att du inte behöver samordna dina kontakter på egen hand.
Kontakt
Till toppen av sidan