Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för att du som bor i särskilt boende eller bostad med särskild service, eller deltar i dag- eller daglig verksamhet får en god och säker hälso- och sjukvård.

I varje kommun ska det enligt hälso- och sjukvårdslagen finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Ansvarsområden MAS

  • ta fram riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering
  • delegering, kontakt med läkare och dokumentation (den som görs av hälso- och sjukvårdspersonal)
  • ge verksamhetschefer råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor
  • anmäla till omsorgs- och socialnämnden om en omsorgstagare utsatts för allvarlig skada eller risk för skada (Lex Maria)
  • fortlöpande följa upp hälso- och sjukvårdens kvalitet.

Sjukhusvård, tandvård, primärvård, hemsjukvård, specialistvård och annat ligger utanför kommunens ansvarsområde, detta ansvarar Landstinget för. För att komma i kontakt med din närmaste mottagning söker du vidare på 1177 Vårdguiden.


Till toppen av sidan