Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för att du som bor i särskilt boende eller bostad med särskild service, eller deltar i dag- eller daglig verksamhet får en god och säker hälso- och sjukvård. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Region Stockholm ansvarar för läkarinsatser.

I varje kommun ska det enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Ansvarsområden MAS

  • För huvudmannen (Lidingö kommun) har MAS ett tillsynsansvar över vårdgivarnas utförande av hälso- och sjukvård. Vid tillsyn granskas att lokala rutiner finns som följer riktlinjer och MAS anvisningar, personalens följsamhet till gällande regelverk samt hur vårdgivaren säkerställer personalens följsamhet genom egenkontroller. Tillsyn har såväl ett kontrollerande syfte, som en lärande och kvalitetsutvecklande funktion.
  • MAS ansvarar för att ta fram ändamålsenliga riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård. Riktlinjerna är övergripande styrdokument som beslutas av Omsorgs- och socialnämnden. Vårdgivare som utför kommunal hälso- och sjukvård, såväl i egen regi som privata, ska följa riktlinjerna. Vårdgivare är de som utför hälso- och sjukvård.
  • MAS ansvarar för att fatta beslut om anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO) vid allvarlig vårdskada eller risk för vårdskada för stadens vårdgivare i egen regi, så kallad Lex Maria anmälan. Privata vårdgivare anmäler själva enligt Lex Maria och ska alltid informera stadens MAS.
  • Vid tvist eller oklarheter kring vilka hälso- och sjukvårdsinsatser som bedöms vara på primärvårdsnivå ska MAS kontaktas.
  • Sjukvård på sjukhus, vårdcentral, i hemmet, hos tandläkare och vid specialistvård ligger utanför kommunens ansvarsområde. Detta ansvarar Region Stockholm för. För att komma i kontakt med din närmaste mottagning söker du vidare på 1177 Vårdguiden.

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Till toppen av sidan