Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Tillgänglighetspriset

Genom ett tillgänglighetspris vill staden uppmärksamma goda insatser som har gjort Lidingö mer tillgängligt för alla. Livsvillkoren ska därmed förbättrats för personer med funktionsnedsättning.

Gustaf Dalén i profil

Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig stad där alla har lika möjligheter. Priset kan tilldelas företag, föreningar och organisationer samt grupper och enskilda personer som gjort betydande insatser för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning på Lidingö.

Nominering

Alla är välkomna att nominera företag, föreningar, organisationer, grupper och enskilda personer under en nomineringsperiod. Nomineringar bör innehålla en motivering som beskriver insatsen som har gjorts och hur den har förbättrat tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning på Lidingö. Staden förbehåller sig rätten att premiera en insats som kommit till stadens kännedom även på ett annat sätt.

Nominera till tillgänglighetspriset 2025

Det går inte att nominera stadens verksamheter eller personal. Personal kan dock nomineras utifrån något de gör utanför arbetstid.

Kriterier

De nominerade ska ha bidragit till förbättringar av tillgängligheten inom en eller flera av följande kategorier:

  • Fysisk tillgänglighet i inom- och/eller utomhusmiljöer
  • Information och kommunikation
  • Inkludering och motverkande av diskriminering

Priset kan delas ut inom en eller flera av kategorierna. Staden förbehåller sig rätten att avstå från att dela ut ett pris ett år, till exempel om staden inte fått in några nomineringar eller om de nomineringar som inkommit inte uppfyller kriterierna för priset.

Förklaring av kriterierna

Fysisk tillgänglighet i inom- och/eller utomhusmiljöer

Förbättringar av eller nybyggnad av till exempel platser, lokaler, anläggningar, bostäder, butiker och restauranger som bidrar till att personer med funktionsnedsättning lätt kan komma in och ut, orientera sig, vistas i samt använda dem.

Information och kommunikation

Aktivt arbete med att förbättra informationen till eller kommunikationen med personer med funktionsnedsättning. Till exempel genom digitala lösningar, webbplatser, skrifter eller annat.

Inkludering och motverkande av diskriminering

Målmedvetet arbete med att få personer med funktionsnedsättningar delaktiga i en verksamhet eller aktivitet, bra och inkluderande bemötande som bidrar till välkomnande miljöer för alla eller arbetsgivare som aktivt arbetar för att anställa medarbetare med funktionsnedsättning och underlättar för alla att delta på arbetsplatsen.

Pris

Vinnaren kommer att uppmärksammas och prisas med ett diplom, blommor och ett konstverk skapat av personer inom stadens dagliga verksamhet.

Så utses vinnare

Juryn utgörs av representanter i stadens kommunala tillgänglighetsråd. Det består av sex ledamöter och sex ersättare som representerar organisationer för funktionsnedsättning samt fem förtroendevalda politiker.

En arbetsgrupp under ledning av staden planerar genomförandet av tillgänglighetspriset och förbereder beslutsunderlag för juryn.

Vinnare 2024

IFK Lidingö friidrott

IFK Lidingö friidrott är en förebild inom fysisk tillgänglighet, information och kommunikation.

Föreningen har under 2023 gjort betydande insatser för att främja fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. De har aktivt engagerat sig i olika initiativ som skapat möjligheter för fler individer att delta i friidrottsaktiviteter.

Genom samarbeten med Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) och Stockholms parasportförbund har de erbjudit träning och kurser. De har samarbetat med Lidingö stad i initiativet för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som bidragit till ett betydande antal deltagare på träningstillfällena.

Föreningen har även ökat tillgängligheten till information och kommunikation kring sin verksamhet. Genom omfattande marknadsföring och spridning av information via intervjuer i radio, reportage i tidningar, sociala medier mm har de spridit budskapet att "Friidrott är till för alla".

Coop Skeppet i Lidingö centrum

Coop Skeppet, Lidingö centrum, är värdiga vinnare av Tillgänglighetspriset för deras framstående arbete med att främja inkludering och motverka diskriminering. Genom att göra sina arbetsplatser tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar har de under många år visat ett starkt engagemang för att skapa en inkluderande och jämlik arbetsmiljö.

Som en förebild för andra arbetsgivare har Coop Skeppet utmanat normer och fördomar kring anställning av personer med funktionsnedsättningar och visat att alla har rätt till arbete och deltagande i samhället. Genom att erbjuda arbetsmöjligheter för personer med funktionsnedsättningar har Coop i centrum inte bara skapat arbetstillfällen utan även främjat delaktighet och självständighet för denna målgrupp.

Deras insatser är inte bara en vinst för deras egen verksamhet utan även för samhället i stort genom att skapa en mer inkluderande och mångfaldig arbetskultur.

Till toppen av sidan