Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kvalitetsarbete näringsliv

Varje år genomförs olika undersökningar om företagens villkor i Sveriges kommuner. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra Lidingös företagsklimatet och resultaten av undersökningarna ger en indikation om hur väl vi lever upp till uppsatta mål.

Servicemätning av kommunens myndighetsutövning

Varje år genomför SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och Stockholm Business Alliance undersökningen NKI (Nöjd-Kund-Index) för att ta reda på vad företagare runt om i landet tycker om den kommunala myndighetsutövningen. Från och med 2021 mäts också kommunens service inom upphandling så kallat Nöjd-Upphandlings-Index (NUI).

Du som varit anbudsgivare eller haft ett myndighetsärende hos staden kan komma att bli kontaktad av vår externa konsult för att svara på enkäten.

De områden som mäts är:

  • Brandtillsyn
  • Bygglov
  • Markupplåtelse
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedelskontroll
  • Serveringstillstånd
  • Upphandling

Företagsklimat – Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv ger varje år företagare i hela Sverige möjligheten att bedöma företagsklimatet i den kommun där de verkar. Enkäten vänder sig främst till Svenskt Näringslivs medlemsföretag och man behöver inte ha varit i kontakt med kommunen i ett specifikt ärende för att medverka.

Frågorna i enkäten rör bland annat attityderna till företagande, kommunens service och bemötande, upphandling.

Enkätresultaten ligger till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Till toppen av sidan