Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Brukarundersökning förskola och skola

I den årliga brukarundersökningen frågar vi vårdnadshavare och elever vad de tycker om sin förskola, pedagogisk omsorg eller skola. Med hjälp av deras synpunkter kan vi göra våra verksamheter ännu bättre.

Brukarundersökningen genomförs varje vårtermin via en enkät på webben. Den vänder sig till vårdnadshavare med barn i förskola, pedagogisk omsorg och i grundsärskolan, samt till elever i grundskolans årskurs 3, 6 och 8. Vårdnadshavare får inloggningsuppgifter till enkäten via e-post medan eleverna besvarar enkäten i skolan.

Undersökningens innehåll

Enkätfrågorna bygger på läroplanens mål för förskola och skola. Frågorna handlar bland annat om kunskaper, utveckling och lärande, normer och värden samt trygghet. Se vidare under mer information.

Viktigt underlag för kvalitetsarbetet

Svaren från enkäten är ett av underlagen i skolornas och stadens kvalitetsarbete. Varje förskola, pedagogisk omsorg och skola gör en analys av sitt resultat som de använder i arbetet med att förbättra verksamheten. Samtidigt genomför lärande- och kulturförvaltningen en samlad analys av resultaten för att se vad som behöver arbetas med på ett övergripande plan i stadens verksamheter. Ju fler som svarar desto bättre förutsättningar får vi att arbeta med rätt saker!

Resultat

Jämförelse av resultaten över tid bör ske med viss försiktighet eftersom förändringar har genomförts i brukarundersökningen 2019. För att ett resultat ska redovisas krävs minst fem svar.

Kommunala förskolor
Fristående förskolor
Pedagogisk omsorg
Kommunala skolor
Fristående skolor
Grundsärskolan
Till toppen av sidan