Brukarundersökning förskola och skola

I den årliga brukarundersökningen frågar vi vårdnadshavare och elever vad de tycker om sin förskola, pedagogisk omsorg eller skola. Med hjälp av deras synpunkter kan vi göra våra verksamheter ännu bättre.

Brukarundersökningen genomförs varje vårtermin via en enkät på webben. Den vänder sig till vårdnadshavare med barn i förskola, pedagogisk omsorg och i grundsärskolan, samt till elever i grundskolans årskurs 3, 6 och 8. Vårdnadshavare får inloggningsuppgifter till enkäten via e-post medan eleverna besvarar enkäten i skolan.

Undersökningens innehåll

Enkätfrågorna bygger på läroplanens mål för förskola och skola. Frågorna handlar bland annat om kunskaper, utveckling och lärande, normer och värden samt trygghet. Se vidare under mer information.

Viktigt underlag för kvalitetsarbetet

Svaren från enkäten är ett av underlagen i skolornas och stadens kvalitetsarbete. Varje förskola, pedagogisk omsorg och skola gör en analys av sitt resultat som de använder i arbetet med att förbättra verksamheten. Samtidigt genomför lärande- och kulturförvaltningen en samlad analys av resultaten för att se vad som behöver arbetas med på ett övergripande plan i stadens verksamheter. Ju fler som svarar desto bättre förutsättningar får vi att arbeta med rätt saker!

Resultat

Jämförelse av resultaten över tid bör ske med viss försiktighet eftersom förändringar har genomförts i brukarundersökningen 2019. För att ett resultat ska redovisas krävs minst fem svar.

Kommunala förskolor - resultat

Abborvägens förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Baggeby gårds förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Bo förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Bodals förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Breviks förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Farkostvägens förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Gångsätra förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Hersby förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Högsätra förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Islinge förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Käppala förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Källängens förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Larsbergs förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Näsets förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Rudboda förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Skärsätra förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Stenbitsvägens förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Sticklinge förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Stockby förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Torsviks förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Vasavägens förskola - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Samtliga kommunala förskolor - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Fristående förskolor - resultat

Blåkulla föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Futuraskolan International Preeschool Lidingö – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Fyrens Montessoriförskola – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Förskolan Freja – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Förskolan Idun – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Föräldrakooperativet Kusin Vitamin – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Föräldrakooperativet Mimers källa – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Herkules förskola – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

I Ur och Skur Mulleborg föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

I Ur och Skur På Stubben föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

I Ur och Skur Skogsgläntan föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

I Ur och Skur Utsikten – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

I Ur och Skur Vattendroppen – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Kaspers förskola – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Killingens förskola – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Koltrastens förskola – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Lidingö Montessoriförskola föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Mimosan Montessoriförskola föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Montessoriförskolan Kronjuvelerna – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Montessoriförskolan Skeppet föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Montessoriförskolan Äpplet föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Rudalid Montessoriförskola föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Vittra Lidingö förskola – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Wasaplatsen Montessoriförskola – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Samtliga fristående förskolor - resultat brukarundersökning, Esmaker webbortallänk till annan webbplats

Kommunala skolor - resultat

Bo skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Bodals skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 6 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 8 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Högsätra skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 6 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 8 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Klockargårdens skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Källängens skola

Åk 6 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 8 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Käppala skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 6 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 8 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Ledviks resursenhet

Åk 8 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Ljungbackens skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Rudboda skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 6 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Skärsätra skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 6 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Sticklinge skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 6 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Torsviks skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 6 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 8 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Samtliga skolor

Åk 3, samtliga kommunala skolor - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 6, samtliga kommunala skolor - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 8, samtliga kommunala skolor - resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Till toppen av sidan