Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Brukarundersökning förskola och skola

I den årliga brukarundersökningen frågar vi vårdnadshavare och elever vad de tycker om sin förskola, pedagogisk omsorg eller skola. Med hjälp av synpunkterna kan vi göra våra verksamheter ännu bättre.

Tre barn och en vuxen i utomhusmiljö, en av barnen håller i ett förstoringsglas.

Brukarundersökningen genomförs varje vårtermin via en webbenkät. Den vänder sig till vårdnadshavare med barn i förskola, pedagogisk omsorg och i anpassad grundskola, samt till elever i grundskolans årskurs 3, 6 och 9. Vårdnadshavare får inloggningsuppgifter till enkäten via e-post medan eleverna besvarar enkäten digitalt i skolan.

Undersökningens syfte

Syftet med undersökningen är att vara ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Enkäten är dels ett underlag för att följa upp läroplanens mål, dels täcker den upp för sådant som inte går att fånga upp genom annan statistik.

Viktigt underlag för kvalitetsarbetet

Varje förskola, pedagogisk omsorg och skola gör en analys av sitt resultat och använder det i arbetet med att förbättra verksamheten. Lärande- och kulturförvaltningen genomför en samlad analys av resultaten för att se vad som behöver arbetas med på ett övergripande plan i stadens verksamheter.

Resultat

Svaren är anonyma och resultat redovisas enbart på gruppnivå där minst fem personer har svarat.

Kommunala förskolor – resultat

Abborrvägens förskola – resultat brukarundersökning Pdf, 119.4 kB.

Baggeby gårds förskola – resultat brukarundersökning Pdf, 120.1 kB.

Bo förskola – resultat brukarundersökning Pdf, 119.8 kB.

Bodals förskola – resultat brukarundersökning Pdf, 120.1 kB.

Breviks förskola – resultat brukarundersökning Pdf, 120 kB.

Farkostvägens förskola – resultat brukarundersökning Pdf, 120.4 kB.

Gångsätra förskola – resultat brukarundersökning Pdf, 119.8 kB.

Hersby förskola – resultat brukarundersökning Pdf, 119.6 kB.

Högsätra förskola – resultat brukarundersökning Pdf, 120.1 kB.

Källängens förskola – resultat brukarundersökning Pdf, 120 kB.

Käppala förskola – resultat brukarundersökning Pdf, 120.1 kB.

Larsbergs förskola – resultat brukarundersökning Pdf, 120 kB.

Näsets förskola – resultat brukarundersökning Pdf, 119.9 kB.

Rudboda förskola – resultat brukarundersökning Pdf, 120.4 kB.

Skärsätra förskola – resultat brukarundersökning Pdf, 120.3 kB.

Stenbitsvägens förskola – resultat brukarundersökning Pdf, 120.5 kB.

Sticklinge förskola – resultat brukarundersökning Pdf, 120.3 kB.

Stockby förskola – resultat brukarundersökning Pdf, 120.5 kB.

Torsviks förskola – resultat brukarundersökning Pdf, 120 kB.

Vasavägens förskola – resultat brukarundersökning Pdf, 120.1 kB.

Fristående förskolor – resultat

Blåkulla föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning Pdf, 119.2 kB.

Futuraskolan International Preeschool Lidingö – resultat brukarundersökning Pdf, 121.6 kB.

Fyrens Montessoriförskola – resultat brukarundersökning Pdf, 120.6 kB.

Förskolan Freja – resultat brukarundersökning Pdf, 118.3 kB.

Förskolan Idun – resultat brukarundersökning Pdf, 118.4 kB.

Föräldrakooperativet Kusin Vitamin – resultat brukarundersökning Pdf, 119.4 kB.

Föräldrakooperativet Mimers källa – resultat brukarundersökning Pdf, 120.5 kB.

Herkules förskola – resultat brukarundersökning Pdf, 118.1 kB.

I Ur och Skur Mulleborg föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning Pdf, 119.6 kB.

I Ur och Skur På Stubben föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning Pdf, 119.9 kB.

I Ur och Skur Skogsgläntan föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning Pdf, 119.9 kB.

I Ur och Skur Utsikten – resultat brukarundersökning Pdf, 119.9 kB.

I Ur och Skur Vattendroppen – resultat brukarundersökning Pdf, 120.6 kB.

Kaspers förskola – resultat brukarundersökning Pdf, 119.8 kB.

Killingens förskola – resultat brukarundersökning Pdf, 119.2 kB.

Koltrastens förskola – resultat brukarundersökning Pdf, 119.2 kB. (Blev Amadeus förskola sommaren 2023)

Lidingö Montessoriförskola föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning Pdf, 119.4 kB.

Mimosan Montessoriförskola föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning Pdf, 117.3 kB.

Montessoriförskolan Kronjuvelerna Rudboda – resultat brukarundersökning Pdf, 121.6 kB.

Montessoriförskolan Kronjuvelerna Elfvik– resultat brukarundersökning Pdf, 120.5 kB.

Montessoriförskolan Skeppet föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning Pdf, 120.7 kB.

Montessoriförskolan Äpplet föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning Pdf, 119.5 kB.

Rudalid Montessoriförskola föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning Pdf, 120.9 kB.

Vittra Lidingö förskola – resultat brukarundersökning Pdf, 119.6 kB.

Wasaplatsen Montessoriförskola – resultat brukarundersökning Pdf, 121.1 kB.

Pedagogisk omsorg – resultat

Familjedaghemmet Käglan – saknar resultat

Familjedaghemmet Mikro & Makro – saknar resultat

Ingela Sjöbergs familjedaghem – saknar resultat

Lena Janesten familjedaghem – resultat brukarundersökning Pdf, 115.9 kB.

Lidingös familjedaghem – saknar resultat

Liljans familjedaghem – saknar resultat

Trasdockornas familjedaghem – resultat brukarundersökning Pdf, 117.2 kB.

Familjedaghemmen IMS (Isabelles, Sannas och Marianas familjedaghem) Pdf, 116.9 kB.

Samtliga pedagogisk omsorg – resultat brukarundersökning Pdf, 118.9 kB.

Kommunala skolor – resultat

Bo skola

Årskurs 3 – resultat brukarundersökning, Bo skola Pdf, 141.4 kB.

Bodals skola

Årskurs 3 – resultat brukarundersökning, Bodals skola Pdf, 143.9 kB.

Årskurs 6 – resultat brukarundersökning, Bodals skola Pdf, 134.2 kB.

Årskurs 9 – resultat brukarundersökning, Bodals skola Pdf, 134.3 kB.

Högsätra skola

Åskurs 3 – resultat brukarundersökning, Högsätra skola Pdf, 143.5 kB.

Årskurs 6 – resultat brukarundersökning, Högsätra skola Pdf, 134.5 kB.

Årskurs 9 – resultat brukarundersökning, Högsätra skola Pdf, 134.9 kB.

Klockargårdens skola

Årskurs 3 – resultat brukarundersökning, Klockargårdens skola Pdf, 143.6 kB.

Källängens skola

Årskurs 6 – resultat brukarundersökning, Källängens skola Pdf, 134.8 kB.

Årskurs 9 – resultat brukarundersökning, Källängens skola Pdf, 135.5 kB.

Käppala skola

Årskurs 3 – resultat brukarundersökning, Käppala skola Pdf, 142.8 kB.

Årskurs 6 – resultat brukarundersökning, Käppala skola Pdf, 135.3 kB.

Årskurs 9 – resultat brukarundersökning, Käppala skola Pdf, 135.3 kB.

Ledvik

Årskurs 3, 6 och 9 sammanslaget – resultat brukarundersökningen, Ledvik Pdf, 143.4 kB.

Årskurs 6 – resultat brukarundersökning, Ledvik Pdf, 132.7 kB.

Årskurs 9 – resultat brukarundersökning, Ledvik Pdf, 134.5 kB.

Ljungbackens skola

Årskurs 3 – resultat brukarundersökning, Ljungbackens skola Pdf, 143.3 kB.

Rudboda skola

Årskurs 3 – resultat brukarundersökning, Rudboda skola Pdf, 143.8 kB.

Årskurs 6 – resultat brukarundersökning, Rudboda skola Pdf, 134.6 kB.

Skärsätra skola

Årskurs 3 – resultat brukarundersökning, Skärsätra skola Pdf, 143.8 kB.

Årskurs 6 – resultat brukarundersökning, Skärsätra skola Pdf, 134.4 kB.

Sticklinge skola

Årskurs 3 – resultat brukarundersökning, Sticklinge skola Pdf, 143.6 kB.

Årskurs 6 – resultat brukarundersökning, Sticklinge skola Pdf, 134.8 kB.

Torsviks skola

Årskurs 3 – resultat brukarundersökning, Torsviks skola Pdf, 143.6 kB.

Årskurs 6 – resultat brukarundersökning, Torsviks skola Pdf, 135.3 kB.

Årskurs 9 – resultat brukarundersökning, Torsviks skola Pdf, 135.4 kB.

Kontakt
Till toppen av sidan