Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Brukarundersökning förskola och skola

I den årliga brukarundersökningen frågar vi vårdnadshavare och elever vad de tycker om sin förskola, pedagogisk omsorg eller skola. Med hjälp av synpunkterna kan vi göra våra verksamheter ännu bättre.

Brukarundersökningen genomförs varje vårtermin via en webbenkät. Den vänder sig till vårdnadshavare med barn i förskola, pedagogisk omsorg och i grundsärskolan, samt till elever i grundskolans årskurs 3, 6 och 8. Vårdnadshavare får inloggningsuppgifter till enkäten via e-post medan eleverna besvarar enkäten digitalt i skolan.

Undersökningens syfte

Syftet med undersökningen är att vara ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Enkäten är dels ett underlag för att följa upp läroplanens mål, dels täcker den upp för sådant som inte går att fånga upp genom annan statistik.

Viktigt underlag för kvalitetsarbetet

Varje förskola, pedagogisk omsorg och skola gör en analys av sitt resultat och använder det i arbetet med att förbättra verksamheten. Lärande- och kulturförvaltningen genomför en samlad analys av resultaten för att se vad som behöver arbetas med på ett övergripande plan i stadens verksamheter.

Resultat

Svaren är anonyma och resultat redovisas enbart på gruppnivå där minst fem personer har svarat.

Kommunala förskolor – resultat

Fristående förskolor – resultat

Blåkulla föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Futuraskolan International Preeschool Lidingö – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Fyrens Montessoriförskola – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Förskolan Freja – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Förskolan Idun – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Föräldrakooperativet Kusin Vitamin – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Föräldrakooperativet Mimers källa – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Herkules förskola – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

I Ur och Skur Mulleborg föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

I Ur och Skur På Stubben föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

I Ur och Skur Skogsgläntan föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

I Ur och Skur Utsikten – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

I Ur och Skur Vattendroppen – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Kaspers förskola – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Killingens förskola – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Koltrastens förskola – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Lidingö Montessoriförskola föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Mimosan Montessoriförskola föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Montessoriförskolan Kronjuvelerna Rudboda – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Montessoriförskolan Skeppet föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Montessoriförskolan Äpplet föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Rudalid Montessoriförskola föräldrakooperativ – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Vittra Lidingö förskola – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Wasaplatsen Montessoriförskola – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Pedagogisk omsorg – resultat

Brummelmans familjedaghem – Inget resultat pga. färre än fem svar

Familjedaghemmet Käglan – Inget resultat pga. färre än fem svar

Familjedaghemmet Mikro & Makro – Inget resultat pga. färre än fem svar

Flingans familjedaghem – Inget resultat pga. färre än fem svar

Ingela Sjöbergs familjedaghem – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Isabelle´s familjedaghem – Inget resultat pga. färre än fem svar

Jane Huzelius familjedaghem – Inget resultat pga. färre än fem svar

Knatteligan Karin Holms familjedaghem – Inget resultat pga. färre än fem svar

Lena Janesten familjedaghem – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Lidingö familjedaghem – Inget resultat pga. färre än fem svar

Liljans familjedaghem – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Lillvännens familjedaghem – Inget resultat pga. färre än fem svar

Lottas familjedaghem – Inget resultat pga. färre än fem svar

Marianas familjedaghem – Inget resultat pga. färre än fem svar

Sannas familjedaghem – Inget resultat pga. färre än fem svar

Trasdockornas familjedaghem – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Kommunala skolor – resultat

Bo skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Bodals skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 6 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 8 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Högsätra skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 6 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 8 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Klockargårdens skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Källängens skola

Åk 6 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 8 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Käppala skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 6 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 8 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Ledvik

Åk 3 – Inget resultat pga. färre än fem svar

Åk 6 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 8 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Ljungbackens skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Rudboda skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 6 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Skärsätra skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 6 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Sticklinge skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 6 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Torsviks skola

Åk 3 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 6 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Åk 8 – resultat brukarundersökning, Esmaker webbportallänk till annan webbplats

Kontakt
Till toppen av sidan