Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse

Utbildningsnämndens årliga kvalitetsutmärkelse uppmärk­sammar framgångsrika pedagoger och arbetsgrupper i förskolor, skolor och fritidshem. Varje år på hösten går det att nominera någon eller några du tycker utmärker sig särskilt.
2023 års nomineringsperiod pågår från den 2 oktober till och med den 5 november.

Grafisk bild på ett äpple med texten utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse 2020 under


Varje år delar utbildningsnämnden på Lidingö ut kvalitetsutmärkelsen för att uppmärksamma pedagoger och arbetsgrupper inom skola, förskola och fritidshem. Utmärkelsen vänder sig till alla skolformer, inom både kommunala och fristående verksamheter och den som vill kan nominera någon eller några de tycker utmärker sig särskilt.

Syftet med utmärkelsen

  • uppmärksamma den goda kvaliteten i Lidingös förskolor, skolor och fritidshem
  • uppmärksamma pedagogens och arbetsgruppens betydelse för kvaliteten
  • inspirera och sprida det goda exemplet

Vilka utmärkelser delas ut?

  • Årets pedagog
  • Årets arbetslag (till exempel avdelning, ämneslag, arbetslag eller projektgrupp)

En prissumma på 30 000 kronor, att användas till kompetensutveckling, studieresa eller liknande, fördelas mellan de båda kategorierna.

Nominera

Vårdnadshavare, elever eller medarbetare inom verksamheterna kan nominera någon eller några de tycker förtjänar en utmärkelse genom att fylla i ett av nomineringsformulären som finns på stadens webbplats under nomineringsperioden. Nomineringsperioden 2023 pågår från den 2 oktober till och med den 5 november.

Så här bedöms de nominerade

  • visar yrkesskicklighet genom lustfyllda lärsituationer som leder till goda resultat och hög trivsel
  • utvecklar kontinuerligt sin didaktiska repertoar för lärande utifrån beprövad erfarenhet och aktuell forskning
  • främjar det kollegiala lärandet på olika arenor

Hur utses vinnarna?

Tre av de nominerade i respektive kategori väljs ut och intervjuas av en jury som utser två vinnare. Juryn består av representanter för lärande- och kulturförvaltningens ledningsgrupp och utbildningsnämndens ordförande Christer Mohlin (M).

Prisutdelning

Vinnarna offentliggörs vid en tillställning i stadshuset och på webben januari 2024.

Kontakt
Till toppen av sidan