Grundskola

På Lidingö finns elva kommunala och sex fristående grundskolor.

Skillnaden mellan kommunala och fristående skolor är att en fristående har en annan huvudman än Lidingö stad och godkänns av Skolverket. I våra kommunala grundskolor går drygt 4 700 elever, medan de fristående skolorna har drygt 1 100 elever.

Fröken hjälper elev vid sin bänk.
Till toppen av sidan