Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Skolskjuts

Skolskjuts är ett individuellt stöd som kan ges till elever som är folkbokförda på Lidingö och uppfyller våra krav.

Buss

Vi prövar alla ansökningar om skolskjuts med hänsyn till elevens behov. Skolskjuts gäller resor mellan skolan och folkbokföringsadressen och då i direkt anslutning till skoldagens början och slut.

Från och med 1 september 2023 kan skolskjuts även gälla resor mellan folkbokföringsadress, skola och korttidstillsyn samt bostad med särskild service.

Beroende på elevens förutsättningar och behov kan skolskjuts innebära att eleven får ersättning för SL-terminskort, egen transport till och från skolan eller taxiresor.

Har vi rätt till skolskjuts?

Skolskjuts vid växelvis boende

En elev med växelvis boende, där båda vårdnadshavarna är folkbokförda på Lidingö, kan ha rätt till skolskjuts om övriga villkor för skolskjuts uppfylls. Eleven måste vara boende halva tiden hos respektive vårdnadshavare och det måste finnas skäl för ett av boendena som motiverar skolskjuts.

Tillfällig funktionsnedsättning

En elev med tillfällig funktionsnedsättning kan ha rätt till skolskjuts om konvalescensen längre än tolv veckor. Är skadetiden kortare beviljas inte skolskjuts.

Transportalternativ

Självskjuts – egen båt

I de fall där vatten skiljer hem och skola och där det saknas kollektivtrafik, kan kommunen besluta om så kallad självskjutsning som regleras utifrån riktlinjerna för skolskjuts. Ersättningen kan kombineras med terminskort i kollektivtrafiken. Finns det fler elever i samma familj gäller samåkning.

Kollektivtrafik/pendelbåt och taxi

Staden ersätter självskjutsersättning motsvarande kostnaden för SL:s terminskort.

Boende på Storholmen

Pendelbåt 80 trafikerar Storholmen och Lidingö året om. Boende på Storholmen hänvisas till denna. Information om tider med mera finns hos SL.

Kollektivtrafik
Tidtabeller: SL:s webbplats Länk till annan webbplats.
Telefon: 08-600 10 00

Skolskjuts med taxi

Elever som fått beslut om skolskjuts med skoltaxi får separat information.

Sverigetaxi
Telefon: 08-632 90 50
E-postadress: planering@sverigetaxi.se

Ansökan, handläggningstid och beslut

Ansökan

Du ansöker om skolskjuts via Lidingö stads e-tjänst ”Skolskjuts – ansökan". För att slutföra ansökan måste du och eventuell medsökande, signera ansökan med Mobilt BankID eller annan e-legitimation. En försenad eller ofullständig ansökan kan innebära att beslutet om skolskjuts försenas. I avvaktan på beslut ansvarar vårdnadshavaren för att eleven kommer till och från skolan. Vi rekommenderar att du ansöker om skolskjuts läsårsvis ska ha skickat in för nästkommande läsår, senast 20 maj. Därefter sker en individuell prövning.

Skolskjuts – ansökan, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Handläggningstid

General handläggningstid för skolskjuts är upp till fyra arbetsveckor. Vi behandlar ansökan först när samtliga sökande signerat med e-legitimation och ansökan är komplett.

Beslut

Staden tar beslut läsårsvis för skolskjuts eller när behov finns. Alla beslut lämnas via e-tjänsten. Du som sökt via e-tjänst loggar in på ”Mina ärenden” för att hämta beslutet. Då många ansöker till början av varje läsår skickar vi besked om beslut senast mitten på augusti.

För att alla ska ha en chans att överklaga inom tre veckor skickar Lidingö stad inte ut några beslut i semestertider utan väntar till augusti.

Överklaga skolskjutsbeslut

Skolskjutsbeslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet publicerades i e-tjänsten.

Kontakt
Till toppen av sidan