Sjukanmälan och ledighet, grundskola

Om ditt barn blir sjukt och inte kan gå till skolan ska du anmäla frånvaro. Det kan du göra på två sätt, antingen på webben eller via telefon. Annan ledighet prövas av skolan och ansökan görs i Vklass.

Sjukanmälan

  1. Logga in i Vklass via Skolwebben. Klicka på anmäl frånvaro i vänstermenyn.
    Skolwebben

  2. Ring talsvarstjänst på telefon 08-731 37 00. Du får då ett mejl som bekräftar att sjukanmälan tagits emot. Mejlet skickas till den e-postadress du har registerat på Skolwebben. Du kan också använda den här funktionen för att anmäla om eleven är frånvarande en del av dagen.

Kontakta ditt barns skola för att få veta mer om deras rutiner vid sjukanmälan.

Ledighet

Lidingö stad följer skollagen vilket innebär att ”en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter”. Det innebär också att beslut om längre ledighet endast får tas om det finns synnerliga skäl.

Kortare ledighet

Klassföreståndare eller mentor får bevilja ledighet i högst fyra dagar i följd och sammanlagt högst fem dagar under ett läsår.

Längre ledighet

Rektor beslutar om längre ledighet efter en samlad bedömning av elevens situation. Det som ligger till grund beslutet är:

  • frånvarons längd
  • elevens studiesituation
  • möjligheterna för eleven att kompensera den förlorade undervisningen
  • hur angelägen ledigheten är för eleven

Tänk på att en elev har inte rätt till extraundervisning om ansökan beviljas, utan eleven måste själv ta igen den missade undervisningen.

Ansökan om ledighet

Du som vårdnadshavare ansöker om ledighet via Vklass. Du måste lämna in ansökan senast två veckor före den avsedda ledigheten.

Kontakt
Till toppen av sidan