Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Plats i grundskola

Ska du söka plats i grundskola eller byta skola för ditt barn? Här hittar du information om att ansöka till skola inför förskoleklass, hur platserna fördelas och vad som gäller när du vill byta.

Skolansökan inför läsåret 2024/2025

Nu är skolansökan stängd inför läsåret 2024/2025. Placeringarna beräknas vara klara tidigast i mitten av mars. Du som deltagit i skolansökan får en notifiering via e-post och sms och kan då logga in på Skolwebben för att se vilken skolplacering ditt barn har fått under "Min sida – Mina ärenden".

Skolansökan 2024

Ansöka om plats under pågående läsår

Så söker du plats i grundskola åt ditt barn

Du söker plats i grundskola via stadens skolwebb. Det gäller oavsett om du vill söka till en kommunal eller fristående grundskola. Skolorna hanterar erbjudande av plats själva men ansökan sker via skolwebben till alla skolor. Har du frågor om lediga platser så vänder du dig direkt till den aktuella skolan.

Registrera konto

Första gången du loggar in på stadens Skolwebb behöver du registrera ett konto för att kunna söka plats, när du får mejl om att kontot är registrerat kan du genomföra ansökan.

Du kan ha upp till tre alternativ i ansökan

I ansökan kan du ange upp till tre alternativ om det är flera skolor som är av intresse. Du rangordnar de aktuella skolorna i första-, andra- respektive tredje hand. Finns det flera alternativ i ansökan blir ansökan synlig för alternativ två först om alternativ ett avböjer att de har plats. Alternativ tre ser ansökan om alternativ två avböjer att de har plats i sin tur. Avböjer även alternativ tre så behöver du göra om ansökan och söka till andra skolor.

Plats på fritids

När du gör en ansökan om plats i grundskola kommer du få ange om du önskar plats i fritidshem (förskoleklass – årskurs 3) eller fritidsklubb (årskurs 4–6) för ditt barn. Om du anger att du önskar plats i fritidshem eller fritidsklubb kommer du få ett erbjudande om sådan plats via skolwebben när samtliga vårdnadshavare har accepterat en skolplats.

Ska du flytta till Lidingö?

Om du ska flytta till Lidingö ansöker du om plats via stadens skolwebb. I ansökan anger du på vilken adress ditt barn kommer folkbokföras och från vilket datum. Du kan komma behöva visa upp köpekontrakt på bostad, hyreskontrakt eller dylikt.

Skolwebben, Lidingö stad

Saknar någon i din familj personnummer?

Om du eller någon i din familj saknar svenskt personnummer kontaktar du oss via e-post för att få tillgång till den blankett du behöver fylla i för att ansöka om plats i grundskola.

E-post: skola@lidingo.se

Skyddade personuppgifter

Om du eller någon i din familj har skyddade personuppgifter kontaktar du oss via e-post för att få tillgång till den blankett du behöver fylla i för att kunna ansöka om plats i grundskola.

E-post: skola@lidingo.se

När barnet är folkbokfört i annan kommun

Om ditt barn kommer vara folkbokförd i annan kommun men önskar gå på kommunal skola på Lidingö kan du ansöka om plats. Barnet får en placering i mån av plats och om folkbokföringskommunen ersätter Lidingö för skolplatsen.

Önskar du plats i en fristående skola på Lidingö och ditt barn kommer vara folkbokfört i annan kommun så vänder du dig till ditt barns folkbokföringskommun och den aktuella skolan för information om hur du går tillväga.

Ansöka om skolbyte

Så byter du av skola för ditt barn

Om du önskar byta skola för ditt barn gör du en ansökan om byte via stadens skolwebb. Detta gäller oavsett om du vill att ditt barn ska byta till en kommunal eller fristående grundskola. Skolorna hanterar erbjudande av plats i grundskola själva men ansökan sker via skolwebben. Har du frågor om lediga platser så vänder du dig direkt till skolan.

Du kan ha upp till tre alternativ i ansökan

I ansökan kan du ange upp till tre alternativ om det är flera skolor som är av intresse. Du rangordnar de aktuella skolorna i första-, andra- respektive tredje hand. Finns det flera alternativ i ansökan blir ansökan synlig för alternativ två först om alternativ ett avböjer att de har plats. Alternativ tre ser ansökan om alternativ två avböjer att de har plats i sin tur. Avböjer även alternativ tre så behöver du göra om ansökan och söka till andra skolor.

Ansökan om byte upphör

Ansökan om byte är som längst aktiv fram till och med 30 juni då det aktuella läsåret avslutas. Önskar du fortsätta ansöka om byte till det kommande läsåret behöver du flytta fram önskat placeringsdatum i din ansökan till augusti det året annars stängs ansökan automatiskt.

Plats på fritids

När du gör en ansökan om plats i grundskola kommer du få ange om du om du önskar plats i fritidshem (förskoleklass – årskurs 3) eller fritidsklubb (årskurs 4–6) för ditt barn. Om du anger att du önskar plats i fritidshem eller fritidsklubb kommer du få ett erbjudande om sådan plats via skolwebben när samtliga vårdnadshavare har accepterat en skolplats.

Saknar någon i din familj personnummer?

Om du eller någon i din familj saknar svenskt personnummer kontaktar du oss via e-post för att få tillgång till den blankett du behöver fylla i för att ansöka om plats i grundskola.

E-post: skola@lidingo.se

Skyddade personuppgifter

Om du eller någon i din familj saknar svenskt personnummer kontaktar du oss via e-post för att få tillgång till den blankett du behöver fylla i för att ansöka om plats i grundskola.

E-post: skola@lidingo.se

Så här fördelas plats i kommunal grundskola

Om en kommunal skola har plats under pågående läsår men flera sökande än platser till en årskurs gör vi ett urval av vilka elever som ska erbjudas plats vid den aktuella skolan. Urvalsgrunderna i prioriteringsordning:

  1. Syskonförtur med syskon i förskoleklass – årskurs 3 på den aktuella skolan det läsår då barnet ska börja.

  2. Absolut närhet

Absolut närhet

Absolut närhet bestäms genom att vi beräknar avståndet mellan barnets folkbokföringsadress på Lidingö och den aktuella skolan. Det barn som bor närmast skolan erbjuds platsen.

Avståndet som används är närmaste gång- eller cykelväg mellan adresspunkten för fastigheten där barnet är folkbokfört och adresspunkten för den aktuella skolan. Stadens kartverktyg mäter avståndet och vägar som ej är användbara till fots eller på cykel är undantagna.

Fristående skola har egna regler

Fristående skolor omfattas inte av Lidingö stads urvalsgrunder utan varje fristående skola har egna urvalsgrunder. Exempel på urvalsgrunder en fristående skola kan använda sig av om det är flera sökande än vad det finns platser kan vara anmälningsdatum i deras intressekö, syskonförtur eller geografisk närhet. Kontakta den fristående skolan för att få information om deras urvalsgrunder.

Till toppen av sidan