Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Våra kommunala grundskolor

Lidingö har elva kommunala grundskolor som ligger utspridda över ön. Gemensamt för skolorna är att de har kommunen som huvudman och delar många arbetssätt och resurser. Det öppnar för bredd, bra förutsättningar att möta varje elev och möjligheter för personalen att byta erfarenheter.

Karta som visar de kommunala skolornas placering på ön.

Så arbetar den kommunala grundskolan

Samarbete och kollegialt lärande mellan skolorna

Tillgänglighet, trygghet, ledarskap för lärande och digitalisering är några av de områden som de kommunala skolorna samarbetar kring. Lidingö stad var först i Sverige med att, med hjälp av AI och ögonscanning, lässcreena elever i alla de kommunala skolorna. Lidingö stad är inne på tredje året med screeningen och ser att genom att kartlägga och följa upp alla elever så lyfter elevernas läsförmåga. Att utveckla sin läsförmåga är idag en nyckelfaktor för att lyckas i skolan och för att skapa de allra bästa förutsättningarna för varje enskild elev. Idag screenas elever i årskurs 1–6, men på sikt ska screeningen möjliggöras för hela grundskolan. Läsundervisningen är ett exempel på hur de kommunala grundskolorna samarbetar både på ledningsnivå och pedagognivå för att utveckla undervisningen.

Förebygga diskriminering och kränkande behandling

Sedan hösten 2020 finns ett trygghetsprogram och en handlingsplan för särskilt begåvade barn som har börjat implementeras i de kommunala skolorna.

Trygghetsprogrammet ger skolorna ett systematiskt sätt att arbeta för att motverka och förebygga diskriminering och kränkande behandling. På varje enhet ska det finnas ett Trygghetsteam som jobbar aktivt med trygghetsfrågor och utreder fall av diskriminering och kränkande behandling.

Handlingsplanen för särskilt begåvade barn ger möjligheter att utmana eleverna utifrån deras individuella behov och öka kompetensen hos pedagoger och lärare för att anpassa undervisningen. I handlingsplanen finns bland annat konkreta tips till personalen, som exempelvis att eleven får möjlighet att fördjupa sig när det obligatoriska momentet redan behärskas, eller att eleven ingår i en grupp med äldre barn på hel- eller deltid för att höja motivationen.

Sedan ett par år tillbaka finns Pizzaklubben som vänder sig till matematikintresserade elever i årskurs 6–9. Syftet med Pizzaklubben är att erbjuda elever som har stort intresse för matematik en mötesplats som stimulerar till nyfikenhet och lust för vidare matematiska studier.

Central barn- och elevhälsa

I den centrala barn- och elevhälsan ingår skolpsykologer, specialpedagoger, skolläkare och skolsköterskor. Tillsammans med grundskolorna arbetar de med att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever. Barn- och elevhälsan bidrar till skolornas elevhälsoarbete och jobbar förebyggande och hälsofrämjande med att alla elever ska uppnå skolans mål.

Till toppen av sidan