Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Käppala skola

Käppala är en skola från förskoleklass upp till och med årskurs 9 där alla elever får möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt, socialt och emotionellt. Vårt mål är trygga, nyfikna och stimulerade elever med lust att lära mer. Vi jobbar utifrån ledorden kunskap, trygghet och trivsel, ordning och reda, stolthet och samhörighet.

Kunskap, trygghet och samhörighet

Vår skola ligger på en vacker kulle omgiven av fin natur med en varierad och väl utrustad skolgård som lockar till lek, skratt och rörelse varje dag. Vi tror att det som gynnar kroppen och själen bidrar till lärande. Vi trivs och har roligt tillsammans i vår skola!

Lärande och kunskaper

Lärande sker i stor utsträckning i samarbete med andra. Eleverna bidrar till och är i hög grad en förutsättning för varandras lärande. Vi fokuserar på en tillgänglig undervisning för alla elever och arbetar för att alla ska lyckas med sina studier. Tillsammans firar vi våra goda resultat.

Ordning och reda, trygghet och trivsel

Trygghet och trivsel är grundförutsättningar för elevens lärande. Vi jobbar med framförhållning, goda vanor och tydliga rutiner som ger ordning och reda och bidrar till studiero. Brukarundersökningar och skolans trivselenkäter visar att vårt arbete ger resultat.

Samhörighet och stolthet

Lärare och fritidspersonal har ett nära samarbete i arbetslag och följer regelbundet upp elevernas och klassernas utveckling. Vårt mål är att alla ska känna samhörighet och stolthet kring skolan. Vi deltar därför gärna i olika projekt som stimulerar samarbete och samverkan med omvärlden.

Till toppen av sidan