Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elev- och föräldrainflytande, Käppala skola

För oss på Käppala skola är det viktigt att ha ett bra samarbete med både elever och föräldrar. Eleverna samverkar genom klass-, mat- och elevråd. Föräldrar och skola möts via föräldraråd några gånger varje termin.

Elevinflytande

Uppstartssamtal

Inför ett nytt läsår får eleverna möjlighet att i samtal med sin mentor vara med och bestämma vilka mål som han eller hon ska arbeta mot under hösten. De målen blir sen ett viktigt underlag för utvecklingssamtalen senare under hösten.

Klassråd

Eleverna har regelbundet klassråd i respektive klass. Där kan eleverna ta upp funderingar och åsikter om vad de tycker ska förbättras på skolan och på fritids, gäller för årskurs F-3. Klassrådet leds av klassläraren/mentorn. Det som diskuterats på klassrådet och som rör alla klasser tas sen upp på elevrådet av klassens elevrådsrepresentanter.

Elevråd

Ett par gånger i månaden träffas elevrådsrepresentanterna från varje klass på ett elevråd. Där får eleverna möjlighet att framföra vad som diskuterades på klassrådet. De vuxna som ansvarar för elevrådet försöker i möjligast mån att besvara eleverna frågor direkt eller möjligvis via elevrådsprotokollet. Några representanter från elevrådet får också möjlighet att delta på rektorernas ledningsmöten, där kan de lyfta frågor som de behöver hjälp med eller komma med förslag som det behöver beslutas kring.

Matråd

På Käppala skola har vi ett matråd med elev- och personalrepresentanter, där diskuteras skolmaten och lunchmiljön.

Elevskyddsombud

Årskurs 4–9 har elevskyddsombud som medverkar vid skyddsronder. Under skyddsronderna går elever och personal noga igenom lokaler och tittar på arbetsmiljön för elever och personal.

Föräldrainflytande

Föräldramöte

Vid höstterminens start har varje klass ett föräldramöte där pedagoger och föräldrar diskuterar det kommande läsåret. Pedagogerna berättar om arbetet med eleverna och föräldrarna kan ställa frågor. Finns det behov kan det bli fler föräldramöten under ett läsår.

Utvecklingssamtal

Pedagogerna har ett utvecklingssamtal per termin med respektive elev och föräldrar där går pedagogerna igenom nuläget kring eleven och vilka mål han eller hon ska sikta mot inför nästa samtal.

Föräldraråd

På föräldramötena utser alla klasser en förälder som blir föräldrarådsrepresentant. Som föräldrarådsrepresentant får du möjligheten att tillsammans med skolledningen hjälpa till med skolans utveckling och diskutera olika frågor för att göra skolan så bra och trevlig som möjligt för våra elever. Två gånger på hösten och tre gånger på våren träffar våra rektorer alla föräldrarådsrepresentanter.

Till toppen av sidan