Torsviks skola

På Torsviks skola möts eleverna av engagerad och motiverad personal. Vi ger eleverna det stöd och de utmaningar de behöver för att kunna utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.

Vy över Torsviks skolgård och ena husbyggnad.

Torsviks skola har 850 elever, från förskoleklass till och med årskurs 9.

Kunskap för livslångt lärande

Vi jobbar aktivt för att ge eleverna kunskaper för ett livslångt lärande och förbereda dem på ett liv i en föränderlig värld. Verksamheten kännetecknas av lärare med hög kompetens och en målinriktad undervisning som håller hög standard.

Varje elev ska känna trygghet och få ökad självinsikt och tilltro till sig själv. Genom att eleverna lär sig ta ansvar för sin egen skola får de också uppleva att de kan bidra till skolans utveckling.

Goda resultat

Sammanställningen av de senaste fem årens resultat i årskurs 9 visar att en mycket hög andel elever blir behöriga till de nationella programmen på gymnasiet. Huvuddelen av eleverna får också sitt förstahandsval till gymnasiet.

Välutrustade lokaler

Skolan grundades 1907 och ligger nära både grönområden och vatten. På rasterna har eleverna tillgång till stora utomhusytor för lek, rörelse och sporter som basket, fotboll och volleyboll. Skolans mat lagas på plats i köket och matsalen renoverades 2017.

På skolan finns välutrustade lokaler för både teoretiska ämnen och praktiska ämnen som musik, hemkunskap, bild, slöjd och idrott.

Digitala hjälpmedel

För att möta digitaliseringen i samhället och skapa förutsättningar för en modern utbildning har alla elever tillgång till en dator och/eller Ipad.

Till toppen av sidan