Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Fritidshem och fritidklubb, Torsviks skola

Våra fritidshem erbjuder en meningsfull fritid, väcker nyfikenhet, lust att lära och kompletterar skolans utbildning. Vi arbetar med att ge varje elev uppmärksamhet och vara goda vuxna förebilder.

Lyhördhet och samverkan

Inom fritidsverksamheten på Torsviks skola jobbar vi aktivt med att vara lyhörda för barnens olika behov. Barnen får möjlighet att påverka innehållet i verksamheten och erbjuds olika aktiviteter som ska stimulera och utveckla deras lärande och förmågor – både utomhus och inomhus. Vi strävar efter att eleverna ska ta ansvar för sina egna handlingar och hantera konflikter, våga tänka och agera självständigt, men även lära sig att samverka i grupp och respektera varandras olikheter.

Fyra avdelningar

Fritidsverksamheten i Torsviks skola är uppdelad på fyra avdelningar. A-huset, B-huset och I-huset vänder sig till elever från förskoleklass till årskurs 2. På 3:an går eleverna i årskurs 3. För elever i årskurserna 4–6 har vi fritidsklubb på Torsviksgården som ligger i nära anslutning till skolan. Här serveras också mellanmålet när skoldagen är slut.

Samverkan över åldersgränserna

Fritidshemsavdelningarna i A-, B-, I- huset och 3:an samverkar genom olika aktiviteter, vilket skapar goda förutsättningar för elever och personal att lära känna varandra. På vårterminerna har vi organiserade aktiviter mellan treans fritids och fritidsklubben för att underlätta övergången för eleverna i årskurs 3 till årskurs 4.

Frihet under ansvar

Fritidshemsverksamheten för årskurs 4–6 bygger på samvaro i grupp, där eleverna utvecklar sin sociala kompetens tillsammans med både barn och vuxna. Fritidshem för 10–12-åringarna bygger mer på frihet under ansvar då barnen är inskrivna på fritidshemmet, men kan vara med och styra sin närvaro i samråd med sina föräldrar och fritidshemmet.

Under skolloven samverkar fritidshem och fritidsklubb på skolan och under sommarloven samarbetar vi med de övriga kommunala skolorna i kommunen.

Till toppen av sidan