Bodals skola

På Bodals skola har vi visionen av att vara en modern och tillgänglig skola. Där lärandet, trygghet och studiero är i fokus. Vi blir den första skolan på Lidingö där vi kan erbjuda varje elev en dator eller iPad i undervisningen. Vi kommer också från hösten införa rörelse varje dag för alla elever.

 

Öppet hus inför Skolansökan 2019

Skolansökan på Lidingö görs årligen i januari-februari. Ansökan görs till förskoleklass och för elever som till hösten skall börja i årskurs 4, 5 samt 7 och som idag går i en skola som saknar dessa årskurser. Inför skolansökan 2019 bjuder Bodals skola in till informationsmöte.

Inför val till förskoleklass

Tisdagen den 15 januari klockan 18.00-19.30 bjuder Bodals skola in till informationsmöte i matsalen.

Inför val till åk 7

Tisdagen 22 januari klockan 18.00-19.00 bjuder Bodals skola informationsmöte i caféet

 

Till toppen av sidan