Den lilla skolan med den stora tryggheten 

Klockargårdens skola är Lidingös äldsta skola med anor från 1843. Hos oss är trygghet ett centralt begrepp som genomsyrar hela verksamheten.

På vår skolgård finns både stora gröna ytor och skogsdungar. Fritidshemverksamheten är integrerad i skolan och vi har en samlad skoldag. Skolan har nyligen byggts till och renoverats. Verksamheten har idag 208 barn från förskoleklass till årskurs 3.

Följ oss gärna på Instagram: @klockargardens_skola

 

Till toppen av sidan