Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Skärsätra skola

Skärsätra skola är tillräckligt liten för att alla ska lära känna varandra vilket ger en trygg och inkluderande stämning. Skolan är samtidigt stor nog för att skapa magi genom alla engagerade lärare, medarbetare och vårdnadshavare som bidrar till den goda stämningen.

Skärsätra skola

På Skärsätra skola går närmare 360 elever i förskoleklass till årskurs 6. Foto: Sandra Norrby

Liten skola med stora möjligheter

I Skärsätra skola ser vi som vårt uppdrag att möta varje barn där de är. Vårt utgångsläge är att alla har förutsättningar att lära och varje elev ges möjligheten att hitta sitt tempo och sin metod. Vårt arbetssätt baseras på relevant forskning, i huvudsak Universal Design for Learning (UDL), som ger oss kunskap och verktyg att vara trygga och tydliga ledare.

Förväntningar och mål

För att skapa mening och driv hjälper lärarna eleverna att sätta och följa upp mål för sitt lärande. För den som är redo för extra utmaningar erbjuder skolan fördjupningslektioner i matematik och engelska. Våra elevers resultat ligger i topp både på Lidingö och nationellt sett.

Kreativitet och skapande

Vi börjar tidigt uppmuntra kreativitet och skapande för att ge tillgång till nya sätt att uttrycka sig. Körsång, dans, rörelse och konstutställningar är några exempel på aktiviteter. Rasterna och skolgården är utformade för att uppmuntra till glädje och inkludering, alla ska kunna hitta något som lockar.

Till toppen av sidan