Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Skolledning och arbetslag, Skärsätra skola

Anna-Lena Bresell är rektor i Skärsätra skola. Biträdande rektorer/lärare är Helena Skattebo och Maria Källviks.

Entré Skärsätra skola

Skolledning

I rektors ansvar ingår att följa upp, planera och organisera den dagliga verksamheten i skolan. Rektor ansvarar för elevvårdsarbetet tillsammans med skolans personal och elevvårdsteamet. Rektor leder även skolans samrådsgrupp där representanter för elever, föräldrar och personal ingår.

Arbetslag

Skärsätra skola har tre arbetslag, Förskoleklass–1, 2–3 och 4–6. Arbetslagen består av grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger samt fritidsledare.

Till toppen av sidan