Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Skolledning och arbetslag, Skärsätra skola

Pär Wilsson är rektor och Helena Skattebo är biträdande rektor i Skärsätra skola.

Skolledning

I rektors ansvar ingår att följa upp, planera och organisera den dagliga verksamheten i skolan. Rektor ansvarar för elevhälsoarbetet tillsammans med elevhälsoteamet och skolans pedagoger. Rektor och biträdande rektor leder även skolans olika råd för inflytande och delaktighet där representanter för elever, vårdnadshavare och medarbetare ingår.

Arbetslag

Skärsätra skola är organiserade i fyra arbetslag, Förskoleklass, Fritidshem, F–3 och 4–6. Arbetslagen består av grundskollärare, lärare i praktiskt estetiska ämnen, förskollärare, fritidspedagoger/lärare mot fritidshem samt fritidsledare.

Till toppen av sidan