Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Skolledning och arbetslag, Skärsätra skola

Anna-Lena Bresell är rektor i Skärsätra skola och Helena Skattebo är biträdande rektor.

Helena Skattebo, biträdande rektor och Anna-Lena Bresell, rektor

Helena Skattebo, biträdande rektor (tv) och Anna-Lena Bresell, rektor.

Skolledning

I rektors ansvar ingår att följa upp, planera och organisera den dagliga verksamheten i skolan. Rektor ansvarar för elevhälsoarbetet tillsammans med elevhälsoteamet och skolans pedagoger. Rektor och biträdande rektor leder även skolans olika råd för inflytande och delaktighet där representanter för elever, vårdnadshavare och medarbetare ingår.

Arbetslag

Skärsätra skola är organiserade i fyra arbetslag, Förskoleklass, Fritidshem, F–3 och 4–6. Arbetslagen består av grundskollärare, lärare i praktiskt estetiska ämnen, förskollärare, fritidspedagoger/lärare mot fritidshem samt fritidsledare.

Till toppen av sidan