Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elev- och föräldrainflytande, Skärsätra skola

För oss på Skärsätra skola är det viktigt att ha ett bra samarbete med både elever och föräldrar. Eleverna samverkar genom klass-, mat- och samråd. Föräldrar och skola möts i föräldraföreningens möten.

Elever och lärare som räcker upp handen

Elevinflytande

Målet är att eleverna ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande. Det görs genom att kontinuerligt sätta delmål. Elevinflytandet ökar successivt med stigande ålder.

Så här arbetar vi med elevinflytande:

  • eleverna arbetar på olika nivåer för att få en "lagom" utmaning.
  • eleverna reflekterar över sitt lärande. Det görs i utvecklingssamtal och loggböcker
  • samt genom att eleverna regelbundet utvärderar om de uppnått sina mål.
  • varje klass från förskoleklass har representanter i elevrådet
  • varje klass från år ett har klassråd.
  • varje klass från år ett har representant till matråd.
  • varje klass från år två har representant till samrådsgruppen.
  • varje klass från år tre har två kamratstödjare.

Elevråd

Rådet träffas 3 - 4 gånger per termin. Till varje möte har barnen med sig frågor att diskutera som de tagit upp på sina respektive klassråd. I elevrådet tränas eleverna i demokrati och att skapas förutsättningar för elever att framföra åsikter direkt till skolledningen.

Loggbok

Från förskoleklassen har alla elever en loggbok i vilken de planerar och reflekterar över veckans skolarbete. Eleverna kan följa sitt lärande genom att vi dokumenterar deras arbete och utveckling. Alla barn har var sin portfoliopärm där eleven i samarbete med pedagogen väljer ut, synliggör och bevarar vissa arbeten.

Matråd

Matrådet består av elevrepresentanter från varje klass från och med år ett, representanter från köket, två lärare, rektor och en förälder. Matrådet träffas två gånger per termin för att diskutera och ta tillvara elevernas synpunkter på maten och matsalsmiljön.

Samråd

Samrådet i Skärsätra skola består av representanter för elever, personal och föräldrar. Rådet leds av rektor. Syftet är följa upp skolas verksamhet och ta upp aktuella frågor. Samrådet träffas på skolan tre gånger per termin.

En gång per termin hålls skolråd i Högsätra skolområde. I skolrådet träffas representanter från skolornas samråd.

Föräldrainflytande

Skärsätra skola har en aktiv föräldraförening. På föräldraföreningens möten deltar representanter för skolan. Varje klass har klassföräldrar som tillsammans med pedagogerna planerar olika evenemang och aktiviteter. Föräldrarna är även representerade i föräldraråd och matråd. Föräldraföreningens hemsida eller Facebooksida.

Föräldraföreningen på Skärästra skolas webbplatslänk till annan webbplats

Till toppen av sidan