Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Sticklinge skola

I Sticklinge skola får eleverna möjlighet att utvecklas i en lugn, trygg och vacker miljö på norra Lidingö. Under de senaste åren har skolans elever presterat mycket goda studieresultat, vilket avspeglas i de nationella proven.

Sticklinge skola

Sticklinge skola har undervisning från förskoleklass till och med årskurs 6.

Digitala verktyg och språkutveckalande arbetssätt

På Sticklinge skola arbetar vi aktivt med digitala verktyg och att utveckla arbetsmodellen STL, Skriva sig till lärande. Det är en pedagogisk modell som bygger på ett språkutvecklande arbetssätt där kontinuerlig social interaktion och samarbete mellan elever och lärare främjas av digital teknik och digitala arenor. Forskning och vår egen erfarenhet visar att detta utvecklar elevernas kunskaper. Dessutom upplever eleverna skolarbetet som mer lustfyllt vilket gynnar inlärningen. Alla elever har tillgång till dator från årskurs 2.

Engagerade och välutbildade pedagoger

Våra pedagoger är välutbildade och vi har hög andel behöriga lärare som är engagerade och ser varje elevs unika möjligheter. Våra elever möts av arbetsro och goda rutiner som främjar den egna kunskapsutvecklingen. Vi använder ofta vårt eget bibliotek i undervisningen.

Faddrar för trygghet och gemenskap

Vi har återkommande fadderverksamhet för att eleverna ska känna trygghet och gemenskap. På skolan finn också ett aktivt trygghetsteam som jobbar mot mobbning.

Fritidshem

På fritidshemmet jobbar vi för att ge alla barn en trygg, aktiv, stimulerande, rolig och meningsfull fritid. Vi lägger stor vikt vid gott ledarskap, elevinflytande och en god samverkan med vårdnadshavarna. Vi anpassar verksamheten efter barns olika mognad, behov och intressen. Vi är stolta över vår fritidshemsverksamhet som vi tycker håller mycket hög kvalitet.

Till toppen av sidan