Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tidigt fokus på läsning för trygg skolgång

Lidingö stads kommunala grundskolor följer upp förskolans språkutvecklande arbetssätt. I förskoleklassen övas språklekar lustfyllt och pedagogiskt vilket skapar goda förutsättningar för barns vidare lärande och sociala trygghet.

Förskollärare läser högt ur en bok tillsammans med några barn. 

- Att barn tidigt, på ett strukturerat och lekfullt sätt, undervisas i språklekar och bokstavskännedom (kunna koppla ljud till bokstav) gör att barnen blir läs- och skrivförberedda, säger Yvonne Skorsdal som år 2022 vann stadens kvalitetsutmärkelse Årets pedagog.

Yvonne arbetar som specialpedagog i Klockargårdens skola där det, precis som i alla Lidingös kommunala lågstadieskolor, läggs stora resurser på den tidiga läsinlärningen. Målet är att alla elever ska få en bra grund och det stöd de behöver för att kunna läsa åldersadekvata texter med flyt och förståelse.

- Vi satsar därför resurser på att tidigt fånga upp de elever som behöver stöd i sin läs- och skrivutveckling, förklarar Yvonne.

Förskola, förskoleklass och lågstadiet i ett tätt samarbete

I Lidingös kommunala förskolor finns ett främjande och förebyggande arbete inför läsinlärning. Förskollärare Louise Morten utsågs till Årets pedagog 2020. Hon beskriver hur förskolan arbetar med att förbereda barnen för skolans värld.


Förskollärare Louise Morten

Förskollärare Louise Morten fick Lidingö stads kvalitetsutmärkelse Årets pedagog 2020.

 

- Vi har planerad undervisning där vi läser och pratar med barnen om böcker i olika genrer. Det är i samtalen som språkutvecklingen sker, som ordförrådet ökar, känslan för språket växer fram, förmågan till fantasi och tolkning utvecklas. Vi jobbar med att få in läsriktning genom att visa barnen olika ord, ett kort ord, ett långt ord, en mening och så vidare, säger hon och fortsätter:

- Rim och ramsor är också något vi arbetar med för att barnen ska kunna koppla ihop ord med ljud. Vi ser på så vis till att varje barn får rätt förutsättningar för att senare kunna lära sig läsa och skriva.

Trygga barn lär sig bättre

Efter förskolan börjar barnen i förskoleklass, den skolform som tidigare gått under namnen årskurs 0 eller sexårsverksamhet. Från att ha varit en frivillig skolform är nu förskoleklassen en obligatorisk årskurs i grundskolan. Under vårterminen i förskoleklass får barnen utvecklas på sin nivå genom utmaningar i mindre språkleksgrupper eller läsgrupper. Alla barn i förskoleklassen följs upp och kartläggs med Skolverkets material Hitta språket.

 

Lärare Yvonne Skorsdahl och Kristina Holm

Specialpedagog Yvonne Skorsdal, som fick Lidingö stads kvalitetsutmärkelse Årets pedagog 2022, och klasslärare Kristina Holm på Klockargårdens skola jobbar med att utvärdera elevernas läsutveckling med hjälp av ai-verktyget Lexplore.


Specialpedagog Yvonne Skorsdal på Klockargårdens skola beskriver ett tätt och nära samarbete mellan henne och förskollärarna, lärarna, fritidspersonalen och elevhälsan. Alla som arbetar i skolan hjälps åt att ge barnen den trygghet som krävs för att de ska må bra, utvecklas och lära.

- Barn som är trygga lär sig och tar in kunskap bättre. Lärarna och till stor del hela arbetslaget i Klockargårdens skola följer eleverna ända från förskoleklassen upp till tredje klass. Det ger pedagogerna möjlighet att lära känna eleverna väl och följa deras utveckling, vilket skapar trygghet och goda resultat, säger Yvonne.

Lexplore mäter läskunskap med ai

Samtliga kommunala grundskolor på Lidingö använder det digitala kartläggningsverktyget Lexplore. Det går till så att eleven får sätta sig vid en skärm och läsa två korta texter, en högt och en tyst för sig själv. I anslutning till varje textläsning ställs innehållsfrågor till texten för att bedöma läsförståelsen. Under tiden som barnet läser spelas ögonrörelserna in med hjälp av en ögonscanner som sitter längst ner på skärmen. Ögonrörelserna analyseras med artificiell intelligens, ai, och presenteras i en resultatportal. Barn vars ögon hoppar fram och tillbaka över orden i texten eller fastnar länge på ett och samma ställe uppmärksammas.


specialpedagogiska verktyg, genrebild

Några av alla de hjälpmedel som används i läsundervisningen på Klockargårdens skola.


Det låter som science fiction men klasslärare Kristina Holm, som tillsammans med Yvonne Skorsdal genomför testerna på Klockargårdens elever, försäkrar att datorns resultat analyseras manuellt av pedagogerna. De elever som uppmärksammas vid testerna följs upp med en individuell kartläggning för att säkerställa att de får rätt stöd.

- I vissa fall hjälper Lexplore oss pedagoger att uppmärksamma elever som annars kan hamna mellan stolarna, berättar Kristina.

- En kombination mellan digitala kartläggningar och uppföljande test har varit en framgångsfaktor. Vår rektor Magnus Askefors tar också del av Lexplores resultat och är med i uppföljningen av Klockargårdens elevers kunskapsresultat.

Kristina är klasslärare i årskurs 2. Hon beskriver arbetet med att väcka barnens läslust genom daglig läsning i klassen. Det kan vara parläsning då barnen sitter i par och turas om att läsa högt för varandra eller tyst läsning var för sig. Hon beskriver också hur hon under högläsningen använder en dokumentkamera för att ta upp böcker på storskärm i klassrummet. Då använder hon ett “läsfinger” för att barnen ska kunna följa med i texten.

- Barnen tycker om lässtunderna på storskärm. Om jag glömmer att följa med i texten med läsfingret är det alltid någon i klassen som hojtar till och påminner mig, säger hon.

Klassen hjälps åt i läsecirklar

Klasskamraterna Clara och Nicole är två av alla de elever som lärt sig läsa i en av Lidingö stads skolor. De har just gått ut trean i Klockargården och har under sina år i skolan undervisats med hjälp av språklekar, läsgrupper, läslistor, vanliga småböcker, besök på biblioteket och bokprat. Något som de uppskattat särskilt mycket är det som årskurs 3 läsår 21/22 kallat för gemensam läsupplevelse.


Lågstadieeleverna Nicole och Clara

Klasskompisarna Clara och Nicole har lärt sig läsa med hjälp av Klockargårdens skolas många varierande läsinsatser.


- Då sitter vi i en ring på mattan och har varsin bok som vi turas om att läsa högt ur. Då läser vi så mycket vi vill eller orkar den dagen. Vissa läser en sida och andra läser en halv, säger Clara.

- Det är roligt, men kan ibland bli lite stressigt när du inte hittar vilken rad du ska fortsätta läsa på.

Clara får medhåll från Nicole:

- Vi har läst många olika böcker i klassen, till exempel Häxorna av Ronald Dahl. Man hjälper varandra att hitta i texten, till exempel kan den som sitter bredvid peka var man är om man tappar bort sig.

Clara fortsätter:

- Vi har också läst Katitzi med lite svårare ord. Om man inte kan ett ord så hjälper någon kompis bredvid till med ordet. Man har ett bokmärke som man följer med i texten med och vi hjälper varandra.

Efter att barnen har turats om att läsa högt pratar de och läraren Kristina Kvellsten tillsammans om textens handling, ord och begrepp.

- Vi går också igenom vad olika saker betyder i texten. Om det är ett streck i texten betyder det till exempel att det är en dialog, säger Nicole.

Clara och Nicole har precis som de andra eleverna fått sin läsutveckling kartlagd med Lexplore.

- Det har varit kul och lite spännande att få se hur man själv utvecklats. Jag tycker att testerna har varit ganska enkla. Det tar oftast bara fem minuter, fast ibland kan datorn bråka lite…, säger Nicole.

- Ja, det är väldigt kul när man får se hur bra det går, fyller Clara i.

Till toppen av sidan