Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Plats i förskola och pedagogisk omsorg

Dags att söka plats i förskolan för ditt barn? Här söker du till kommunala och fristående förskolor samt till pedagogisk omsorg. Du kan även ansöka om att byta er plats eller att säga upp den.

Söka plats förskola barn i rosa

Allt du behöver för att hantera ditt barns skolfrågor finns samlat på vår skolwebb. Den fungerar som en portal och här finns länkar för ansökningar och för att komma åt Schoolsoft, information om terminstider och mycket mer.

Skolwebben, Lidingö stad

Sök förskoleplats och pedagogisk omsorg

För att kunna ansöka behöver barnet vara folkbokfört på Lidingö eller du måste kunna ange från när barnet kommer folkbokföras på Lidingö och på vilken adress. Barnet måste vara folkbokfört på Lidingö den 1:a i den månad då det börjar på förskola på Lidingö.

Sök plats i förskola eller pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bra att veta när du söker plats

När kan jag ansöka om plats?

Du kan ansöka om plats när barnet har ett personnummer, kötiden räknas från att barnet är 90 dagar. Om du flyttar till Lidingö kan du ansöka om plats från den dag du skrivit kontrakt på bostad och kan ange till vilken adress du flyttar och från vilket datum barnet kommer vara folkbokfört på Lidingö. Är din ansökan korrekt utförd blir ansökningsdatum ditt ködatum, annars blir ködatum den dag du kompletterat ansökan så den är korrekt.

För att ditt barn ska få plats i den förskola eller pedagogisk omsorg du önskar är det bra att vara ute i god tid. Senast fyra månader innan barnet behöver börja vill vi att du ansöker. Det gäller även om du har syskonförtur till den förskola eller pedagogisk omsorg där det äldre syskonet går. Barnet måste vara folkbokfört på Lidingö den 1:a i den månad då det börjar på förskola på Lidingö.

Hur ansöker jag om plats?

Allt du behöver för att hantera ditt barns skolfrågor finns samlat i Skolwebben. Om barnet eller någon i familjen har sekretessmarkerade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer ansöker du på en blankett som du får genom att mejla oss.

E-post: forskola@lidingo.se

Skolwebben, Lidingö stad

Plats i annan kommun

Om du har en bekräftad plats i en annan kommun ansöker du via Skolwebben. Som alternativ väljer du "Förskola/familjedaghem i annan kommun". Vi kontaktar verksamheten och kommer överens om ersättning för platsen. Lidingö stad betalar tidigast för platsen från den månad barnet är folkbokfört på Lidingö från den första i månaden.

Skolwebben, Lidingö stad

Hur många alternativ får jag ha?

Du kan ha upp till tre alternativ, de är inte rangordnade även fast de numreras i ansökan. Den verksamhet som har plats erbjuder sådan oavsett om den står som alternativ ett, två eller tre i din ansökan. Verksamheterna erbjuder plats utan kontakt med övriga verksamheter som du söker till, och oftast utan kontakt med dig.

Det är viktigt att du bara söker till verksamheter där du önskar plats då ansökan stängs automatiskt och barnet inte längre står i kö när du blir erbjuden en plats. Detta oavsett om du väljer att tacka ja eller nej till den erbjudna platsen. Det går inte att få fler erbjudanden på den ansökan eller spara kötid till något alternativ. Speciella regler gäller om vårdnadshavare erbjuds garantiplats.

Garantiplats på förskola

Platsgaranti

Om du valt en förskola i din ansökan omfattas du av platsgarantin. Om det inte finns plats på den eller de förskolor du söker till när du behöver platsen blir du erbjuden en garantiplats. Det vill säga en plats på närmaste kommunala eller fristående förskola som har ledig plats när du behöver. Om du inte vill bli erbjuden en garantiplats kan du frånsäga dig platsgarantin och vänta tills du erbjuds plats på den eller de förskolor du söker till.

Mer om garantiplats i förskola

Kan jag ändra alternativ i min ansökan?

Om minst ett av dina alternativ är en förskola kan du ändra alternativ i din ansökan utan att det påverkar ditt ködatum. Du kan ändra tills du blir erbjuden en plats. Då stängs ansökan automatiskt och barnet står inte längre i kö. Tar du bort förskolor och bara söker till pedagogisk omsorg tappar du din platsgaranti och kan inte få tillbaka den.

Om du bara söker till pedagogisk omsorg och vill lägga till förskolor som alternativ måste du göra en ny ansökan. Detta för att din ansökan då omfattas av platsgarantin och du kan inte tillgodoräkna dig tid från innan du har minst en förskola som alternativ.

Kan jag ändra behovsdatum i min ansökan?

Du kan flytta fram behovsdatum i din ansökan utan att det påverkar ditt ködatum. Du kan inte ändra behovsdatum till ett tidigare datum. Du måste då stänga din ansökan och göra en ny via Skolwebben. Din kötid börjar då räknas från det datum du gör en ny komplett ansökan.

När får mitt barn plats?

Om du valt en förskola omfattas du av platsgarantin och ska erbjudas plats senast fyra månader efter ansökningsdatum – om ditt behovsdatum infaller under dessa månader. I annat fall erbjuds du plats den månad ditt behovsdatum infaller.

Det betyder att om du till exempel söker plats i januari och önskar plats i februari behöver vi erbjuda plats först i maj, men kan förstås göra det tidigare om det blir någon plats ledig. Om du söker plats i januari och önskar plats i augusti har du hunnit göra dina fyra månader i augusti och ska då erbjudas plats till detta datum.

Om förtur till plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Erbjudande om plats

Erbjudande om plats skickas till den e-postadress och de mobiltelefonnummer du har registerat på Skolwebben. Ett muntligt avtal via samtal, telefon eller e-post från en verksamhet ses inte som erbjudande av plats.

För att svara på erbjudandet loggar du in med Mobilt BankID eller annan e-legitimation på Skolwebben. Tänk på att samtliga vårdnadshavare måste svara på erbjudandet.

Har du en tidigare plats i förskola eller pedagogisk omsorg sägs den platsen upp automatiskt när samtliga vårdnadshavare accepterat erbjudandet.

När du blir erbjuden plats stängs ansökan automatiskt och barnet står inte längre i kö. För en ny plats i kön gör du en ansökan via Skolwebben.

Byt plats

Du kan ansöka om att byta barnets plats när som helst under året via skolwebben.

Byt plats i förskola eller pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bra att veta när du vill byta plats

När kan jag byta plats?

Du kan ansöka om byte av plats när som helst under året via Skolwebben. Klicka på länken "sök plats" under förskola och pedagogisk omsorg och gör din ansökan.

Skolwebben, Lidingö stad

Om barnet eller någon i familjen har sekretessmarkerade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer ansöker du på en blankett som du får genom att mejla oss.

E-post: forskola@lidingo.se

Hur gör jag om jag vill byta en garantiplats?

Hur många alternativ får jag ha?

Du kan ha upp till tre alternativ, de är inte rangordnade även fast de numreras i ansökan. Den verksamhet som har plats erbjuder sådan oavsett om den står som alternativ ett, två eller tre i din ansökan. Verksamheterna erbjuder plats utan kontakt med övriga verksamheter som du söker till, och oftast utan kontakt med dig.

Det är viktigt att du bara söker till verksamheter där du önskar plats då ansökan stängs automatiskt och barnet inte längre står i kö när du blir erbjuden en plats. Detta oavsett om du väljer att tacka ja eller nej till den erbjudna platsen. Detta oavsett om du väljer att tacka ja eller nej till den erbjudna platsen. Det går inte att få fler erbjudanden på den ansökan eller spara kötid till något alternativ.

Platsgaranti

Vid ansökan om byte av plats omfattas du inte av platsgarantin även om du valt en förskola i din ansökan. Detta då du redan har en plats.

Kan jag ändra alternativ i min ansökan?

Vid ansökan om byte av plats kan du ändra alternativ i din ansökan utan att det påverkar ditt ködatum. Du kan ändra tills du blir erbjuden en plats. Då stängs ansökan automatiskt och barnet står inte längre i kö. 

Kan jag ändra behovsdatum i min ansökan?

Du kan flytta fram behovsdatum i din ansökan utan att det påverkar ditt ködatum. Du kan inte ändra behovsdatum till ett tidigare datum. Du måste då stänga din ansökan och göra en ny via Skolwebben. Din kötid börjar då räknas från det datum du gör en ny komplett ansökan.

När får mitt barn plats?

Hur länge du får vänta på en ny plats varierar då du inte omfattas av platsgarantin utan måste vänta tills någon av de verksamheter du önskar har en plats de kan erbjuda dig.

Om förtur till plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Erbjudande om plats

Erbjudande om plats skickas till den e-postadress och de mobiltelefonnummer du har registerat på Skolwebben. Du får erbjudande om plats enbart via Skolwebben. Ett muntligt avtal via samtal, telefon eller e-post från en verksamhet ses inte som erbjudande av plats.

För att svara på erbjudandet loggar du in med Mobilt BankID eller annan e-legitimation på Skolwebben. Tänk på att samtliga vårdnadshavare måste svara på erbjudandet.

När samtliga vårdnadshavare accepterat erbjudandet om ny plats sägs den tidigare platsen upp automatiskt. Uppsägningstiden är hela nästföljande månad och avgift debiteras utan uppehåll.

När du blir erbjuden plats stängs ansökan automatiskt och barnet står inte längre i kö. För en ny plats i kön gör du en ansökan via Skolwebben.

Säg upp plats

Du kan säga upp en plats när du vill, du gör uppsägningen via Skolwebben.

Säg upp plats i förskola eller pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bra att veta om att säga upp en plats

När kan jag säga upp en plats?

Du kan säga upp en plats när du vill via Skolwebben. Uppsägningen träder i kraft och uppsägningstiden börjar räkna först när samtliga vårdnadshavare bekräftat uppsägningen via Skolwebben.

Skolwebben, Lidingö stad

Om barnet eller någon i familjen har sekretessmarkerade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer säger du upp plats på en blankett som du får genom att mejla oss. Uppsägningen träder i kraft och uppsägningstiden börjar räkna först när samtliga vårdnadshavare undertecknat blanketten och den registrerats.

E-post: forskola@lidingo.se

Behöver jag säga upp platsen om jag vill byta plats?

Om du bara vill byta plats behöver du inte göra någon uppsägning, det sker automatiskt när samtliga vårdnadshavare accepterar ett erbjudande om ny plats.

Ska jag säga upp platsen om jag ska flytta från Lidingö?

Ska du flytta från Lidingö gör du en uppsägning via Skolwebben. Uppsägningen träder i kraft och uppsägningstiden börjar räkna först när samtliga vårdnadshavare bekräftat uppsägningen via Skolwebben.

Skolwebben, Lidingö stad

Om barnet eller någon i familjen har sekretessmarkerade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer säger du upp plats på en blankett som du får genom att mejla oss. Uppsägningen träder i kraft och uppsägningstiden börjar räknas först när samtliga vårdnadshavare undertecknat blanketten och den registrerats.

E-post: forskola@lidingo.se

Hur lång uppsägningstid har jag?

Uppsägningstiden börjar räkna från den dag samtliga vårdnadshavare bekräftat uppsägningen via Skolwebben. Uppsägningstiden är hela nästföljande månad och avgift debiteras utan uppehåll. Samtliga vårdnadshavare måste bekräfta uppsägningen via Skolwebben senast den sista i månaden för att kommande månad ska bli uppsägningsmånad.

Skolwebben, Lidingö stad

Får jag använda mig av platsen under uppsägningstiden?

Ja, du får använda dig av din plats under uppsägningstiden.

Behöver jag säga upp platsen inför skolstart?

Plats i förskola eller pedagogisk omsorg sägs upp automatiskt det år barnet fyller sex år och ska börja i förskoleklass till hösten. Om du behöver tillsyn under juli månad ska förskolan eller den pedagogiska omsorgen tillgodose behovet.

När personuppgifter är hemliga eller saknas

Om barnet eller någon i familjen har sekretessmarkerade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer ansöker du på en blankett som du får genom att mejla oss.

E-post: forskola@lidingo.se

Till toppen av sidan