Regler och villkor för plats

Dessa regler och vilkor gäller när samtliga vårdnadshavare svarat på erbjudande om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidsverksamhet. I och med erbjudandet står barnet inte längre i kö oavestt om vårdnadshavare tackar ja eller nej till platsen.

Tacka nej

Om samtliga vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats, tas erbjudandet bort och ansökan stängs. Vill du fortsätta söka plats gör du en ny ansökan via Skolwebben.

Tacka ja

Om samtliga vårdnadshavare tackar ja till erbjuden plats stängs ansökan och vårdnadshavare accepterar samtidigt stadens gällande regler för avgift, faktuering och uppsägningstid. Vårdnadshavare försäkrar också att de uppgifter de lämnar är korrekta och medger att staden får kontrollera uppgifterna hos andra myndigheter och berörda parter.

Tacka ja till garantiplats

Om samtliga vårdnadshavare tackar ja till en garantiplats i förskola stängs ansökan. Vill du behålla din plats i kön måste du göra en ny ansökan. Ansökan måste gälla samma förskolor och samma behovdsdatum som den ursprungliga ansökan. Behovsdatumet får inte ha passerat. Ansökan måste göras senast 30 dagar från att vårdnadshavare erbjudits garantiplats. Gör vårdnadshavare ansökan senare blir ansökningsdatumet ködatum.

Läs mer om garantiplats i förskola

Tacka ja till plats i öppen eftermiddagsverksamhet

Plats i öppen eftermiddagsverksamhet gäller terminsvis och kan inte sägas upp under pågående termin. 

Avgift och faktura
Byta plats mellan verksamheter
Säga upp plats
Till toppen av sidan