Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Komvux som anpassad utbildning (Särvux)

Du som har fyllt 20 år och har en funktionsvariation eller en förvärvad hjärnskada kan läsa inom särskild utbildning för vuxna. Utbildningen är en del av Vuxenutbildningen.

Lärare framför griffeltavla.

Under utbildningen får du hjälp att lära dig mycket som kan öka din självständighet. Vi vill ge dig goda förutsättningar att studera. Det gör vi genom att utgå från din lärstil och vi anpassar undervisningen på ett sätt som gör att du lär dig bäst. Dina studier hos oss kommer att
dokumenteras i en studieplan och i den står även dina egna mål.

Vi hjälper dig gärna med att välja rätt kurs. Du kan även gå en orienteringskurs om du känner dig osäker på vad du redan kan och vad du ska välja.

Vi önskar dig varmt välkommen att studera på komvux som särskild utbildning och hoppas att det är många kurser som intresserar dig!

Så går studierna till

 • Du kan läsa flera kurser under ett läsår.
 • Undervisningen sker i små grupper.
 • Vissa kurser är uppdelade i delkurser.
 • Du får betyg/intyg efter varje avslutad delkurs om du så önskar.

Inom de grundläggande kurserna kan du läsa på grundnivå och gymnasienivå. Alla kurser är indelade i två till fyra delkurser.

Grundläggandekurser du kan välja mellan

Grundläggande kurs/ämnesområden

Grundläggande kurs/ämnen

Vill du läsa, biologi, fysik, geografi, hem- och konsumentkunskap, kemi, teknik, historia, religionskunskap, vänligen kontakta vår rektor.

Språk och kommunikation

För dig som vill prata med andra genom tecken, bilder och ord.

Delkurs A–D

 • Du utvecklar din förmåga att tolka olika kommunikativa uttryck.
 • Du utvecklar din förmåga att kommunicera på det sätt som
  passar dig bäst, genom att prata, skriva, teckna och använda
  bilder.
 • Du lär dig att läsa ord och meningar som är användbara för dig.
 • Du lär dig engelska ord som är användbara för dig.
 • Du lär dig att söka information från olika källor.

Lektionstid: 1–2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: SGRSPR7

Individ och samhälle

För dig som vill lära dig mer om din omvärld, miljö och hälsa.

Delkurs A–D

Du lär dig

 • om vad som behöver göras i hemmet
 • om mat och hälsa
 • om Sverige och platser i världen
 • om demokrati och livsfrågor
 • om samhället förr och nu

Lektionstid: 1–2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: SGRIND7


Natur och miljö

För dig som vill lära dig mer om tid, matematik och natur.

Delkurs A–D

Du lär dig

 • om människokroppen.
 • om växter, djur, natur och årstidsväxlingar.
 • om nutid, dåtid och framtid och uppdelning av dygn, vecka, månad och år.
 • några geometriska figurer, exempelvis kvadrat, triangel och cirkel.
 • mer om pengars värde.

Lektionstid: 1–2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: SGRNAT7

Svenska

För dig som vill läsa, skriva och uttrycka dig bättre.

Delkurs A–D

Du ökar din kunskap i

 • att läsa böcker och tidningar.
 • att samtala med andra.
 • att skriva texter.
 • informationssökning.

Lektionstid: 1–2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: SGRSVE7

Svenska som andra språk

För dig som vill öka din säkerhet i att tala svenska och som har ett annat modersmål.

Delkurs A–D

Du ökar din kunskap i att

 • samtala med andra.
 • läsa böcker och tidningar.
 • förstå olika texter.
 • skriva olika texter.
 • skriva olika texter
 • söka information i böcker och på internet.

Lektionstid: 1–2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: SGRSVA7

Engelska

För dig som vill prata och förstå engelska.

Delkurs A–D

Du ökar din kunskap

 • i att tala engelska och göra dig förstådd
 • i att förstå engelska texter
 • i att skriva på engelska
 • om olika livsvillkor i delar av världen där det talas engelska.

Lektionstid: 1–2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: SGRENG7

Matematik

För dig som vill lära dig mer om matematik.

Delkurs A–D

Du ökar din kunskap i att

 • använda de fyra räknesätten
 • räkna med huvudräkning
 • läsa tidtabell och diagram
 • planera en enklare budget och procenträkning
 • använda måttenheter, så som längd, volym och massa.

Lektionstid: 1–2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: SGRMAT7

Samhällskunskap

För dig som vill veta hur samhället fungerar.

Delkurs A–D

Du ökar din kunskap om

 • vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas.
 • vad mänskliga rättigheter innebär.
 • val och partier i Sverige.
 • hur du söker information från olika källor.
 • hur du värderar, bearbetar och presenterar information så väl med som utan digitala verktyg.
 • Vi pratar och reflekterar kring aktuella händelser i världen och i Sverige.

Lektionstid: 1–2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: SGRSAM7 Samhälle

Historia

För dig som vill veta mer om vår historia.

Du ökar din kunskap om

 • personer i svensk historia
 • händelser och tidsperioder i Sverige
 • människornas levnadsförhållanden i olika tider
 • att söka, granska och värdera information från olika källor, så väl digitala som tryckta.

Lektionstid: 1–2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: SGRHIS7

Geografi

För dig som vill lära dig mer om olika livsmiljöer.

Du ökar din kunskap om

 • kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
 • jordgloben, kontinenters och världshavens lägen. Namn och platser i Europa och övriga världen.
 • förutsättningar i natur och miljö för befolkningen, till exempel mark och vatten.
 • jordytan och på vilket sätt den formas och förändras.
 • klimatförändringar och olika förklaringar till dessa.

Lektionstid: 1–2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: SGRGE07

Kurser på gymnasial nivå att välja mellan

På gymnasial nivå läser man allmänna ämnen. Vänligen ta kontakt med rektorn om det är andra yrkesinriktade kurser som intresserar dig och som inte finns i här. Du kan även kontakta oss om du är intresserad av att läsa ämnena hem- och konsumentkunskap samt historia.

Svenska

För dig som vill läsa, skriva och uttrycka dig bättre.

Du ökar din kunskap i att

 • samtala, argumentera, presentera, lyssna och ge respons.
 • skriva olika typer av texter.
 • läsa och tolka olika texter och litteratur.
 • analysera och reflektera.
 • söka och värdera information i böcker och på internet

Lektionstid: 1–2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: SVBSVE51

Matematik

För dig som vill bli bättre på att använda matematik.

Du ökar din kunskap i att

 • göra överslagsräkning, rimlighetsbedömning, huvudräkning och i att kunna använda digital teknik.
 • räkna ut till exempel omkrets, area och volym som är kopplat till vardags- och yrkesliv.
 • använda procent i vardagliga situationer, exempelvis dosering, rabatter och räntor.
 • läsa av tabeller och diagram.

Lektionstid: 1–2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: MAMMAT51

Engelska

För dig som vill bli bättre på att prata och förstå engelska.

Du ökar din kunskap i att

 • förstå engelska i längre samtal med andra.
 • prata engelska och att samtal med andra.
 • läsa och förstå olika texter och litteratur på engelska.
 • skriva texter som är anpassade till situation och sammanhang.
 • reflektera över samhällsfrågor, kultur och livsvillkor i delar av världen där det talas engelska.

Lektionstid: 1–2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: ENSENG51

Samhällskunskap

För dig som vill veta hur samhället fungerar.

Du ökar din kunskap

 • om Sveriges politiska partier och vad kommun, landsting och riksdag innebär.
 • om omvärlden och är med i samtal om aktuella samhällsfrågor.
 • i att söka information från internet och olika medier.
 • i att reflektera över och jämföra olika samhällsförhållanden och samhällsfrågor.

Lektionstid: 1–2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: SALSAM51 Samhälle

Hälsa

För dig som vill lära dig mer om din kropp och hälsa.

Du ökar din kunskap om

 • hälsa och välbefinnande och om vad som kan vara hälsofrämjande
 • kostens betydelse för en god hälsa och måltidens betydelse för välbefinnande
 • betydelsen av fysisk aktivitet, vila och sömn för god hälsa och välbefinnande
 • hälsofrämjande aktiviteter för olika åldrar, så som promenader och naturupplevelser.

Lektionstid: 1–2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: HASHAL51

Konst och kultur

För dig som vill lära dig mer om konst och kultur i ditt närområde.

Du ökar din kunskap om

 • konst och kultur ur ett modernt och historiskt perspektiv.
 • vad ditt närområde erbjuder inom området konst och kultur.

Lektionstid: 1–2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: KOOKUN5

Kontakt
Till toppen av sidan