Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elevresor och inackorderingsstöd

Om eleven bor långt från sin gymnasieskola kan Lidingö stad hjälpa till med elevresor eller inackorderingsstöd.

Elevresor

Lidingö stad kan i vissa fall stå för gymnasieelevens kostnader för dagliga resor genom teminskort från SL.

Reglerna för elevresor är:

  • Färdvägen mellan bostaden och skolan ska vara minst sex kilometer.
  • SL-kortet gäller till och med den termin eleven fyller 20 år.
  • SL-kortet gäller endast resor under vardagar (dagtid).
  • Eleven får SL-kortet via sin skola varje termin.

Elev med funktionshinder

Om eleven har rätt till färdtjänst ska elevresorna alltid göras med färdtjänst. Det är Stockholms läns landsting som ansvarar för färdtjänstresor.

Färdtjänsten, Stockholms läns landsting Länk till annan webbplats.

Tillfälligt funktionshinder

Vid tillfälligt funktionshinder kortare än tolv veckor ansvarar vårdnadshavaren för att eleven kommer till och från skolan. Gäller det längre än tolv veckor kan vårdnadshavaren vända sig till färdtjänsten vid Stockholms läns landsting.

Vid ett tillfälligt funktionshinder på grund av olyckshändelse som inträffat under skoltid eller elevens direkta färd till eller från skolan ska vårdnadshavaren anmäla skadan till Lidingö stads försäkringsbolag där alla elever är olycksfallsförsäkrade.

Olycksfallsförsäkring

Inackorderingsstöd

Vem kan söka inackorderingsstödet?

  • Du som är folkbokförd på Lidingö och inackorderad i en annan kommun.
  • Din restid mellan folkbokföringsadressen och skolan uppgår till mer än 50 km enkel resa.
  • Du är under 20 år (bidraget kan fås till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år)
  • Du inte är beviljad resebidrag eller ersättning för busskort från Lidingö stad.
  • Lidingö stads riktlinjer för inackorderingsstöds gäller.

När ska stödet sökas och när betalas det ut?

Stödet söks för hela läsåret i början av höstterminen, men betalas ut till elevens konto i två omgångar. Den första utbetalningen sker på höstterminen, den 30 september och den andra under vårterminen, den 30 mars. Har höstterminen övergått till vårtermin går det inte att söka för den gångna terminen – det går alltså inte att söka inackorderingsstöd retroaktivt.

Hur söks inackorderingsstöd?

Du ansöker via vår e-tjänst ”Ansökan om inackorderingsstöd".
Om ansökningen är komplett är handläggningstiden cirka 15 arbetsdagar. Beslutet skickas digitalt till angiven e-postadress.

E-tjänster och blanketter för Barn och utbildning Länk till annan webbplats.

Hur stort är inackorderingsstödet?

Inackorderingsstödet motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet. Beloppet förändras varje läsår, men snittet ligger mellan 13 500–14 500 kronor per läsår.

Prisbasbelopp för 2021, regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan