Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

För dig som inte går på gymnasiet

Är du 16–19 år och inte inskriven på en gymnasieskola kan kommunen erbjuda dig vägledning och hjälp att hitta en sysselsättning genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Kalendervy och färgpennor

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en lagstadgad skyldighet för varje kommun enligt skollagen. Detta innebär att kommunen ska kontakta ungdomar mellan 16–19 år som inte är inskrivna på gymnasiet och erbjuda lämpliga åtgärder. Insatserna ska i första hand motivera den enskilde individen att börja eller återuppta en utbildning.

Unga som inte har fullföljt sin gymnasieutbildning löper högre risk att hamna utanför studier och arbete senare i livet. Lidingö stad jobbar för att tidigt nå dessa ungdomar och erbjuda dem stöd.

Kommunens aktivitetsansvar gäller dig som

  • Är folkbokförd på Lidingö och är 16–19 år
  • Har gått ut grundskola eller grundsärskola
  • Inte påbörjat gymnasiet
  • Avbrutit eller funderar på att avbryta gymnasiestudier
  • Saknar gymnasieexamen (har ett studiebevis).

Vad kan du få hjälp med

Tillsammans med aktivitetsansvarig får du stöd att hitta olika vägar att komma vidare. Det kan vara genom exempelvis:

  • Studie- och yrkesvägledning
  • Praktikplats
  • Studiebesök
  • Hjälp att skriva ett cv.
  • Stöd vid kontakter med andra myndigheter

Hur vi inom KAA arbetar

Vi arbetar uppsökande genom att skicka brev, ringa eller mejla och frågar om din nuvarande sysselsättning och om du vill ha stöd av oss. Ibland gör vi även hembesök. Vid behov bokar vi tid för ett första samtal för att se vad du vill och hur vi kan hjälpa dig. Vägledningssamtalen är frivilliga. Vi samarbetar med andra verksamheter inom kommunen och inom andra myndigheter för att tillsammans försöka att hitta rätt väg för dig att komma vidare.

Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan hjälpa till med. 
Mejla till aktivitetsansvaret@lidingo.se.

Till toppen av sidan