Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Betyg och bedömning i gymnasiet

I gymnasieskolan får eleverna betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Efter utbildningen får eleven ett examensbevis om hon eller han uppfyller kraven för examen, annars utfärdas ett studiebevis.

Betyg

Gymnasiebetygen har sex steg, A–F. De fem stegen A–E innebär godkända resultat, medan F är ett icke godkänt resultat. Vilket betyg en elev kommer att få beror på hur väl eleven har nått upp till målen. Det finns mål uppsatta för det högsta (A), mellersta (C) och lägsta (E) betygssteget. De satta målen för betygsstegen är exakt lika för alla elever i Sverige.

Om eleven har mycket hög frånvaro och inte har deltagit i någon prövning kanske inte läraren kan ge eleven ett betyg. Då kan läraren dela ut ett streck. Det betyder att du varken är godkänd eller icke godkänd.

Gymnasiebetygets värde

Varje betyg har ett värde. Gymnasiebetyget E ges värdet 10 och värdet för varje betygssteg därefter ökar med 2,5. Högsta värdet på ett betyg blir då 20. För ett icke godkänt resultat ges betyget F som motsvarar betygsvärdet 0.
A – 20
B – 17.5
C – 15
D – 12.5
E – 10
F – 0

Få tag i ditt betyg

Du kan själv ladda ner dina slutbetyg från årskurs 3 i gymnasiet, som förvaras hos stadsarkivet. För väldigt nya betyg kan du behöva vända dig till skolan direkt.

Beställ gymnasiebetyg, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Om e-tjänsten för beställning inte fungerar kontakta Lidingö stadsarkiv.

E-post: stadsarkivet@lidingo.se

Till toppen av sidan