Elevhälsa, Rudboda skola

Hos oss på Rudboda skola finns ett elevhälsoteam bestående av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator för att hjälpa ditt barn om så behövs. Utöver det har skolan tillgång till skolläkare, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare.

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan och skolläkaren arbetar främst förbyggande med elevers hälsa och deras arbetsmiljö på skolan, både fysiskt, psykiskt och socialt. Behöver du träffa skolläkaren kan du boka tid via skolsköterskan.

Tider hos skolsköterskan

Görel Sundqvist
Tel: 08-731 36 20
E-post: gorel.sundqvist@lidingo.se

Måndag kl. 12.00–15.00
Tisdag kl. 08.30–16.00
Torsdag kl. 08.30–16.00

Kurator

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att vända dig till skolans kurator om du behöver stöd eller vägledning.

Ulrika Löfholm, kurator
E-post: ulrika.lofholm@lidingo.se

När en elev behöver stöd

Det är vanligt att någon gång ha svårt i skolan, vilket kan bero på många olika saker. Då är skolan är skyldig att ge eleven det stöd han eller hon behöver. Om du är orolig för ditt barn ska du kontakta skolan och i första hand mentorn (klassläraren) som hjälper dig vidare.

Till toppen av sidan